Aktualności

2018.01.26

Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. zo.o. zakończyło inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Pilawa, Gmina Piaseczno.

To bardzo dobra wiadomość dla właścicieli posesji, którzy obecnie mają możliwość przyłączania nieruchomości do istniejącego systemu.

Kiedy i jak można przyłączyć się do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Właściciele posesji z m. Pilawa, Gmina Piaseczno już dziś mogą rozpocząć przyłączanie nieruchomości do systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.

Procedura podłączenia jest bardzo prosta. Aby stać się Klientem PWiK Piaseczno, wystarczy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych, dostępny na stronie internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.

Od tego momentu przedsiębiorstwo pomaga załatwiać wszelkie sprawy związane z formalnościami i wykonawstwem m.in.: wydanie warunków technicznych, budowa przyłącza oraz konserwacja przedmiotowych sieci.

Wszelkich informacji dotyczących podłączenia do sieci udziela Dział Inwestycji - tel. 22 701-54-03 lub 22 701-54-25.

2017.10.09

W dniu 27 września 2017 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie - etap II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tłoczni ścieków PG23 wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie miejscowości Runów, Gmina Piaseczno” - inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 2.000.000,00 zł. www.wfosigw.pl

2017.11.28

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Bobrowiec, gmina Piaseczno dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4 237 250,00 złwww.wfosigw.pl

2016.12.30

W dniu 29 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Rozbiórka i budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie". Inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 7.116.450,00zł. www.wfosigw.pl

 

Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

 

ul. Żeromskiego 39

05-500 Piaseczno

 

Telefon: 22 701 54 00

Fax: 22 701 54 04

 

email: kontakt@pwikpiaseczno.pl

 

52.073119, 21.040299,15