EkoEdukacja

Program Edukacji Ekologicznej, pod nazwą „Eko postawa, to dobra zabawa”, to przedsięwzięcie realizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie oraz Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

 

Trzyletni projekt skierowany jest do przedszkolaków (pięciolatki), uczniów szkół podstawowych (czwartoklasiści) oraz gimnazjalnych (drugoklasiści).

 

 

 

Inicjatywa ma na celu propagowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych mieszkańców gminy piaseczyńskiej. Przedsięwzięcie, które obejmie swoim zasięgiem ponad 6000 dzieci, jest realizowane we współpracy z fundacją Eco Choice.

 

 

Program jest realizowany w gminnych placówkach oświatowych. Podczas urozmaiconych lekcji edukacyjnych uczestnicy mają możliwość obejrzenia ciekawych inscenizacji oraz wzięcia udziału w interaktywnych warsztatach. Co istotne, nauka w ramach Programu Edukacji Ekologicznej odbywa się poprzez zabawę. Podczas odpowiednio sprofilowanych lekcji, animatorzy uczą, skąd bierze się woda, jaką funkcję pełnią oczyszczalnie ścieków i dlaczego podłączenie do kanalizacji jest istotne.

 

Lekcje ekologiczne zostały odpowiednio dostosowane do poszczególnych grup wiekowych zarówno pod względem dydaktycznym, jak i merytorycznym.

 

 

Więcej informacji na temat Programu Edukacji Ekologicznej na stronie www.ekokrok.pl

 

Program edukacyjny dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl