• Inwestycja obszarowa- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Pęchery, Gmina Piaseczno;

  Data zamieszczenia informacji 23.01.2023r

  Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż zakończyliśmy realizację inwestycji związanej z „budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Pęchery, gm. Piaseczno”.

  *w zakresie możliwości odprowadzania ścieków zapraszamy Mieszkańców m.in.: ul. Cietrzewia, ul. Bocznej oraz części ul. Zbigniewa Pawlaka ( od ul. Cietrzewia do wys. dz.nr ew. 51);

  * w zakresie możliwości zaopatrzenia w wodę zapraszamy Mieszkańców ul. Bolesława Chrobrego oraz  sięgaczy ul. Bocznej.

  Aby stać się Klientem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., należy złożyć wniosek o przyłączenie do sieci dostępny na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl
  lub w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie.

   

  Wszelkich informacji dotyczących podłączenia się do sieci udziela Dział Inwestycji:
  pod nr tel.  22 701 54 24.

   

 • Inwestycja obszarowa - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie - etap V

  Data zamieszczenia informacji: 29.12.2022r

  Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż zakończyliśmy realizację inwestycji związanej z „budową sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie – etap V”.

  *Skanalizowany obszar - etapu V to m.in. ulice: ul. Wierzbowa, Warszawska, Sosnowa, Brzozowa, Klonowa, Jałowcowa, Leśna, Rzeczna, Lipowa, Świerkowa, Margerytki, Złota, 3 Maja, Urocza, Tysiąclecia, Topolowa, Leszczynowa, Żabia, Słowicza, Salamandry i Różana.

  Aby stać się Klientem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., należy złożyć wniosek o przyłączenie do sieci dostępny na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl
  lub w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie.

   

  Wszelkich informacji dotyczących podłączenia się do sieci udziela Dział Inwestycji:
  pod nr tel.  22 701 54 24.

   

 • Inwestycja obszarowa - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie- etap VI

  Data zamieszczenia informacji: 19.09.2022r

  Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż zakończyliśmy realizację inwestycji związanej z „budową sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie - etap VI”.

  *Skanalizowany obszar - etapu VI to m.in. ulice: ul. Zawadzka w Wólce Prackiej; ul. Śląska; Piotra Skargi, Św. Stanisława Kostki; część ul. Wojewódzkiej; ul. Wawelska; ul. Pusta, ul. Kilińskiego, ul. Runowska i ul. Henryka Dobrzańskiego w Złotokłosie.

  Aby stać się Klientem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., należy złożyć wniosek o przyłączenie do sieci dostępny na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl
  lub w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie.

   

  Wszelkich informacji dotyczących podłączenia się do sieci udziela Dział Inwestycji:
  pod nr tel.  22 701 54 24.

   

 • Inwestycja obszarowa – projekt sieci wod-kan. dla m. Mieszkowo, Antoninów i Kuleszówka:

  Data zamieszczenia informacji 20.07.2022r

  W  związku  z  rozpoczęciem  prac  projektowych   Firma   ETGAR  Sp. z o.o.  działająca z upoważnienia Inwestora – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w  Piasecznie,  pragnie  poinformować  Państwa,  iż  w  miesiącach  sierpień – październik 2022 r. będą  przeprowadzane  prace w terenie  dotyczące  uzgodnień  lokalizacji  trasy  sieci  kanalizacyjnej i wodociągowej z właścicielami działek w miejscowości Antoninów, Kuleszówka i Mieszkowo w  ramach  realizacji  dokumentacji  projektowej  pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Mieszkowie, Antoninowie i Kuleszówce, gm. Piaseczno”

  Projektant prosi wszystkich właścicieli nieruchomości, aby już teraz kontaktowali się drogą mailową lub telefonicznie (dane kontaktowe poniżej) podając: miejscowość, numer działki i dane kontaktowe do siebie (numer telefonu i/lub mail). Uzyskane dane pozwolą na sprawne przeprowadzenie prac terenowych.

  Jakie   koszty   ponosi   mieszkaniec?

  Na etapie opracowania w/w dokumentacji oraz budowy sieci, mieszkaniec nie ponosi kosztów.

  Koszt będzie ponoszony na etapie projektowania i budowania na swojej posesji odcinka kanalizacyjnego i wodociągowego od projektowanej na wysokości jego działki sieci do budynku. Poniżej linki do informacji zamieszczonych na stronie internetowej Inwestora:

  - informacje ogólne:        https://pwikpiaseczno.pl/cennik-uslug-cennik-uslug.html

  - cennik szczegółowy:     https://pwikpiaseczno.pl/dzial-ii-uslugi-pozostale-15022021.html

  Osoby prowadzące sprawę:

  mgr inż. Marcin Ciesielski

  mgr inż. Wioletta Szafrańska

  tel:     535 074 455, 570 350 440

  e-mail:kanalizacja.antoninow@etgar.pl

   

 • Inwestycja obszarowa - budowa kanalizacji sanitarnej: Złotokłos, Wólka Pracka – etap VI:

  Data zamieszczenia informacji 18.07.2022r

  Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż zakończyliśmy realizację inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie, Wólka Pracka - etap VI.

  *Skanalizowany obszar - etapu VI  to m.in. ulice: ul. Zawadzka w Wólce Prackiej; ul. Śląska; Piotra Skargi, Św. Stanisława Kostki; część ul. Wojewódzkiej; ul. Wawelska; ul. Pusta, ul. Kilińskiego, ul. Runowskiej i ul. Henryka Dobrzańskiego w Złotokłosie

  Aby stać się Klientem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., należy złożyć wniosek o przyłączenie do sieci  dostępny  na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl lub w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie.

  Wszelkich informacji dotyczących podłączenia się do sieci udziela Dział Inwestycji:
  pod nr tel.  22 701 54 24.

   

 • Inwestycja obszarowa - budowa sieci wodociągowej w m. Nowinki i Chojnów:

  Data zamieszczenia informacji 26.01.2022r

  Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż zakończyliśmy w IV kwartale 2021r., realizację inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej w m. Nowinki i Chojnów gmina Piaseczno

  *Zwodociągowany  obszar - to dz. nr ew. 321 obręb Chojnów oraz dz. nr ew. 5; 24; 26;27; 28/1; 28/2; 28/3; 28/5; 28/7 obręb Nowinki.

  Aby stać się Klientem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., należy złożyć wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej dostępny  na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl lub w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie.

  Wszelkich informacji dotyczących podłączenia się do sieci wodociągowej udziela Dział Inwestycji:

  pod nr tel. 22 701 54 03; 22 701 54 24.

   

 • Inwestycja obszarowa - budowa sieci wod-kan. Chojnów i Orzeszyn – etap II :

  Data zamieszczenia informacji 19.01.2021r

  Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż zakończyliśmy realizację inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej i  sieci wodociągowej w Chojnowie i Orzeszynie – etap II.

  *Skanalizowany obszar - etapu II  to m.in. ulice: w części ul. Batalionu Zośka, Partyzantów, Kpl. Jana Węcławiaka w obrębie Chojnów oraz  ul. Afrykańska; ul. Kasztanowa; w części ul. Klonowa w obrębie ew. Orzeszyn.

  *Zwodociągowany obszar- etapu II to m.in. ulice: w części ul. Batalionu Zośka; ul. Kpl. Jana Węcławiaka w obrębie ew. Chojnów oraz  ul. Kasztanowa; w części ul. Klonowa w obrębie ew. Orzeszyn.

  Aby stać się Klientem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., należy złożyć wniosek o przyłączenie do sieci  dostępny  na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl lub w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie.

  Wszelkich informacji dotyczących podłączenia się do sieci udziela Dział Inwestycji:
  pod nr tel. 22 701 54 03; 22 701 54 24.