Informacja dla Inwestorów i Developerów
z obszaru Miasta i Gminy Piaseczno:
Julianów; Józefosław; Chylice; Chyliczki; Siedliska; Jastrzębie; Żabieniec;
Żabieniec IRS; Pólko PGR oraz północna część miasta Piaseczno ( od granicy z Warszawą do ul. Okulickiego)

Informujemy, iż wnioski składane przez Inwestorów i Developerów w zakresie:

przyłączenia do sieci wodociągowej,

budowy/rozbudowy sieci wodociągowej,

będą rozpatrywane indywidulane dla w/w lokalizacji ze względu na ograniczone

możliwości świadczenia usług dotyczących zaopatrzenia w wodę.

*********************************************** 

Informacja  dla Inwestorów i Developerów
z gmin ościennych

Informujemy, iż wnioski składane przez  Inwestorów i Developerów z terenu gmin ościennych dotyczące:

przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej

budowy/rozbudowy sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

będą rozpatrywane indywidualnie ze względu na ograniczone możliwości świadczenia usług
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.