Aktualności

2018.06.22

Szanowni Mieszkańcy,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie podjął uchwałę nr 15/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., iż okresie od dnia 02 lipca 2018 r. do 31.10.2018 r. osoby fizyczne, zlecające wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp z o.o., mogą złożyć wniosek o rozłożenie płatności za wykonanie w/w przyłącza na raty.

Okres spłaty zależy od wartości przyłącza i wynosi:

  • do 5.000,00 zł brutto - na 12 rat;

  • do 10.000,00 zł brutto - na 24 raty;

  • powyżej 10,000,00 zł brutto - 36 rat.

WAŻNE! Raty nie są dodatkowo oprocentowane!
Warunkiem koniecznym jest do złożenia wniosku o rozłożenie płatności na raty jest zawarcie przez Właściciela nieruchomości umowy ze Spółką na odprowadzanie ścieków. Wzór „Wniosku o rozłożenie płatności na raty” stanowi załącznik nr 1 Decyzję o rozłożeniu płatności na raty podejmować będzie Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. lub osoba przez niego upoważniona. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

2018.06.29

Szanowni Państwo!

Dla Państwa wygody wprowadziliśmy nowe rozwiązanie jakim jest przesyłanie odczytu wodomierza za pomocą wiadomości SMS! Szczegóły znajdują się tutaj.

2018.06.21

INFORMACJA DOTYCZY RACJONALEGO GOSPODAROWANIA WODY DO PODLEWANIA OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH ORAZ TERENÓW ZIELONYCH

Szanowni Państwo,

w związku z trwającą od dłuższego czasu suszą oraz w trosce o zapewnienie wszystkim Mieszkańcom Gminy Piaseczno dostępu do wody na cele socjalno - bytowe, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o racjonalne korzystanie z wody miejskiej do podlewania ogródków przydomowych oraz terenów zielonych.

Prosimy o ograniczenie poboru wody w wyżej wymienionych celach w godzinach: porannych tj. od 6:00 do 9:00 oraz w godzinach wieczornych tj. od 18:00 do 22:00.

2017.10.09

W dniu 27 września 2017 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie - etap II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tłoczni ścieków PG23 wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie miejscowości Runów, Gmina Piaseczno” - inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 2.000.000,00 zł. www.wfosigw.pl

2018.05.30

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podjęło szereg działań w celu spełnienia wymagań określonych w RODO. Jako Administrator danych osobowych, chcemy zapewnić naszym klientom, kontrahentom i osobom kontaktującym się ze Spółką, poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że w stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, cel i zakres przetwarzania danych się nie zmienia. Dodatkowo rozpoczęliśmy kampanię informacyjną, aby nasi Odbiorcy dysponowali kompletem informacji z zakresu danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piasecznie. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

2018.01.26

Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. zo.o. zakończyło inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Pilawa, Gmina Piaseczno.

To bardzo dobra wiadomość dla właścicieli posesji, którzy obecnie mają możliwość przyłączania nieruchomości do istniejącego systemu.

Kiedy i jak można przyłączyć się do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Właściciele posesji z m. Pilawa, Gmina Piaseczno już dziś mogą rozpocząć przyłączanie nieruchomości do systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.

Procedura podłączenia jest bardzo prosta. Aby stać się Klientem PWiK Piaseczno, wystarczy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych, dostępny na stronie internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.

Od tego momentu przedsiębiorstwo pomaga załatwiać wszelkie sprawy związane z formalnościami i wykonawstwem m.in.: wydanie warunków technicznych, budowa przyłącza oraz konserwacja przedmiotowych sieci.

Wszelkich informacji dotyczących podłączenia do sieci udziela Dział Inwestycji - tel. 22 701-54-03 lub 22 701-54-25.

2018.04.16

Szanowni Państwo,

Zapraszmy do zapoznania się z nowym cennikiem za usługi pozostałe (Dział II) obowiązującym od 16.04.2018 r.

Cennik usług

2017.11.28

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Bobrowiec, gmina Piaseczno dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4 237 250,00 złwww.wfosigw.pl

2016.12.30

W dniu 29 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Rozbiórka i budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie". Inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 7.116.450,00zł. www.wfosigw.pl

 

Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

 

ul. Żeromskiego 39

05-500 Piaseczno

 

Telefon: 22 701 54 00

Fax: 22 701 54 04

 

email: kontakt@pwikpiaseczno.pl

 

52.073119, 21.040299,15