O firmie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. świadczy usługi wodociągowo - kanalizacyjne na terenie gminy i miasta Piaseczno.

Jako spółka komunalna realizujemy wszelkie zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. W trosce o środowisko naturalne oraz jakość usług, wdrażamy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Jednocześnie nie zapominamy o służebnej roli, jaką pełnimy wobec mieszkańców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, budujemy trwałe relacje oparte na profesjonalizmie i zaufaniu. Ponadto regularnie wspieramy liczne inicjatywy w obszarze kultury, edukacji i sportu.

 

PWiK Piaseczno – codziennie w trosce o środowisko