Dane spółki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. jest zarejestrowana pod numerem: KRS 0000324880, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 386 379 500,00 zł.

 

NIP: 123-11-71-794

REGON: 141618601

 

Siedziba Spółki mieści się przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie.