Aktualności

 

2021.07.19

UWAGA! Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią Art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na mocy decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nomenklaturze WA.RZT.70.50.2021/10, ceny oraz wysokość stawek opłat z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Piaseczno na okres 3 lat przedstawią się następująco:

Informacja dotycząca nowych taryf.

 

2021.02.20

AKCJA EDUKACYJNA - RECYKLINGOWA KROPELKA WODY

Stwórz dekoracje w postaci recyklingowej kropli!
Zachęcamy Was do stworzenia recyklingowej kropli w domu i przyniesienia do naszej siedziby.
Pierwsze 50 osób nagrodzimy gadżetami!
Kropelka z plastikowych nakrętek a może macie inne pomysły?
Sami jesteśmy ciekawi Waszych pomysłów.
Recyklingowa kropelka wody
Regulamin

 

2020.09.15

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że akcja promocyjna na przyłączenie się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – „Promocja” zgodnie z podjętą przez Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. uchwałą nr 17/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zostanie zakończona z dniem 18 września 2020 r.
Zlecenia złożone po tym dniu nie będą rozpatrywane.

Z poważaniem
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Piasecznie Sp. z o. o.

2021.01.15

„Rozbudowa SUW oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Złotokłos, gm. Piaseczno-etap IV” dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 10.870.000,00 zł.
www.wfosigw.pl

 

2020.09.15

UWAGA!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. informuje, iż w związku ze zmianą Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
od dnia 19.09.2020 r.
nastąpi zmiana szablonów wniosków obowiązujących w Spółce.
Nowe szablony będą dostępne w siedzibie Przedsiębiorstwa bądź na
stronie www.pwikpiaseczno.pl.

Od dnia 19.09.2020r., złożony wniosek na nieobowiązującym druku pozostanie bez rozpatrzenia.

2019.12.12

Szanowni Państwo!

W celu skrócenia czasu obsługi telefonicznej wprowadziliśmy nowe rozwiązania jakimi są:

  • podawanie odczytów za pomocą automatycznego systemu telefoniczngo.
    Szczegóły znajdują się tutaj.
  • przesyłanie odczytu wodomierza za pomocą wiadomości SMS.
    Szczegóły znajdują się tutaj.

 

 

2019.03.19

Szanowni Mieszkańcy

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zakończyliśmy realizację inwestycji kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej 722 wraz z odgałęzieniami do posesji wzdłuż ul. Pod Bateriami, Gołkowskiej w m. Gołków i Piaseczno - etap I oraz uzyskaliśmy pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej sieci.

Procedura podłączenia jest bardzo prosta.
Aby stać się Klientem PWiK Piaseczno, wystarczy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych lub skorzystać z obowiązującej „PROMOCJI 0 zł ”*, dostępny na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl lub w Biurze Obsługi Klienta

*Szczegóły regulaminu promocji „Promocja 0 zł” dostępne są na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl lub w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie. Wszelkich informacji dotyczących podłączenia się do sieci udziela Dział Inwestycji: tel. 22 701 54 03, 22 701 54 25, 22 701 54 24.

2018.10.18

INFORMACJA DLA DEWELOPERÓW - ODWODNIENIE WYKOPÓW

Szanowni Państwo,

W trakcie realizacji inwestycji kubaturowych może pojawić się konieczność odprowadzenia wód pochodzących z odwadnianego wykopu do sieci kanalizacyjnej.

Informacje co zrobić, aby legalnie odprowadzać wody z odwadnianego wykopu znajdują się tutaj.

 

2018.10.09

NIELEGALNE PRZYŁĄCZA DO SIECI WOD-KAN

Szanowni Państwo,

W związku z niepokojącą ilością przypadków nielegalnego korzystania z usług wod-kan na terenie Miasta i Gminy Piaseczno, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. prowadzi wzmożone kontrole nieruchomości pod kątem nielegalnego podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz nielegalnego zrzutu wód opadowych i drenażowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej lub deszczowej.
Pobierasz wodę lub odprowadzasz ścieki bez zawarcia umowy z PWIK w Piasecznie Sp. z o.o.?
Informacje co należy zrobić oraz jakie sankcje grożą za bezumowne korzystanie z sieci wod-kan znajdują się tutaj.

2017.10.09

W dniu 27 września 2017 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie - etap II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tłoczni ścieków PG23 wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie miejscowości Runów, Gmina Piaseczno” - inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 2.000.000,00 zł. www.wfosigw.pl

 

2018.12.31

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie, gm. Piaseczno- etap III dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki , w kwocie: 5.370.450,00 zł.

2017.11.28

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Bobrowiec, gmina Piaseczno dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4 237 250,00 złwww.wfosigw.pl

 

2016.12.30

W dniu 29 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Rozbiórka i budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie". Inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 7.116.450,00zł. www.wfosigw.pl

2018.05.30

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podjęło szereg działań w celu spełnienia wymagań określonych w RODO. Jako Administrator danych osobowych, chcemy zapewnić naszym klientom, kontrahentom i osobom kontaktującym się ze Spółką, poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że w stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, cel i zakres przetwarzania danych się nie zmienia. Dodatkowo rozpoczęliśmy kampanię informacyjną, aby nasi Odbiorcy dysponowali kompletem informacji z zakresu danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piasecznie. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

 

2018.10.09

Kontrole nieruchomości nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na terenie Miasta i Gminy Piaseczno prowadzone są kontrole nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych nie zostały przyłączone przez właścicieli do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
W związku z obowiązkiem przyłączeniowym, Zarząd Spółki umożliwił rozłożenie płatności z tytułu wykonania przyłącza kanalizacyjnego na raty.
Więcej szczegółów znajduje się tutaj.

2018.09.14

Przyłącz się do kanalizacji sanitarnej w Runowie!

Drodzy Mieszkańcy,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie zakończyło inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym obszarze.

To bardzo dobra wiadomość dla właścicieli posesji, którzy obecnie mają możliwość przyłączania nieruchomości do istniejącego systemu.
Procedura podłączenia jest bardzo prosta. Aby stać się Klientem PWiK Piaseczno, wystarczy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych, dostępny na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl lub w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie.

Od tego momentu przedsiębiorstwo pomaga załatwiać wszelkie sprawy związane z formalnościami i wykonawstwem m.in.: wydanie warunków technicznych, budowa przyłącza oraz konserwacja sieci.

Wszelkich informacji dotyczących podłączenia się do sieci udziela Dział Inwestycji - tel. 22 701 54 03, 22 701-701-54-25.

Serdecznie zapraszamy!

 

2018.12.31

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej 722 wraz z odgałęzieniami do posesji wzdłuż ul. Pod Bateriami, Gołkowskiej i Pułku 4 Ułanów w m. Gołków i Piaseczno – etap I dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki , w kwocie: 1. 870.000,00 zł.

2018.10.19

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Spółka rozstrzygnęła dwa postępowania przetargowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie m. Pęcher, Grochowa, Bogatki, Szczaki, Henryków-Urocze oraz Wólki Prackiej. Po szczegóły zaparaszmy tutaj.

 
 

Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

 

ul. Żeromskiego 39

05-500 Piaseczno

 

Telefon: 22 701 54 00

Fax: 22 701 54 04

 

email: kontakt@pwikpiaseczno.pl

 

52.073119, 21.040299,15