Aktualności

2018.11.16

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie podjął uchwałę nr 23/2018 z dnia 31 października 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 15/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., na podstawie której przedłużony został okres, w którym osoby fizyczne, zlecające wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., mogą złożyć wniosek o rozłożenie płatności za wykonanie w/w przyłącza na raty. Wnioski można składać do dnia 31 grudnia 2018 r. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

Okres spłaty zależy od wartości przyłącza i wynosi:

  • do 5.000,00 zł brutto - na 12 rat;

  • do 10.000,00 zł brutto - na 24 raty;

  • powyżej 10,000,00 zł brutto - 36 rat.

WAŻNE! Raty nie są dodatkowo oprocentowane!
Warunkiem koniecznym jest do złożenia wniosku o rozłożenie płatności na raty jest zawarcie przez Właściciela nieruchomości umowy ze Spółką na odprowadzanie ścieków. Wzór „Wniosku o rozłożenie płatności na raty” stanowi załącznik nr 1.
Decyzję o rozłożeniu płatności na raty podejmować będzie Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. lub osoba przez niego upoważniona. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

2018.09.14

Przyłącz się do kanalizacji sanitarnej w Runowie!

Drodzy Mieszkańcy,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie zakończyło inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym obszarze.

To bardzo dobra wiadomość dla właścicieli posesji, którzy obecnie mają możliwość przyłączania nieruchomości do istniejącego systemu.
Procedura podłączenia jest bardzo prosta. Aby stać się Klientem PWiK Piaseczno, wystarczy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych, dostępny na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl lub w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie.

Od tego momentu przedsiębiorstwo pomaga załatwiać wszelkie sprawy związane z formalnościami i wykonawstwem m.in.: wydanie warunków technicznych, budowa przyłącza oraz konserwacja sieci.

Wszelkich informacji dotyczących podłączenia się do sieci udziela Dział Inwestycji - tel. 22 701 54 03, 22 701-701-54-25.

Serdecznie zapraszamy!

 

2018.06.29

Szanowni Państwo!

Dla Państwa wygody wprowadziliśmy nowe rozwiązanie jakim jest przesyłanie odczytu wodomierza za pomocą wiadomości SMS! Szczegóły znajdują się tutaj.

2018.10.30

Szanowni Państwo!

W celu skrócenia czasu obsługi telefonicznej wprowadziliśmy nowe rozwiązanie jakim jest podawanie odczytów za pomocą automatycznego systemu telefoniczngo. Szczegóły znajdują się tutaj.

 

2018.10.18

INFORMACJA DLA DEWELOPERÓW - ODWODNIENIE WYKOPÓW

Szanowni Państwo,

W trakcie realizacji inwestycji kubaturowych może pojawić się konieczność odprowadzenia wód pochodzących z odwadnianego wykopu do sieci kanalizacyjnej.

Informacje co zrobić, aby legalnie odprowadzać wody z odwadnianego wykopu znajdują się tutaj.

2018.10.09

Kontrole nieruchomości nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na terenie Miasta i Gminy Piaseczno prowadzone są kontrole nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych nie zostały przyłączone przez właścicieli do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
W związku z obowiązkiem przyłączeniowym, Zarząd Spółki umożliwił rozłożenie płatności z tytułu wykonania przyłącza kanalizacyjnego na raty.
Więcej szczegółów znajduje się tutaj.

 

2018.10.09

NIELEGALNE PRZYŁĄCZA DO SIECI WOD-KAN

Szanowni Państwo,

W związku z niepokojącą ilością przypadków nielegalnego korzystania z usług wod-kan na terenie Miasta i Gminy Piaseczno, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. prowadzi wzmożone kontrole nieruchomości pod kątem nielegalnego podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz nielegalnego zrzutu wód opadowych i drenażowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej lub deszczowej.
Pobierasz wodę lub odprowadzasz ścieki bez zawarcia umowy z PWIK w Piasecznie Sp. z o.o.?
Informacje co należy zrobić oraz jakie sankcje grożą za bezumowne korzystanie z sieci wod-kan znajdują się tutaj.

2018.10.19

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Spółka rozstrzygnęła dwa postępowania przetargowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie m. Pęcher, Grochowa, Bogatki, Szczaki, Henryków-Urocze oraz Wólki Prackiej. Po szczegóły zaparaszmy tutaj.

 

2017.10.09

W dniu 27 września 2017 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie - etap II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tłoczni ścieków PG23 wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie miejscowości Runów, Gmina Piaseczno” - inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 2.000.000,00 zł. www.wfosigw.pl

2017.11.28

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Bobrowiec, gmina Piaseczno dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4 237 250,00 złwww.wfosigw.pl

 

2016.12.30

W dniu 29 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Rozbiórka i budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie". Inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 7.116.450,00zł. www.wfosigw.pl

2018.05.30

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podjęło szereg działań w celu spełnienia wymagań określonych w RODO. Jako Administrator danych osobowych, chcemy zapewnić naszym klientom, kontrahentom i osobom kontaktującym się ze Spółką, poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że w stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, cel i zakres przetwarzania danych się nie zmienia. Dodatkowo rozpoczęliśmy kampanię informacyjną, aby nasi Odbiorcy dysponowali kompletem informacji z zakresu danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piasecznie. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

 
 

Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

 

ul. Żeromskiego 39

05-500 Piaseczno

 

Telefon: 22 701 54 00

Fax: 22 701 54 04

 

email: kontakt@pwikpiaseczno.pl

 

52.073119, 21.040299,15