Wodę zużywamy do picia, kąpieli, prania, sprzątania domu, gotowania. Ogromne ilości wody są zużywane przez przemysł i rolnictwo
Należy pamiętać, że tylko 2,5 % światowych zasobów wody to wody słodkie, a z tej objętości 68% wody jest uwięziona w lodowcach
W konsekwencji człowiek jako źródło wody wykorzystuje wodę pochodzącą z wód powierzchniowych i podziemnych, która stanowi niecały 1% całkowitych zapasów wody!

oszcz