Aktualności

2018.10.31

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy iż, w dniu 2 listopada 2018 roku Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

2018.10.30

Szanowni Państwo!

W celu skrócenia czasu obsługi telefonicznej wprowadziliśmy nowe rozwiązanie jakim jest podawanie odczytów za pomocą automatycznego systemu telefoniczngo. Szczegóły znajdują się tutaj.

 

2018.06.29

Szanowni Państwo!

Dla Państwa wygody wprowadziliśmy nowe rozwiązanie jakim jest przesyłanie odczytu wodomierza za pomocą wiadomości SMS! Szczegóły znajdują się tutaj.

2018.10.19

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Spółka rozstrzygnęła dwa postępowania przetargowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie m. Pęcher, Grochowa, Bogatki, Szczaki, Henryków-Urocze oraz Wólki Prackiej. Po szczegóły zaparaszmy tutaj.

 

2018.10.18

INFORMACJA DLA DEWELOPERÓW - ODWODNIENIE WYKOPÓW

Szanowni Państwo,

W trakcie realizacji inwestycji kubaturowych może pojawić się konieczność odprowadzenia wód pochodzących z odwadnianego wykopu do sieci kanalizacyjnej.

Informacje co zrobić, aby legalnie odprowadzać wody z odwadnianego wykopu znajdują się tutaj.

2018.10.09

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na terenie Miasta i Gminy Piaseczno prowadzone są kontrole nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych nie zostały przyłączone przez właścicieli do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
W związku z obowiązkiem przyłączeniowym, Zarząd Spółki umożliwił rozłożenie płatności z tytułu wykonania przyłącza kanalizacyjnego na raty.
Więcej szczegółów znajduje się tutaj.

 

2018.10.09

Szanowni Państwo,

W związku z niepokojącą ilością przypadków nielegalnego korzystania z usług wod-kan na terenie Miasta i Gminy Piaseczno, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. prowadzi wzmożone kontrole nieruchomości pod kątem nielegalnego podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz nielegalnego zrzutu wód opadowych i drenażowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej lub deszczowej.
Pobierasz wodę lub odprowadzasz ścieki bez zawarcia umowy z PWIK w Piasecznie Sp. z o.o.?
Informacje co należy zrobić oraz jakie sankcje grożą za bezumowne korzystanie z sieci wod-kan znajdują się tutaj.

2018.09.14

Przyłącz się do kanalizacji sanitarnej w Runowie!

Drodzy Mieszkańcy,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie zakończyło inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym obszarze.

To bardzo dobra wiadomość dla właścicieli posesji, którzy obecnie mają możliwość przyłączania nieruchomości do istniejącego systemu.
Procedura podłączenia jest bardzo prosta. Aby stać się Klientem PWiK Piaseczno, wystarczy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych, dostępny na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl lub w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie.

Od tego momentu przedsiębiorstwo pomaga załatwiać wszelkie sprawy związane z formalnościami i wykonawstwem m.in.: wydanie warunków technicznych, budowa przyłącza oraz konserwacja sieci.

Wszelkich informacji dotyczących podłączenia się do sieci udziela Dział Inwestycji - tel. 22 701 54 03, 22 701-701-54-25.

Serdecznie zapraszamy!

 

2017.10.09

W dniu 27 września 2017 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie - etap II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tłoczni ścieków PG23 wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie miejscowości Runów, Gmina Piaseczno” - inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 2.000.000,00 zł. www.wfosigw.pl

2017.11.28

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Bobrowiec, gmina Piaseczno dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4 237 250,00 złwww.wfosigw.pl

 

2016.12.30

W dniu 29 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Rozbiórka i budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie". Inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 7.116.450,00zł. www.wfosigw.pl

 
 

Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

 

ul. Żeromskiego 39

05-500 Piaseczno

 

Telefon: 22 701 54 00

Fax: 22 701 54 04

 

email: kontakt@pwikpiaseczno.pl

 

52.073119, 21.040299,15