Aktualności

 

2022.01.21

Z okazji Dnia Babci i jutrzejszego Dnia Dziadka życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom wszystkiego tego, co najlepsze! Dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, zadowolenia oraz radości każdego dnia.

Wszystkiego dobrego życzy Zarząd i Pracownicy PWiK w Piasecznie.

Dzień Babci i Dziadka
 

2021.12.20

KONKURS „Wodę deszczową wykorzystamy- rachunkom domowym pomagamy!”

Konkurs plastyczny pod patronatem Burmistrza Miasta i Gmina Piaseczno pt. „Wodę deszczową wykorzystamy – rachunkom domowym pomagamy!” rozstrzygnięty!
W poniedziałek (13 grudnia 2021r.) odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów wraz z nagrodami. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a laureatom gratulujemy!

Fotorelacja z uroczystości poniżej.

WODĘ DESZCZOWĄ WYKORZYSTAMY
 

2021.12.06

KONKURS „Wodę deszczową wykorzystamy- rachunkom domowym pomagamy!”

Z przyjemnością informujemy, że konkursu plastyczny pt. „Wodę deszczową wykorzystamy- rachunkom domowym pomagamy!” został rozstrzygnięty. Na konkurs wpłynęło 709 prac! To dowód jak wielu młodym osobom nie jest obojętny los naszej planety.

Poniżej lista nagrodzonych:

Kategoria klasy I-III

I miejsce – J. Janus,

II miejsce – M. Wójcik,

III miejsce – O. Kolińska,

Wyróżnienia (kolejność losowa): A. Rogala, Eryk, Kościuk, K. Mieszkowska.

Kategoria klasy IV-VI

I miejsce – S. Vantsa,

II miejsce – T. Golak,

III miejsce – F. Pazoła,

Wyróżnienia (kolejność losowa): L. Lisiecka, Z. Sołdatowska, P. Radziach.

Kategoria klasy VII-VIII

I miejsce – J. Moskalska,

II miejsce – M. Grodner,

III miejsce – A. Nowak,

Wyróżnienia (kolejność losowa): Wyróżnienia (kolejność losowa): K. Kosewska, M. Forc, P. Czerska.

W kategorii szkoły zwycięża:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie.,

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Laureatom gratulujemy!

WODĘ DESZCZOWĄ WYKORZYSTAMY
WODĘ DESZCZOWĄ WYKORZYSTAMY
WODĘ DESZCZOWĄ WYKORZYSTAMY
 

2021.07.19

UWAGA! Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią Art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na mocy decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nomenklaturze WA.RZT.70.50.2021/10, ceny oraz wysokość stawek opłat z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Piaseczno na okres 3 lat przedstawią się następująco:

Informacja dotycząca nowych taryf.

2021.11.15

W dniu 08 listopada 2021 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z „Dostawą, montażem prasy śrubowo – talerzowej/wirówki wraz z modernizacją istniejącej stacji roztwarzania flokulantów na oczyszczalni ścieków w Piasecznie” - inwestycja będzie dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 1 385 000,00 zł netto.
www.gov.pl/web/nfosigw/

 

2021.04.16

W dniu 16 kwietnia 2021 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z „Rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wólka Kozodawska, obejmująca m.in. budowę budynku Stacji Uzdatniania Wody "Zalesie Górne", zbiornika wody surowej V=2x100m3, przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych oraz rozbudowa dróg wewnętrznych na terenie dz.nr ew. 296, obręb 0038, Wólka Kozodawska, gmina Piaseczno”- inwestycja będzie dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 7 655 500,00 zł netto.
www.gov.pl/web/nfosigw/

2021.01.15

„Rozbudowa SUW oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Złotokłos, gm. Piaseczno-etap IV” dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 10.870.000,00 zł.
www.wfosigw.pl

 

2018.12.31

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie, gm. Piaseczno- etap III dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki , w kwocie: 5.370.450,00 zł.

2017.11.28

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Bobrowiec, gmina Piaseczno dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4 237 250,00 złwww.wfosigw.pl

 

2016.12.30

W dniu 29 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Rozbiórka i budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie". Inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 7.116.450,00zł. www.wfosigw.pl

2018.10.09

Kontrole nieruchomości nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na terenie Miasta i Gminy Piaseczno prowadzone są kontrole nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych nie zostały przyłączone przez właścicieli do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
W związku z obowiązkiem przyłączeniowym, Zarząd Spółki umożliwił rozłożenie płatności z tytułu wykonania przyłącza kanalizacyjnego na raty.
Więcej szczegółów znajduje się tutaj.

 

2018.12.31

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej 722 wraz z odgałęzieniami do posesji wzdłuż ul. Pod Bateriami, Gołkowskiej i Pułku 4 Ułanów w m. Gołków i Piaseczno – etap I dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki , w kwocie: 1. 870.000,00 zł.

2017.10.09

W dniu 27 września 2017 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie - etap II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tłoczni ścieków PG23 wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie miejscowości Runów, Gmina Piaseczno” - inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 2.000.000,00 zł. www.wfosigw.pl

 

2018.10.09

NIELEGALNE PRZYŁĄCZA DO SIECI WOD-KAN

Szanowni Państwo,

W związku z niepokojącą ilością przypadków nielegalnego korzystania z usług wod-kan na terenie Miasta i Gminy Piaseczno, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. prowadzi wzmożone kontrole nieruchomości pod kątem nielegalnego podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz nielegalnego zrzutu wód opadowych i drenażowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej lub deszczowej.
Pobierasz wodę lub odprowadzasz ścieki bez zawarcia umowy z PWIK w Piasecznie Sp. z o.o.?
Informacje co należy zrobić oraz jakie sankcje grożą za bezumowne korzystanie z sieci wod-kan znajdują się tutaj.

 
 

Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

 

ul. Żeromskiego 39

05-500 Piaseczno

 

Telefon: 22 701 54 00

Fax: 22 701 54 04

 

email: kontakt@pwikpiaseczno.pl

 

52.073119, 21.040299,15