Ważny aspekt dla Spółki stanowi edukacja ekologiczna najmłodszych mieszkańców aglomeracji. Jak wiadomo, by edukacja przynosiła rezultaty, należy rozpocząć ją już od najmłodszych lat. Dlatego z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy, Przedsiębiorstwo organizuje cykliczne konkursy plastyczne. Każdy z konkursów organizowany przez PWiK w Piasecznie ma na celu rozbudzić świadomość ekologiczną wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs plastyczny „Znamy powody oszczędzania wody” – edycja I jesień 2019

We współpracy z Centrum Kultury oraz pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno został zorganizowany konkurs „Znamy powody oszczędzania wody”, skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Konkurs okazał się wielkim sukcesem. Ponad 160 prac to dowód jak wielu młodym osobom nie jest obojętny los naszej planety.

 

Konkurs plastyczny „Miejsce śmieci nie jest w sieci” – edycja II jesień 2020

Pod koniec 2020 roku pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno zorganizowaliśmy konkurs plastyczny „Miejsce śmieci nie jest w sieci”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.
Pomimo panującej sytuacji epidemiologicznej, wpłynęło ponad 50 pomysłowych prac.
Poniżej przedstawiamy nagrodzone parce.

Kategoria klasy I-III

 
Kategoria klas IV-VI

 
Kategoria klas VII-VIII

 


Konkurs plastyczny „Wodę deszczową wykorzystamy- rachunkom domowym pomagamy!” – edycja III jesień 2021

Konkurs plastyczny pod patronatem Burmistrza Miasta i Gmina Piaseczno pt. „Wodę deszczową wykorzystamy – rachunkom domowym pomagamy!” rozstrzygnięty!
W poniedziałek (13 grudnia 2021r.) odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów wraz z nagrodami. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a laureatom gratulujemy!
Zdjęcia prac i fotorelacja z uroczystości poniżej.

 

obr1
obr1
obr1
obr1
obr1
obr1