• Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. Henryków - Urocze, Szczaki oraz Wólka Pracka, gm. Piaseczno
  Planowany termin umowny zakończenia prac projektowych dla obszaru Henryków-Urocze: 31.12.2024 r.; dla obszaru Szczaki i Wólka Pracka:26.04.2024 r
 • Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas modernizacji i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody Qh = 160 m3/h, Qd = 3520 m3/d przy ul Millenium w Głoskowie, gm. Piaseczno
  Planowany termin umowny uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę: 24.05.2023 r.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach przebudowy, budowy i modernizacji sieci wodociągowej w ciągu ul. Żeromskiego, Zgody, Al. Kalin w Piasecznie oraz ul. Granicznej w Jastrzębiu - Zadanie I-IV
  Planowany termin umowny uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę: 66 tygodni od podpisania Umowy.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach przebudowy, budowy i modernizacji sieci wodociągowej w ciągu ul. Puławskiej, Kusocińskiego oraz Szkolnej w Piasecznie - Zadanie I-III
  Planowany termin umowny uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę: 66 tygodni od podpisania Umowy.
 • Opracowanie projektu sieci wodociągowej D400 i D225 mm w ul. Okulickiego w Piasecznie
  Planowany termin umowny uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę: 66 tygodni od podpisania Umowy.
 • Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas budowy Stacji Uzdatniania Wody "Energetyczna" Qh = 700 m3/h, Qd = 14000 m3/d przy ul. Energetycznej w Piasecznie, gm. Piaseczno
  Planowany termin umowny zakończenia inwestycji: II kw. 2025r. (36 miesięcy od podpisania Umowy)
 • Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Mieszkowie, Antoninowie i Kuleszówce, gm. Piaseczno
  Planowany termin umowny zakończenia inwestycji: I kw. 2025r (33 miesiące od podpisania Umowy)
 • Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Wólce Kozodawskiej wraz w pełnieniem nadzoru autorskiego
  Planowany termin umowny zakończenia inwestycji: 18.08.2025 (36 miesiące od podpisania Umowy
 • Opracowanie projektów przebudowy sieci wodociągowej ul. Julianowskiej, Zgody i Królewskie Lipy w Piasecznie
 • Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas modernizacji i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody „Siedliska” przy ul. Do Lasu w Siedliskach, gm. Piaseczno

  Planowany termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę: 12.04.2025 r.

 • Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci wodociągowej w Siedliskach

  Planowany termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę: 12.04.2024 r.

 • Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci wodociągowej w Chylicach

  Planowany termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę: 12.04.2024 r.

 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Cyraneczki w Julianowie

 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Bogatkach, gm. Piaseczno 

  Planowany termin umowny zakończenia inwestycji: 31.12.2025 r