Odczyt wodomierzy

Szanowni Państwo,

Prosimy o zgłaszenie odczytów wodomierza głównego oraz podliczników. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy formularz znajdujący się poniżej. Prosimy o podanie numeru wodomierza oraz jego stanu, dodatkowo jeśli podpisaliście już z nami umowę prosimy o podanie jej numeru. Za datę odczytu przyjmiemy datę wysłania do nas niniejszego formularza.
 
Dziękujemy,
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie.

wodomierz główny


podlicznik