Fundusze unijne

        

 


 

Budowa infrastruktury ściekowej w aglomeracji Piaseczno

 

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o.

 

Wartość projektu: 34 574 080,00 PLN

 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 18 646 689,87 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 


Dofinansowanie z Funduszu Spójności

21 czerwca br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd PWiK Piaseczno podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury ściekowej w aglomeracji Piaseczno”.

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 Priorytet I Gospodarka wodno – ściekowa, Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

 

Wartość projektu opiewa na kwotę: 34 574 080,00 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi: 18 646 689,87 zł.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej (w systemie grawitacyjno – tłocznym oraz w systemie ciśnieniowym) o łącznej długości 49,7 km.

 

Zasięg inwestycji obejmuje teren miasta Piaseczno (ul. Astrów, ul. Irysów, ul. Berberysowa) oraz teren gminy Piaseczno: Bobrowiec, Wola Gołkowska, Robercin, Bąkówka, Zalesie Górne, Wólka Kozodawska.

 

Ścieki odprowadzane będą do trzech istniejących oczyszczalni: w Piasecznie, w Wólce Kozodawskiej oraz w Bąkówce.

 

W wyniku realizacji projektu w roku 2014 liczba stałych mieszkańców gminy Piaseczno objętych zbiorczym systemem kanalizacji wzrośnie o 6 028 osób.

 

 

Więcej informacji na stronie www.pois.gov.pl