Elektroniczny System Odczytu Wodomierzy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie rozpoczyna wdrożenie radiowego systemu odczytu wodomierzy. Tego typu rozwiązanie będzie stanowiło ogromne udogodnienie dla wszystkich odbiorców wody. Pomiaru licznika można będzie dokonać w dowolnej chwili - nawet w przypadku utrudnionego dostępu do posesji czy też braku obecności lokatora.

 

Radiowy system odczytu wodomierzy to nowoczesny sposób zdalnego zbierania danych z wodomierzy mieszkaniowych. Technologia polega na przesyłaniu informacji o zużyciu wody za pośrednictwem fal radiowych. Dzięki temu pracownicy wodociągów nie będą musieli już wchodzić do mieszkań i domów, aby odczytać stan licznika. Wystarczy, że podjadą w okolice posesji i zdalnie dokonają poboru danych. Tym samym system ograniczy możliwość wystąpienia pomyłek, skróci czas odczytu oraz zmniejszy związane z tym koszty.

 

Samo urządzenie do odczytów zdalnych nieznacznie różni się od standardowego wodomierza. Dodatkowym elementem wyposażenia jest nakładka radiowa dająca możliwość poboru danych z odległości nawet do 300 metrów.

 

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia schematu systemu radiowego firmy Apator Powogaz.

 

 

Jak wygląda wymiana wodomierza

Mieszkańcy, których lokale zostaną objęte montażem nowych wodomierzy, będą informowani o terminach prac korespondencyjnie lub poprzez administratora budynku. Co istotne, stan licznika wymienianego wodomierza, będzie protokołowany i potwierdzany zarówno przez wykonawcę, jak i właściciela lub zarządcę.

 

PWiK Piaseczno zachęca swoich odbiorców do udostępnienia miejsca monterom oraz zapewnienia swobodnego dostępu do liczników, co znacznie skróci czas robót i związane z nimi niedogodności.

 

UWAGA! Koszt wymiany wodomierza głównego pokrywa PWiK Piaseczno.

 

Dodatkowe możliwości

W ramach wymiany wodomierzy zarządcy i właściciele posesji mogą skorzystać również z możliwości odpłatnej wymiany podlicznika na radiowy.

 

Podlicznik jest dobrym rozwiązaniem dla właścicieli przydomowych ogrodów. Użytkownicy, posiadający urządzenie, ponoszą opłaty jedynie za wodę wykorzystywaną do podlewania terenów zielonych, a nie dodatkowo za ścieki. W rezultacie przekłada się to na duże oszczędności. Zastosowanie systemu radiowego pozwoli na zdalne przesyłanie danych, a mieszkańcy nieruchomości nie będą musieli dostosowywać swoich planów do terminu wizyt inkasenta.

 

Zawór antyskażeniowy jest z kolei urządzeniem chroniącym sieć wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem w wyniku nagłego obniżenia ciśnienia w sieci. Poprzez mechaniczne rozłączenie oraz przerwę powietrzną pomiędzy częściami instalacji, zawór w odpowiedni sposób zabezpieczy przewody.

 

Kilka ważnych faktów dotyczących nakładki:

  • informacje pomiarowe uzyskiwane za pomocą liczników zdalnego odczytu podlegają takiej samej ochronie jak dane osobowe;

  • moc nadajnika radiowego zainstalowanego w nakładce radiowej jest bardzo niska – nie przekracza 10mW

  • nakładki radiowe nie stanowią żadnego zagrożenia dla osób przebywających w lokalu mieszkalnym, nawet jeżeli zamontowanych jest kilka ich egzemplarzy

  • emitowany przez moduły radiowe sygnał jest niewielki, bezpieczny i nie ma żadnego ujemnego wpływu na zdrowie zamieszkałych osób oraz nie przekracza żadnych wymagań określonych w obowiązujących normach oraz przepisach prawnych

PWiK Piaseczno planuje objąć systemem cały obszar swojej działalności.