Miasto i Gmina Piaseczno jest zaopatrywane w wodę pozyskiwaną z trzeciorzędowych i czwartorzędowych ujęć głębinowych. Są to wody podziemne o odczynie obojętnym, średnio twarde.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które stanowi Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, PWiK Piaseczno wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną prowadzą stały monitoring jakości wody dostarczanej Odbiorcom. W ramach tego monitoringu wodę poddaje się badaniom w zakresie wymaganym powyższym Rozporządzeniem.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Piasecznie, na podstawie wyników badań, wydaje Ocenę Jakości Wody i stwierdza jej przydatność do spożycia.

 

Ocena jakości wody:

X Za rok 2013   

X Za rok 2014

X Za rok 2015

X Za rok 2016

X Za rok 2017

X Za rok 2018

X Za rok 2019

X Za rok 2020

X Za rok 2021

X Za rok 2022

X Za rok 2023

Wyniki badań wody zgodnie z zatwierdzonym przez PSSE harmonogramem na rok 2024:

X Styczeń 2024

X Luty 2024

X Marzec 2024

X Kwiecień 2024

X Maj 2024

X Czerwiec 2024

Wyniki badań wody zgodnie z zatwierdzonym przez PSSE harmonogramem na rok 2023:

X Styczeń 2023

X Luty 2023

X Marzec 2023

X Kwiecień 2023

X Maj 2023

X Czerwiec 2023

X Lipiec 2023

X Sierpień 2023

X Wrzesień 2023

X Paźdzernik 2023

X Listopad 2023

X Grudzień 2023

Wyniki badań wody (substancje promieniotwórcze) zgodnie z zatwierdzonym przez PSSE harmonogramem na rok 2023:

X Styczeń 2023

X Luty 2023

X Marzec 2023

X Kwiecień 2023

X Maj 2023

X Czerwiec 2023

X Sierpień 2023

Wyniki badań wody zgodnie z zatwierdzonym przez PSSE harmonogramem na rok 2022:

X Styczeń 2022

X Luty 2022

X Marzec 2022

X Kwiecień 2022

X Maj 2022

X Czerwiec 2022

X Lipiec 2022

X Sierpień 2022

X Wrzesień 2022

X Październik 2022

X Listopad 2022

X Grudzień 2022

Wyniki badań wody zgodnie z zatwierdzonym przez PSSE harmonogramem na rok 2021:

X Styczeń 2021

X Luty 2021

X Marzec 2021

X Kwiecień 2021

X Maj 2021

X Czerwiec 2021

X Lipiec 2021

X Sierpień 2021

X Wrzesień 2021

X Październik 2021

X Listopad 2021

X Grudzień 2021

 

Wyniki badań wody zgodnie z zatwierdzonym przez PSSE harmonogramem na rok 2020:

X Styczeń 2020

X Luty 2020

X Marzec 2020

X Kwiecień 2020

X Maj 2020

X Czerwiec 2020

X Lipiec 2020

X Sierpień 2020

X Wrzesień 2020

X Październik 2020

X Listopad 2020

X Grudzień 2020

 

Wyniki badań wody zgodnie z zatwierdzonym przez PSSE harmonogramem na rok 2019:

X Styczeń 2019

X Luty 2019

X Marzec 2019

X Kwiecień 2019

X Maj 2019

X Czerwiec 2019

X Lipiec 2019

X Sierpień 2019

X Wrzesień 2019

X Październik 2019

X Listopad 2019

X Grudzień 2019

 

Wyniki badań wody zgodnie z zatwierdzonym przez PSSE harmonogramem na rok 2018:

X Styczeń 2018

X Luty 2018

X Marzec 2018

X Kwiecień 2018

X Maj 2018

X Czerwiec 2018

X Lipiec 2018

X Sierpień 2018

X Wrzesień 2018

X Październik 2018

X Listopad 2018

X Grudzień 2018

 

Wyniki badań wody zgodnie z zatwierdzonym przez PSSE harmonogramem na rok 2017:

X Styczeń 2017

X Luty 2017

X Marzec 2017

X Kwiecień 2017

X  Maj 2017

X Czerwiec 2017

X Lipiec 2017

X Sierpień 2017

X Wrzesień 2017

X Październik 2017

X Listopad 2017

X Grudzień 2017

 

Wyniki badań wody zgodnie z zatwierdzonym przez PSSE harmonogramem na rok 2016:

X Styczeń 2016

X Luty 2016

X Marzec 2016

X Kwiecień 2016

X Maj 2016

X Czerwiec 2016

X Lipiec 2016

X Sierpień 2016

X Wrzesień 2016

X Październik 2016

X Listopad 2016

X Grudzień 2016

 

Wyniki badań wody zgodnie z zatwierdzonym przez PSSE harmonogramem na rok 2015:

X Styczeń 2015

X Luty 2015

X Marzec 2015

X Kwiecień 2015

X Maj 2015

X Czerwiec 2015

X Lipiec 2015

X Sierpień 2015

X Wrzesień 2015

X Październik 2015

X Listopad 2015

X Grudzień 2015