Na załączonym schemacie przedstawiamy Państwu etapy uzdatniania wody głębinowej:


1. Pompami głębinowymi pompujemy wodę surową na zbiornik wody surowej.


2. Następnie w zbiorniku wody surowej, woda surowa jest napowietrzana przy pomocy turbin napowietrzających. Celem napowietrzania jest utlenienie związków żelaza i manganu zawartych w wodzie surowej – proces ten jest pomocny w dalszym jej uzdatnieniu.


3. Natleniona woda surowa ze zbiornika wody surowej za pomocą pomp pośrednich transportowana jest na filtry pospieszne.


4. W filtrach pośpiesznych odbywa się właściwy proces oczyszczania wody. Kierunek przepływu wody z góry na dół.


5. Woda uzdatniona po filtrach transportowana jest na zbiornik wody uzdatnionej.


6. Woda ze zbiornika wody uzdatnionej pompami sieciowymi transportowana jest do sieci wodociągowej. Przed wtłoczeniem do sieci woda poddawana jest procesowi dezynfekcji końcowej.


7. Zadaniem filtrów pośpiesznych podczas procesu uzdatniania wody jest zatrzymanie związków manganu i żelaza powodując kolmatację (zaklejanie) złoża filtracyjnego obniżając jego sprawność. Aby temu zapobiec filtry pośpieszne co kilka dni płukane są za pomocą pomp płuczących wodą surową i powietrzem. Kierunek przepływu wody z dołu do góry – przeciwny jak w przypadku filtracji. Wody popłuczne pochodzące z płukania filtrów odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej a następnie do oczyszczalni ścieków, gdzie są oczyszczane.


Dziennie produkujemy ok. 18 tys. metrów sześciennych wody, co w ujęciu rocznym daje ok. 3,5 mln metrów sześciennych wody. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. eksploatuje obecnie 11 stacji uzdatniania wody. Wszystkie nasze stacje uzdatniania wody są stacjami bezobsługowymi wymagającymi jedynie dozoru ze strony Pracowników obsługi. Nad procesem produkcji wody i eksploatacji sieci wodociągowej dziennie czuwa 16 wykwalifikowanych pracowników, których zadaniem jest zapewnienie ciągłości dostaw zdrowej i bezpiecznej wody do Państwa domów.

uzdatnianie