Celem rozliczenia, klienci PWiK Piaseczno mogą przekazywać odczyty wodomierzy we własnym zakresie.

Odczyt z liczników można podać za pośrednictwem:

Wystarczy wysłać na nr 799 599 503 wiadomość o następującej treści:

numer punktu poboru (ewentualnie nr nabywcy); odczyt wodomierza głównego; odczyt podlicznika (w przypadku jego braku wystarczy odczyt wodomierza głównego)

Przykład poprawnie wysłanego SMS z odczytem dla Klienta o nr punku poboru 30159-1 i wskazaniu wodomierza głównego 234m3:

 

  • infolinii (automatycznego systemu telefonicznego)

Po połączeniu z numerem 22 750 23 20 w dowolnym momencie należy wcisnąć ‘1’ na klawiaturze telefonu. Następnie wprowadzić na klawiaturze telefonu nr klienta (ID Nabywcy) i wcisnąć ‘#’, wprowadzić stan licznika głównego i wcisnąć ‘#’. Jeżeli posiadają Państwo podlicznik, należy wcisnąć 1, wprowadzić stan podlicznika i zatwierdzić ‘#’.

Wszelkich wskazówek w celu prawidłowego zgłoszenia odczytu krok po kroku udzieli Państwu asystentka głosowa.