Archiwum


AKCJA EDUKACYJNA - RECYKLINGOWA KROPELKA WODY

2021-02-20

2021.02.20

AKCJA EDUKACYJNA - RECYKLINGOWA KROPELKA WODY

Stwórz dekoracje w postaci recyklingowej kropli!
Zachęcamy Was do stworzenia recyklingowej kropli w domu i przyniesienia do naszej siedziby.
Pierwsze 50 osób nagrodzimy gadżetami!
Kropelka z plastikowych nakrętek a może macie inne pomysły?
Sami jesteśmy ciekawi Waszych pomysłów.
Recyklingowa kropelka wody
Regulamin

 


UWAGA!

2020-09-15

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. informuje, iż w związku ze zmianą Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
od dnia 19.09.2020 r.
nastąpi zmiana szablonów wniosków obowiązujących w Spółce.
Nowe szablony będą dostępne w siedzibie Przedsiębiorstwa bądź na
stronie www.pwikpiaseczno.pl.

Od dnia 19.09.2020r., złożony wniosek na nieobowiązującym druku pozostanie bez rozpatrzenia.

 


OGRANICZENIE POBORU WODY

2020-04-23

Szanowni Państwo,
W związku z panującą suszą atmosferyczną oraz zwiększonym poborem wody, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie zwraca się do mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno z prośbą o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej.

W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na cele:

 • podlewania trawników i ogródków przydomowych,
 • mycia pojazdów.

 


Skrócenie czasu obsługi telefonicznej

2019-12-12

Szanowni Państwo!

W celu skrócenia czasu obsługi telefonicznej wprowadziliśmy nowe rozwiązania jakimi są:

 • podawanie odczytów za pomocą automatycznego systemu telefoniczngo.
  Szczegóły znajdują się tutaj.
 • przesyłanie odczytu wodomierza za pomocą wiadomości SMS.
  Szczegóły znajdują się tutaj.
 •  


  KONKURS

  2019-09-23

  KONKURS „Znamy powody oszczędzania wody”

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. we współpracy z piaseczyńskim Centrum Kultury organizuje konkurs plastyczny pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pt. „Znamy powody oszczędzania wody”.

  Weź udział w konkursie i zdobądź nagrody! Stań się EKO-bohaterem, pokaż jak bardzo ważne jest dbanie i oszczędzanie wody. Konkurs skierowany jest do klas I-VIII Szkół Podstawowych.

  Do zdobycia cenne nagrody: bony o wartości 1000 zł, 700 zł i 500 zł na zakup sprzętu elektronicznego lub sportowego.

  Czas trwania konkursu: 23.09 – 31.10.2019 r.

  Rozstrzygnięcie konkursu: 8.11.2019 r.

  Prace w formacie A3 prosimy składać w recepcji PWiK w Piasecznie lub recepcji Przystanku Kultura.

  Więcej informacji w regulaminie konkursowym.

  Uczestnikom życzymy kreatywnych pomysłów.

  Znamy powody oszczędzania wody

   


  Zakończenie realizacji

  2019-03-19

  Szanowni Mieszkańcy

  Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zakończyliśmy realizację inwestycji kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej 722 wraz z odgałęzieniami do posesji wzdłuż ul. Pod Bateriami, Gołkowskiej w m. Gołków i Piaseczno - etap I oraz uzyskaliśmy pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej sieci.

  Procedura podłączenia jest bardzo prosta.
  Aby stać się Klientem PWiK Piaseczno, wystarczy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych lub skorzystać z obowiązującej „PROMOCJI 0 zł ”*, dostępny na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl lub w Biurze Obsługi Klienta

  *Szczegóły regulaminu promocji „Promocja 0 zł” dostępne są na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl lub w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie. Wszelkich informacji dotyczących podłączenia się do sieci udziela Dział Inwestycji: tel. 22 701 54 03, 22 701 54 25, 22 701 54 24.

   


  Promocja

  2019-01-02

  „PROMOCJA 0 zł”

  Szanowni Mieszkańcy,

  Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Miasta i Gminy Piaseczno, w związku z ustawowym obowiązkiem przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, Przedsiębiorstwo przygotowało kolejną akcję promocyjną „Promocja 0 zł” na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Spółka pokrywa koszty administracyjne, związane z opracowaniem warunków technicznych, wykonaniem projektu oraz odbiorem technicznym przyłącza kanalizacyjnego. Dodatkowo istnieje możliwość rozłożenia płatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na nieoprocentowane raty.

  Szczegóły regulaminu promocji „Promocja 0 zł” dostępne są na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl lub w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie. Wszelkich informacji dotyczących podłączenia się do sieci udziela Dział Inwestycji:tel. 22 701 54 03, 22 701 54 25, 22 701 54 24.

  WAŻNE!

  Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości. Celem skorzystania z promocji należy wypełnić druk „Zlecenie” i złożyć go wraz z załącznikami w siedzibie Spółki. Wzór „Zlecenia” stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  Promocja trwa od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

   


  Przyłącza - raty

  2018-11-10

  Szanowni Mieszkańcy,

  Uprzejmie informujemy, że Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie podjął uchwałę nr 23/2018 z dnia 31 października 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 15/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., na podstawie której przedłużony został okres, w którym osoby fizyczne, zlecające wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., mogą złożyć wniosek o rozłożenie płatności za wykonanie w/w przyłącza na raty. Wnioski można składać do dnia 31 grudnia 2018 r. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

  Okres spłaty zależy od wartości przyłącza i wynosi:

  • do 5.000,00 zł brutto - na 12 rat;

  • do 10.000,00 zł brutto - na 24 raty;

  • powyżej 10,000,00 zł brutto - 36 rat.

  WAŻNE! Raty nie są dodatkowo oprocentowane!
  Warunkiem koniecznym jest do złożenia wniosku o rozłożenie płatności na raty jest zawarcie przez Właściciela nieruchomości umowy ze Spółką na odprowadzanie ścieków. Wzór „Wniosku o rozłożenie płatności na raty” stanowi załącznik nr 1.
  Decyzję o rozłożeniu płatności na raty podejmować będzie Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. lub osoba przez niego upoważniona. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

   


  Telefoniczne odczyty automatyczne

  2018-10-30

  Przekaż stan wodomierza przez Infolinię!

  Dla Państwa wygody wprowadziliśmy nowe rozwiązanie jakim jest zgłaszanie odczytów wodomierza poprzez automatyczny system telefoniczny.

  Chcesz podać odczyt wodomierza? W jaki sposób skorzystać z systemu automatycznego?

  Po dodzwonieniu się do PWiK Piaseczno w dowolnym momencie należy wcisnąć `1` na klawiaturze telefonu co spowoduje przekierowanie do systemu automatycznego.


  Co będzie mi potrzebne w celu prawidłowego podania odczytu?

  Należy przygotować ID Nabywcy (znajduje się w górnej części każdej faktury, po lewej stronie). Spójrz tutaj.

  Wprowadzone ID Nabywcy należy potwierdzić przyciskając `#` na klawiaturze telefonu. Następnie system poprosi o podanie stanu licznika głównego, który także potwierdzamy `#`. W kolejnym kroku system zapyta czy posiadają Państwo podlicznik - prosimy nacisnąć `1` jeśli tak lub `0` jeśli nie. Tutaj także używamy `#` w celu zakończenia podawania odczytu.

   


  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

  2018-10-19

  Szanowni Państwo,

  Spółka rozstrzygnęła dwa postępowania przetargowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie m. Pęcher, Grochowa, Bogatki, Szczaki, Henryków-Urocze oraz Wólki Prackiej. Po szczegóły zaparaszmy tutaj.

   


  INFORMACJA DLA DEWELOPERÓW - ODWODNIENIE WYKOPÓW

  2018-10-18

  Szanowni Państwo,


  W trakcie realizacji inwestycji kubaturowych może pojawić się konieczność odprowadzenia wód pochodzących z odwadnianego wykopu do sieci kanalizacyjnej.


  Informujemy, iż celem legalnego odprowadzenia wód gromadzących się w wykopach do sieci kanalizacyjnej, należy wystąpić do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. o wydanie warunków odprowadzania wód z odwodnienia wykopów oraz zawrzeć umowę.


  Więcej informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno, tel. 22 701 54 00, e-mail: kontakt@pwikpiaseczno.pl.


  Przypominamy, iż nielegalne odprowadzanie wód z odwodnienia wykopów do sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej może spowodować dodatkowe koszty dla Przedsiębiorstwa, a przy intensywnych opadach przeciążenie i uszkodzenie sieci. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) podlega ono karze ograniczenia wolności lub grzywny do 10 000 zł.

  Zapraszamy do skorzystania z usługi.

   


  2018-10-09

  NIELEGALNE PRZYŁĄCZA DO SIECI WOD-KAN


  Szanowni Państwo,
  Uprzejmie informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., na terenie Miasta i Gminy Piaseczno, prowadzi wzmożone kontrole nieruchomości pod kątem nielegalnego podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz nielegalnego zrzutu wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej będącej we władaniu Przedsiębiorstwa.

  Nielegalne korzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych ma miejsce w przypadku:

  • poboru wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy PWiK w Piasecznie Sp. z o .o.,

  • poboru wody lub wprowadzania ścieków przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,

  • wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych i roztopowych,

  • wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.


  Pobierasz wodę lub odprowadzasz ścieki bez zawarcia umowy z PWIK w Piasecznie Sp. z o.o.?
  W przypadku, gdy kontrola wykaże pobór wody i/lub odprowadzanie ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy, do właściciela nieruchomości wystosowane zostanie „wezwanie do przedstawienia dokumentów i złożenia wyjaśnień”.


  Co należy zrobić:

  • w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania zgłosić się do Działu Inwestycji PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. lub skontaktować się telefonicznie: 22 701 54 25, 22 701 54 03 lub mailowo: kontakt@pwikpiaseczno.pl,

  • wypełnić „zgłoszenie” bezumownego korzystania z usług wod-kan wraz z załącznikiem, tj. oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością oraz dołączyć, w przypadku posiadania, dokumentację techniczną oraz dokumenty związanie z budową przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego,

  • dokonać legalizacji przyłącza przez przedstawiciela PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.,

  • uiścić opłaty z tytułu:

   • poboru wody lub odprowadzania ścieków, według obowiązującej w tym okresie taryfy, na podstawie norm ryczałtowych lub w przypadku, gdy jest wodomierz, na podstawie wskazań wodomierza, za okres bezumownego korzystania, do 3 lat wstecz zgodnie z art. 118 KC,

   • kosztów związanych z ujawnieniem bądź potwierdzeniem istnienia nielegalnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz jego legalizacją,

  • zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

  • wykonać inwentaryzację geodezyjną przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego


  Zgłaszając dobrowolnie bezumowne korzystanie z usług wod-kan, unikniesz opłaty związanej z ujawnieniem i potwierdzeniem istnienia nielegalnego przyłącza!!!


  W przypadku niezastosowania się do wezwania oraz niezalegalizowania przyłącza, Spółka zmuszona będzie do odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. Wówczas zostanie złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia lub przestępstwa.


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)

  • nielegalne korzystanie z urządzeń wodociągowych jest wykroczeniem i podlega karze grzywny do 5 000 zł,

  • nielegalne odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł,

  • w razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa powyżej, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

  Mieszkańcu, ZAREAGUJ!

  Nie bądź obojętny! Mając informacje dot. nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków, przekaż je bezpośrednio do Działu Inwestycji PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. lub skontaktuj się telefonicznie: 22 701 54 25, 22 701 54 03 lub mailowo: kontakt@pwikpiaseczno.pl
  Kradzież wody lub nielegalny zrzut ścieków powoduje wzrost kosztów dla uczciwych Odbiorców.

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025)

   


  Kontrole nieruchomości nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej.

  2018-10-09

  ZAWIADOMIENIE


  Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na mocy uchwały nr 643/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 26.09.2012 r. informuje, że na terenie Miasta i Gminy Piaseczno prowadzone są kontrole nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych nie zostały przyłączone przez właścicieli do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Kontrole mają na celu zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, co jest niezbędne do spełnienia art. 5 ust. 1 pkt 2 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z póź. zm.) ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.


  Kontrole prowadzą uprawnieni do kontroli funkcjonariusze Straży Miejskiej z Piaseczna. W trakcie kontroli właściciele nieruchomości są informowani o obowiązku przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej i o sankcjach grożących za niewykonanie tego obowiązku. Sprawdzany jest faktyczny sposób odprowadzania ścieków z nieruchomości oraz umowy i rachunki za wywóz nieczystości ciekłych.


  Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą parametry określone w przepisach odrębnych. Nadmieniamy, że eksploatacja powyższej instalacji wymaga zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska.


  Informujemy, że obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na mocy wydanego upoważnienia przez Radę Miejską w Piasecznie - uchwała nr 643/XXV/2012 z dn. 26.09.2012 r. wyda decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Decyzja ta podlegać będzie egzekucji administracyjnej, a dodatkowo właściciel nieruchomości, który nie wykona tego obowiązku podlegać będzie karze grzywny do 50 000,00 zł.


  Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Miasta i Gminy Piaseczno Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podjął uchwałę nr 15/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., iż w okresie od 02 lipca 2018 r. do 31.10.2018 r. osoby fizyczne, zlecające wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Przedsiębiorstwu, mogą złożyć wniosek o rozłożenie płatności za wykonanie w/w przyłącza na nieoprocentowane raty.


  Szczegóły regulaminu dostępne na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl lub w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie, bądź w Dziale Inwestycji Spółki pod nr telefonu 22-701-54-25, 22-701-54-03.

   


  Przyłącz się do kanalizacji sanitarnej w Runowie!

  2018-09-14

  Drodzy Mieszkańcy,

  Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie zakończyło inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym obszarze.

  To bardzo dobra wiadomość dla właścicieli posesji, którzy obecnie mają możliwość przyłączania nieruchomości do istniejącego systemu.
  Procedura podłączenia jest bardzo prosta. Aby stać się Klientem PWiK Piaseczno, wystarczy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych, dostępny na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl lub w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie.

  Od tego momentu przedsiębiorstwo pomaga załatwiać wszelkie sprawy związane z formalnościami i wykonawstwem m.in.: wydanie warunków technicznych, budowa przyłącza oraz konserwacja sieci.

  Wszelkich informacji dotyczących podłączenia się do sieci udziela Dział Inwestycji - tel. 22 701 54 03, 22 701-701-54-25.

   


  WYMIANA WODOMIERZY

  2018-08-08

   Szanowni Państwo

  Informujemy, że od dnia 08.08.2018 rozpoczynamy wymianę wodomierzy w posesjach przy ul. Świetlistej w miejscowości Józefosław.

   


  Odczyt przez SMS!

  2018-06-29

  Dla Państwa wygody wprowadziliśmy nowe rozwiązanie jakim jest przesyłanie odczytu wodomierza za pomocą wiadomości SMS.

  Na jaki numer wysłać wiadmość SMS z odczytem wodomierza?

  SMSy z odczytami wysyłamy na numer 799 599 503.


  Jak prawidłowo wysłać wskazanie wodomierza?

  W celu szybkiej i prawidłowej indentyfikacji punktu poboru a także przyjęcia odczytu wiadomość SMS nalezy wysłać według poniższego szablonu:

  Numer punktu poboru; Odczyt wodomierza głównego; Odczyt podlicznika

  Jeśli nie posiadasz podlicznika wystarczy, że podasz odczyt z wodomierza głównego:

  Numer punktu poboru; Odczyt wodomierza głównego

  Numer punktu poboru od odczytów a także odczyty między sobą należy oddzielać średnikami.

  Jeśli jesteś Klientem, który posiada kilka punktów poboru prosimy abyś odczyty wysyłał oddzielnymi SMSami.


  Jak odnajdę mój numer punktu poboru?

  Numer punktu poboru umieszczony jest na fakturach rozliczeniowych z prawej strony, tuż nad tabelką ze szczegółowym rozliczeniem. Spójrz tutaj.


  Jak prawidłowo odczytam wskazanie wodomierza?

  W celu właściwego podania odczytu wodomierza nalezy odczytać tylko czarne cyfry czytane od lewej strony licznika (wraz z zerami) - jest to zużycie wody w pełnych metrach szcześciennych.Spójrz tutaj.


  Przykład poprawnie wysłanego SMS z odczytem

  Dla Klienta o:

  • Numerze punktu poboru 24136-1
  • Wskazaniu wodmierza głównego 234.234 m3

  Przykład SMS

   


  Nowy cennik usług

  2018-04-16

   Zapraszmy do zapoznania się z nowym cennikiem za usługi pozostałe (Dział II) obowiązującym od 16.04.2018 r.

  Cennik usług

   


  Komunikat

  2017-12-22

    Szanowni Państwo,

  Informujemy, iż w dniu

  22 grudnia 2017 r. (piątek) –

  biuro PWiK będzie czynne

  do godz. 14:00.

  Za utrudnienia przepraszamy.

   


  Komunikat

  2017-12-15

   Szanowni Państwo,

  Informujemy, iż w dniu

  19 grudnia 2017 r. (wtorek)

  biuro PWiK będzie czynne

  do godz. 14:00.

  Za utrudnienia przepraszamy.

   


  Komunikat

  2017-04-14

   Szanowni Państwo,

  Informujemy, iż w dniu

  14 kwietnia 2017 r. (piątek) –

  biuro PWiK będzie czynne

  do godz. 14:00.

  Za utrudnienia przepraszamy.

   


  Komunikat Rady Nadzorczej Spółki

  2016-10-03

  Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30 września 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym podjęto istotne dla przyszłości Spółki uchwały. Z dniem 1 października został powołany nowy Zarząd Spółki w składzie:


  1. Prezes Zarządu - Pan Paweł Wojciechowski, dotychczasowy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  2. Wiceprezes Zarządu - Pan Grzegorz Banaszewski.

  Wyrażamy przekonanie, że podjęta przez Radę Nadzorczą uchwała, przyczyni się do dalszego rozwoju Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., polepszenia wizerunku Spółki wśród lokalnej społeczności oraz będzie sprzyjała efektywnej pracy.


  Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 października 2016 r., Zgromadzenie Wspólników powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Oskara Jana Owczarka.


  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Łukasz Majewski               

   


  Komunikat Rady Nadzorczej

  2016-07-05

  Dnia 1 lipca br. Rada Nadzorcza zawiesiła Panią Barbarę Rudzińską Mękal w czynnościach Prezesa Zarządu Spółki PWiK Piaseczno na okres do końca lipca br.


  Od dłuższego czasu z niepokojem obserwujemy pogarszającą się atmosferę wewnątrz i wokół Spółki. Destabilizuje to funkcjonowanie Spółki i nie sprzyja jej normalnej efektywnej pracy i rozwojowi. Narastające konflikty wewnętrzne oraz niejasne sytuacje i zarzuty podważają nasze zaufanie do osoby Pani Prezes i wymagają wyjaśnień. Do czasu podjęcia dalszych decyzji na stanowisko p.o. Prezesa Zarządu oddelegowany został członek Rady Nadzorczej PWiK Piaseczno Sp. z o.o., Pan Paweł Wojciechowski.

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Łukasz Majewski               

   


  Taryfa na ścieki - wody opadowe i roztopowe

  2015-11-19

  Szanowni Państwo,

   

  Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią Art.24 ust.7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz.139), na mocy uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie z 18 listopada b.r. cena odprowadzenia m3 ścieków - wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Piaseczno na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. pozostaje na niezmienionym poziomie 2,51 zł/m3 netto.

   

   


  Godziny Pracy Biura Obsługi Klienta

  2015-08-05

  Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 14 sierpnia Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne.

   


  Ograniczenie poboru wody

  2015-06-12

  W związku z panującymi wysokimi temperaturami oraz zwiększonym poborem wody, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie zwraca się do mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno z prośbą o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej.

   

  W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na cele:

  • podlewania trawników i ogródków przydomowych
  • mycia pojazdów

   

  Jednocześnie informujemy, że w przypadku występowania wysokich temperatur przez dłuższy okres, mogą następować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

   


  Taryfa na wodę i kanalizację została przedłużona do 30 czerwca 2015r.

  2015-03-25

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Piaseczno Nr 93/VI/2015 z dnia 18 maraca 2015r. obowiązująca taryfa za zbiorowe doprowadzanie wody oraz odprowadzanie ścieków zostaje przedłużona do 30 czerwca 2015r.

   

  Treść uchwały można znaleść na stronie TARYFY.

   


  Miło jest nam poinformować, że uzyskaliśmy tytuł LIDERA ROZWOJU REGIONALNEGO 2014 roku!

  2014-10-17

  Pomysłodawcą programu jest Polska Agencja Przedsiębiorczości, główny organizator Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, którego pierwsza edycja odbyła się 7 listopada 2013 r. w Katowicach i zgromadziła kilkuset przedstawicieli najwyższego managementu polskich firm i instytucji.

   

  Lider Rozwoju Regionalnego to ogólnopolski program promujący dobre standardy zarządzania oraz wzorce funkcjonowania. Prowadzony jest przez redakcję "Forum Przedsiębiorczości", dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”. Nagrody są wyrazem uznania dla prowadzonej działalności i uhonorowania sukcesów.

   

  Certyfikat Lidera Rozwoju Regionalnego

   


  Zajeliśmy I miejsce w konkursie Pracodawca - Organizatorem Pracy Bezpiecznej

  2014-09-05

  PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. zajęła pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy: „Pracodawca - Organizatorem Pracy Bezpiecznej”, w rankingu przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 250 osób!

   

  Konkurs skierowany jest do pracodawców. Jego założeniem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachęcanie pracodawców do podejmowania działań zmierzających do eliminacji istniejących w ich zakładach pracy zagrożeń.

   

  Zaproszenie na Galę Państwowej Inspekcji Pracy

   


  Nowa strona internetowa PWiK Piaseczno

  2014-06-12

  Szanowni klienci,

   

  Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 12.06.2014r. uruchomiliśmy nową stronę internetową.

   

  Dla Państwa wygody nasza strona została stworzona od nowa. Dzięki temu, witryna stała się przejrzysta, łatwa w obsłudze oraz wzbogacona o nowe informacje o działalności spółki.

   

  Na stronach spółki znajda Państwo informacje o nowych taryfach, inwestycjach jak również informacje o planowanych wyłączeniach i awariach na sieci.

   

  Dla naszych klientów z początkiem maja 2014 roku uruchomiona została platforma iBOK (internetowe Biuro Obsługi Klienta). Rejestracja w internetowym Biurze Obsługi Klienta jest szybka i prosta.

   

  Po rejestracji każdy klient będzie miał możliwość:

  • zgłaszania odczytów licznika,
  • weryfikacji wszystkich faktur oraz pobranie ich w formacie PDF,
  • przesyłanie do Spółki wszelkich zgłoszeń (reklamacje faktur, usług)

   

  iBOK daje wiele możliwości załatwienia spraw bez zbędnych kolejek oraz tracenia cennego czasu.

   

  Przypominam i zachęcamy do korzystania z e-faktur. Dzięki aktywacji faktur elektronicznych zyskują Państwo na opłacie abonamentowej.

   

  Aktywuj troskę o środowisko już dziś!

   


  Kanalizacja sanitarna w Baszkówce - spotkanie informacyjne

  2014-05-30

  Wszystkich mieszkańców zainteresowanych podłączeniami do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baszkówka, zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez sołectwo Baszkówki, które odbędzie się:

   

  w dniu 4.06.2014 br., w Szkole Podstawowej w Głoskowie przy ulicy Millenium 76 o godzinie 18:30.

   

  Na miejscu na mieszkańców będą czekać eksperci PWiK Piaseczno, którzy udzielą informacji na temat inwestycji oraz możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

  Serdecznie zapraszamy.

   

  Bądź Eko- podłącz się do kanalizacji sanitarnej.

   


  Zakończono realizację inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Łbiska i Bąkówka

  2014-03-17

  Szanowni Mieszkańcy

   

  Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zakończyliśmy realizację inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Łbiska i Bąkówka oraz uzyskaliśmy pozwolenia na użytkowanie tej sieci.

   

  Procedura podłączenia jest bardzo prosta. Aby stać się Klientem PWiK Piaseczno, wystarczy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych, dostępny na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl  lub w Biurze Obsługi Klienta.

   

  Więcej informacji na temat podłączenia nieruchomości do sieci wod-kan oraz realizacji i sfinansowania inwestycji można uzyskać w siedzibie spółki, która mieści się w Piasecznie przy ulicy Żeromskiego 39 lub telefonicznie pod numerami tel. 22-750-23-20, 22-701 54 03.

   


  Ogłoszono przetarg na budowę sieci wod-kan w Baszkówce - etap I

  2014-03-17

  Ogłoszono przetarg na budowę sieci wod-kan w Baszkówce - etap I

   

  PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. zawiadamia, iż został ogłoszony przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – pompowej z odgałęzieniami do posesji oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami do posesji w Baszkówce – etap I, Gmina Piaseczno. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „Przetargi”. Serdecznie zapraszamy Oferentów do składania ofert w terminie do 17.03.2014 r. Dzięki

   


  Od kwietnia niższe rachunki za wodę i ścieki

  2014-02-12

  W dniu 12 lutego 2014 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. Rada Gminy uchwaliła nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie naszej Gminy. Zgodnie z podjętą Uchwałą od 7 kwietnia 2014 roku będą obowiązywały nowe, niższe ceny na wodę i ścieki. I tak za wodę zapłacimy 3,47 zł/m3 brutto, a za ścieki 7,29 zł/m3 brutto. Aktualne stawki to odpowiednio: 3,51 zł/mdla wody i 8,05 zł/m3 dla ścieków.

   


  Od kwietnia niższa opłata abonamentowa za korzystanie z e-faktury

  2014-02-12

  W dniu 12 lutego 2014 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. Rada Gminy uchwaliła nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie naszej Gminy. Zgodnie z podjętą Uchwałą od 7 kwietnia 2014 roku odbiorcy otrzymujący fakturę za usługi w postaci elektronicznej będą ponosili niższe opłaty abonamentowe (Taryfa obowiązująca od 07.04.2014r.). Szczegóły w zakładce Taryfy.

   

  Zachęcamy Państwa do korzystania z tej możliwości obniżenia rachunków za nasze usługi. Zamów e-fakturę już dzisiaj.

   


  Elektronika obliczy ilość zużytej wody

  2012-04-12

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie rozpoczyna wdrożenie radiowego systemu odczytu wodomierzy. Tego typu rozwiązanie będzie stanowiło ogromne udogodnienie dla wszystkich odbiorców wody. Pomiaru licznika można będzie dokonać w dowolnej chwili - nawet w przypadku utrudnionego dostępu do posesji czy też braku obecności lokatora. Aktualnie spółka planuje wymianę i montaż 4 tyś. urządzeń na terenie Julianowa i Józefosławia. Do 2014 roku PWiK Piaseczno planuje objąć systemem cały obszar Gminy (w tym obiekty eksploatowane dotychczas przez Elmar).

   

  Radiowy system odczytu wodomierzy to nowoczesny sposób zdalnego zbierania danych z wodomierzy mieszkaniowych. Technologia polega na przesyłaniu informacji o zużyciu wody za pośrednictwem fal radiowych. Dzięki temu pracownicy wodociągów nie będą musieli już wchodzić do mieszkań i domów, aby odczytać stan licznika. Wystarczy, że podjadą w okolice posesji i zdalnie dokonają poboru danych. Tym samym system ograniczy możliwość wystąpienia pomyłek, skróci czas odczytu oraz zmniejszy związane z tym koszty.  

   

  Samo urządzenie do odczytów zdalnych nieznacznie różni się od standardowego wodomierza. Dodatkowym elementem wyposażenia jest nakładka radiowa dająca możliwość poboru danych z odległości nawet do 300 metrów.

   

  Serdecznie zachęcamy do obejrzenia schematu systemu radiowego firmy Apator Powogaz.

   

  Jak wygląda wymiana wodomierza

  Mieszkańcy, których lokale zostaną objęte montażem nowych wodomierzy, będą informowani o terminach prac korespondencyjnie lub poprzez administratora budynku. Co istotne, stan licznika wymienianego wodomierza, będzie protokołowany i potwierdzany zarówno przez wykonawcę, jak i właściciela lub zarządcę.

   

  PWiK Piaseczno zachęca swoich odbiorców do udostępnienia miejsca monterom oraz zapewnienia swobodnego dostępu do liczników, co znacznie skróci czas robót i związane z nimi niedogodności.

   

  UWAGA! Koszt wymiany wodomierza głównego pokrywa PWiK Piaseczno.

   

  Dodatkowe możliwości

  W ramach wymiany wodomierzy zarządcy i właściciele posesji mogą skorzystać również z możliwości odpłatnej wymiany podlicznika na radiowy (koszt dla wodomierza JS DN 15 z modułem radiowym - 103,32 zł brutto; dla wodomierza JS DN 20 z modułem radiowym - 111,93 zł brutto; dla JS DN 25 z modułem radiowym - 369 zł brutto) oraz montażu zaworu anstyskażeniowego (koszt ok. 50 zł brutto).

   

  Podlicznik jest dobrym rozwiązaniem dla właścicieli przydomowych ogrodów. Użytkownicy, posiadający urządzenie, ponoszą opłaty jedynie za wodę wykorzystywaną do podlewania terenów zielonych, a nie dodatkowo za ścieki.  W rezultacie przekłada się to na duże oszczędności. Zastosowanie systemu radiowego pozwoli na zdalne przesyłanie danych, a mieszkańcy nieruchomości nie będą musieli dostosowywać swoich planów do terminu wizyt inkasenta.

   

  Zawór antyskażeniowy jest z kolei urządzeniem chroniącym sieć wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem w wyniku nagłego obniżenia ciśnienia w sieci. Poprzez mechaniczne rozłączenie oraz przerwę powietrzną pomiędzy częściami instalacji, zawór w odpowiedni sposób zabezpieczy przewody.

   

  Zalety systemu

  Wdrożenie nowych technologii wpłynie znacząco na poprawę komfortu życia mieszkańców. Eliminacja błędów podczas spisywania liczników czy brak wizyt inkasentów - to tylko nieliczne z udogodnień.

   

  PWiK Piaseczno będzie na bieżąco informować o kolejnych postępach prac w tym zakresie.

   

  Na terenie Gminy Piaseczno będzie montowany system radiowy firmy Apator Powogaz, który zdobył wiele wyróżnień i nagród branżowych.