Odczyt
wodomierzy

Szanowni Państwo,

Prosimy o zgłaszenie odczytów wodomierza głównego oraz podliczników. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy formularz znajdujący się poniżej. Prosimy o podanie numeru wodomierza oraz jego stanu. Za datę odczytu przyjmiemy datę wysłania do nas niniejszego formularza.
 
Dziękujemy,
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie.
 

wodomierz główny


podlicznik