Rozliczanie wody bezpowrotnie zużywanej do podlewania zieleni i do celów technologicznych dokonywane jest tylko i wyłącznie na podstawie dodatkowego wodomierza, tzw. podlicznika, zainstalowanego i utrzymywanego na koszt Odbiorcy po dokonaniu przez pracowników Przedsiębiorstwa jego odbioru technicznego, tzw. zaplombowania.

Istnieje możliwość zlecenia usługi montażu PWiK Piaseczno lub zamontowania podlicznika we własnym zakresie.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020, poz. 2028)) podlicznik jest własnością Odbiorcy usług.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta pod numerem  22 701 54 00 lub adresem e-mail: kontakt@pwikpiaseczno.pl

 

  • zlecenie montażu podlicznika

Odbiorca posiadający umowę z PWiK wysyła na adres: kontakt@pwikpiaseczno.pl wypełnione zlecenie zamontowania podlicznika

Szacunkowy koszt usługi obejmującej wodomierz, montaż oraz plombowanie wynosi ok. 600zł brutto (usługa wyceniana jest indywidualnie na miejscu przez pracowników Serwisu Spółki przed przystąpieniem do prac i uzależniona jest od ilości przeróbek instalacji Odbiorcy).

 

  • zarejestrowania podlicznika zamontowanego we własnym zakresie

Podlicznik zamontowany przez Odbiorcę usług we własnym zakresie zgodnie z zasady montażu podlicznika należy zgłosić do odbioru technicznego przez wypełnienie formularza zgłoszenia podlicznika

 

  • zgłoszenia wymiany podlicznika dokonanej we własnym zakresie

formularz wymiany podlicznika

 Koszt odbioru technicznego wymienionego podlicznika, zgodnie z cennikiem usług, wynosi 202,95 zł

 

  • zlecenie wymiany podlicznika

Odbiorca posiadający umowę z PWiK wysyła na adres: kontakt@pwikpiaseczno.pl wypełnione

zlecenie wymiany podlicznika

Koszt usługi obejmującej wodomierz, wymianę oraz plombowanie wynosi 344,40zł brutto.

 

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020, poz. 2028)) podlicznik jest własnością Odbiorcy usług.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 701 54 00 lub adresem e-mail: kontakt@pwikpiaseczno.pl