Edukacja ekologiczna stanowi ważną część strategii Przedsiębiorstwa. Nieustannie prowadzimy kampanie, które mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród Mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno. Edukację ekologiczną, która popularyzuje prawidłowe postawy ekologiczne uważamy za niezwykle ważną w procesie uświadomienia potrzeby i konieczności ochrony środowiska. 


Zapoznaj się z naszymi kampaniami ekologicznymi!

Zapraszamy do czytania i życzymy miłej lektury.