• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. Grochowa, gm. Piaseczno
  Planowany termin umowny zakończenia inwestycji: 30.09.2023r
 • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami wod-kan. w ul. Polnej w Wólce Kozodawskiej, gm. Piaseczno
  Planowany termin umowny zakończenia inwestycji: 27.03.2023r.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. Henryków - Urocze, Szczaki oraz Wólka Pracka, gm. Piaseczno
  Planowany termin umowny zakończenia inwestycji: 31.12.2023r.
 • Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas modernizacji i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody Qh = 160 m3/h, Qd = 3520 m3/d przy ul Millenium w Głoskowie, gm. Piaseczno
  Planowany termin umowny uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę: 24.05.2023r.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach przebudowy, budowy i modernizacji sieci wodociągowej w ciągu ul. Żeromskiego, Zgody, Al. Kalin w Piasecznie oraz ul. Granicznej w Jastrzębiu - Zadanie I-IV
  Planowany termin umowny uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę: 66 tygodni od podpisania Umowy.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach przebudowy, budowy i modernizacji sieci wodociągowej w ciągu ul. Puławskiej, Kusocińskiego oraz Szkolnej w Piasecznie - Zadanie I-III
  Planowany termin umowny uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę: 66 tygodni od podpisania Umowy.
 • Opracowanie projektu sieci wodociągowej D400 i D225 mm w ul. Okulickiego w Piasecznie
  Planowany termin umowny uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę: 66 tygodni od podpisania Umowy.
 • Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas budowy Stacji Uzdatniania Wody "Energetyczna" Qh = 700 m3/h, Qd = 14000 m3/d przy ul. Energetycznej w Piasecznie, gm. Piaseczno
  Planowany termin umowny zakończenia inwestycji: II kw. 2025r. (36 miesięcy od podpisania Umowy)
 • Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Mieszkowie, Antoninowie i Kuleszówce, gm. Piaseczno
  Planowany termin umowny zakończenia inwestycji: I kw. 2025r (33 miesiące od podpisania Umowy)
 • Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Wólce Kozodawskiej wraz w pełnieniem nadzoru autorskiego
  Planowany termin umowny zakończenia inwestycji: 18.08.2025 (36 miesiące od podpisania Umowy)