Inwestycje wykonane

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem inwestycji, które zostały zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie przy udziale środków własnych spółki i dofinansowaniu z WFOŚiGW.

 

Inwestycje obszarowe

LATA 2011-12

 • Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Bobrowcu (I i II etap). W ramach przedsięwzięcia powstały przewody kanalizacyjne o długości ok. 24 km wraz z odgałęzieniami do posesji (1000 szt.) oraz przewody wodociągowe o długości ponad 11,5 km z podłączeniami do nieruchomości (blisko 500 szt.).


   
 • Budowa kanalizacji podciśnieniowej i grawitacyjnej w Woli Gołkowskiej i Robercinie. W ramach inwestycji wybudowano kanalizację o długości 3 km.
   
 • Budowa sieci wodociągowej w Woli Gołkowskiej. Zadanie obejmowało budowę wodociągu o długości 750 m.

 

 

Inwestycje drobne

LATA 2011-12

 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Kruczkowskiego, os. Orężna (wodociąg: DN 110, długość 144,5 m)
   
 • Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do posesji, pompownią i przewodem tłocznym w ul. Astrów, Irysów, Berberysowej (kanalizacja: DN 200, długość 1189 m, rurociąg tłoczny DN 90, długość 380,5 m)
   
 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Społecznej, Bazyliowej i Szafaranowej w Henrykowie Uroczu (wodociąg: DN 110, długość 478 m)
   
 • Budowa sieci sanitarnej w ul. Przesmyckiego (Piaseczno)
   
 • Budowa przewodu wodociągowego w ul. Zielonej i w ul. Przesmyckiego
   
 • Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Zimorodka (Jesówka)
   
 • Budowa sieci sanitarnej w ul. Przejazd (Chylice)
   
 • Budowa sieci sanitarnej działka 23/3 i 24/5 (Siedliska)
   
 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Julianowskiej (Piaseczno)
   
 • Budowa sieci sanitarnej działka 24 od ul. Konarskiego
   
 • Budowa brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej: Droga Żubrów (Jesówka)
   
 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwitnących Kwiatów (Baszkówka)
   
 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Energetycznej (Piaseczno)
   
 • Budowa sieci sanitarnej w ul. Lirycznej (Robercin)
   
 • Budowa sieci sanitarnej w ul. Jastrzębskiej (Jastrzębie)
   
 • Budowa sieci sanitarnej w ul. Mirabelki (Józefosław)
   
 • Budowa sieci sanitarnej w ul. Lisiej (Jesówka)
   
 • Budowa odgałęzienia sanitarnego w ul. Przebudzenie Wiosny (Zalesie Górne)
   
 • Przepięcie zasilania wodociagowego na odc. ul. Puławskiej i ul. Energetycznej (Piaseczno)
   
 • Budowa sieci sanitarnej w ul. Nadrzecznej ( Chylice)
   
 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Dzikiej Gęsi (m.Jesówka)
   
 • Budowa sieci sanitarnej w ul. Dworkow (Wólka Kozodawska)
   
 • Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Brzezińskiej (Piaseczno)
   
 • Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku od ul. Kopernika do Placu Wolności i w ul. Wyspiańskiego (Zalesie Dolne)
   
 • Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku ul. Krzywej - od Orężnej (Zalesie Dolne)
   
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nadarzyńskiej (Piaseczno)
   
 • Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Okrężnej (Piaseczno)
   
 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Nad Stawem (Chylice)
   
 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaczej (m. Szczaki)
   
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Polnej i Bez Nazwy (Chyliczki)
   
 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Sokoła (Henryków Urocze)
   
 • Budowa sieci wodociągowej w ul.Traktowej (Mieszkowo)
   
 • Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej w ul. Żubra i w ul. Sielskiej
   
 • Budowa odcinka kanalizacji grawitacyjnej oraz sieci kanalizacji tłocznej na odcinku droga Bez Nazwy (m. Jastrzębie)