Władze
spółki

ZARZĄD:

Prezes Zarządu - Paweł Wojciechowski
kontakt mailowy

Wiceprezes Zarządu - Grzegorz Banaszewski
kontakt mailowy

 

 

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Łukasz Majewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Tomasz Śmietanka
Sekretarz Rady Nadzorczej - Agata Nitka

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

Gmina Piaseczno w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno