Archiwum


Telefoniczne odczyty automatyczne

2018-10-30

Przekaż stan wodomierza przez Infolinię!

Dla Państwa wygody wprowadziliśmy nowe rozwiązanie jakim jest zgłaszanie odczytów wodomierza poprzez automatyczny system telefoniczny.

Chcesz podać odczyt wodomierza? W jaki sposób skorzystać z systemu automatycznego?

Po dodzwonieniu się do PWiK Piaseczno w dowolnym momencie należy wcisnąć `1` na klawiaturze telefonu co spowoduje przekierowanie do systemu automatycznego.


Co będzie mi potrzebne w celu prawidłowego podania odczytu?

Należy przygotować ID Nabywcy (znajduje się w górnej części każdej faktury, po lewej stronie). Spójrz tutaj.

Wprowadzone ID Nabywcy należy potwierdzić przyciskając `#` na klawiaturze telefonu. Następnie system poprosi o podanie stanu licznika głównego, który także potwierdzamy `#`. W kolejnym kroku system zapyta czy posiadają Państwo podlicznik - prosimy nacisnąć `1` jeśli tak lub `0` jeśli nie. Tutaj także używamy `#` w celu zakończenia podawania odczytu.

 


WYMIANA WODOMIERZY

2018-08-08

 Szanowni Państwo

Informujemy, że od dnia 08.08.2018 rozpoczynamy wymianę wodomierzy w posesjach przy ul. Świetlistej w miejscowości Józefosław.

 


Odczyt przez SMS!

2018-06-29

Dla Państwa wygody wprowadziliśmy nowe rozwiązanie jakim jest przesyłanie odczytu wodomierza za pomocą wiadomości SMS.

Na jaki numer wysłać wiadmość SMS z odczytem wodomierza?

SMSy z odczytami wysyłamy na numer 799 599 503.


Jak prawidłowo wysłać wskazanie wodomierza?

W celu szybkiej i prawidłowej indentyfikacji punktu poboru a także przyjęcia odczytu wiadomość SMS nalezy wysłać według poniższego szablonu:

Numer punktu poboru; Odczyt wodomierza głównego; Odczyt podlicznika

Jeśli nie posiadasz podlicznika wystarczy, że podasz odczyt z wodomierza głównego:

Numer punktu poboru; Odczyt wodomierza głównego

Numer punktu poboru od odczytów a także odczyty między sobą należy oddzielać średnikami.

Jeśli jesteś Klientem, który posiada kilka punktów poboru prosimy abyś odczyty wysyłał oddzielnymi SMSami.


Jak odnajdę mój numer punktu poboru?

Numer punktu poboru umieszczony jest na fakturach rozliczeniowych z prawej strony, tuż nad tabelką ze szczegółowym rozliczeniem. Spójrz tutaj.


Jak prawidłowo odczytam wskazanie wodomierza?

W celu właściwego podania odczytu wodomierza nalezy odczytać tylko czarne cyfry czytane od lewej strony licznika (wraz z zerami) - jest to zużycie wody w pełnych metrach szcześciennych.Spójrz tutaj.


Przykład poprawnie wysłanego SMS z odczytem

Dla Klienta o:

  • Numerze punktu poboru 24136-1
  • Wskazaniu wodmierza głównego 234.234 m3

Przykład SMS

 


Nowy cennik usług

2018-04-16

 Zapraszmy do zapoznania się z nowym cennikiem za usługi pozostałe (Dział II) obowiązującym od 16.04.2018 r.

Cennik usług

 


Komunikat

2017-12-22

  Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu

22 grudnia 2017 r. (piątek) –

biuro PWiK będzie czynne

do godz. 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


Komunikat

2017-12-15

 Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu

19 grudnia 2017 r. (wtorek)

biuro PWiK będzie czynne

do godz. 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


Komunikat

2017-04-14

 Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu

14 kwietnia 2017 r. (piątek) –

biuro PWiK będzie czynne

do godz. 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


Komunikat Rady Nadzorczej Spółki

2016-10-03

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30 września 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym podjęto istotne dla przyszłości Spółki uchwały. Z dniem 1 października został powołany nowy Zarząd Spółki w składzie:


  1. Prezes Zarządu - Pan Paweł Wojciechowski, dotychczasowy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  2. Wiceprezes Zarządu - Pan Grzegorz Banaszewski.

Wyrażamy przekonanie, że podjęta przez Radę Nadzorczą uchwała, przyczyni się do dalszego rozwoju Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., polepszenia wizerunku Spółki wśród lokalnej społeczności oraz będzie sprzyjała efektywnej pracy.


Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 października 2016 r., Zgromadzenie Wspólników powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Oskara Jana Owczarka.


Przewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Majewski               

 


Komunikat Rady Nadzorczej

2016-07-05

Dnia 1 lipca br. Rada Nadzorcza zawiesiła Panią Barbarę Rudzińską Mękal w czynnościach Prezesa Zarządu Spółki PWiK Piaseczno na okres do końca lipca br.


Od dłuższego czasu z niepokojem obserwujemy pogarszającą się atmosferę wewnątrz i wokół Spółki. Destabilizuje to funkcjonowanie Spółki i nie sprzyja jej normalnej efektywnej pracy i rozwojowi. Narastające konflikty wewnętrzne oraz niejasne sytuacje i zarzuty podważają nasze zaufanie do osoby Pani Prezes i wymagają wyjaśnień. Do czasu podjęcia dalszych decyzji na stanowisko p.o. Prezesa Zarządu oddelegowany został członek Rady Nadzorczej PWiK Piaseczno Sp. z o.o., Pan Paweł Wojciechowski.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Majewski               

 


Taryfa na ścieki - wody opadowe i roztopowe

2015-11-19

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią Art.24 ust.7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz.139), na mocy uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie z 18 listopada b.r. cena odprowadzenia m3 ścieków - wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Piaseczno na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. pozostaje na niezmienionym poziomie 2,51 zł/m3 netto.

 

 


Godziny Pracy Biura Obsługi Klienta

2015-08-05

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 14 sierpnia Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne.

 


Ograniczenie poboru wody

2015-06-12

W związku z panującymi wysokimi temperaturami oraz zwiększonym poborem wody, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie zwraca się do mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno z prośbą o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej.

 

W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na cele:

  • podlewania trawników i ogródków przydomowych
  • mycia pojazdów

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku występowania wysokich temperatur przez dłuższy okres, mogą następować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

 


Taryfa na wodę i kanalizację została przedłużona do 30 czerwca 2015r.

2015-03-25

Szanowni Państwo,

zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Piaseczno Nr 93/VI/2015 z dnia 18 maraca 2015r. obowiązująca taryfa za zbiorowe doprowadzanie wody oraz odprowadzanie ścieków zostaje przedłużona do 30 czerwca 2015r.

 

Treść uchwały można znaleść na stronie TARYFY.

 


Miło jest nam poinformować, że uzyskaliśmy tytuł LIDERA ROZWOJU REGIONALNEGO 2014 roku!

2014-10-17

Pomysłodawcą programu jest Polska Agencja Przedsiębiorczości, główny organizator Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, którego pierwsza edycja odbyła się 7 listopada 2013 r. w Katowicach i zgromadziła kilkuset przedstawicieli najwyższego managementu polskich firm i instytucji.

 

Lider Rozwoju Regionalnego to ogólnopolski program promujący dobre standardy zarządzania oraz wzorce funkcjonowania. Prowadzony jest przez redakcję "Forum Przedsiębiorczości", dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”. Nagrody są wyrazem uznania dla prowadzonej działalności i uhonorowania sukcesów.

 

Certyfikat Lidera Rozwoju Regionalnego

 


Zajeliśmy I miejsce w konkursie Pracodawca - Organizatorem Pracy Bezpiecznej

2014-09-05

PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. zajęła pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy: „Pracodawca - Organizatorem Pracy Bezpiecznej”, w rankingu przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 250 osób!

 

Konkurs skierowany jest do pracodawców. Jego założeniem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachęcanie pracodawców do podejmowania działań zmierzających do eliminacji istniejących w ich zakładach pracy zagrożeń.

 

Zaproszenie na Galę Państwowej Inspekcji Pracy

 


Nowa strona internetowa PWiK Piaseczno

2014-06-12

Szanowni klienci,

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 12.06.2014r. uruchomiliśmy nową stronę internetową.

 

Dla Państwa wygody nasza strona została stworzona od nowa. Dzięki temu, witryna stała się przejrzysta, łatwa w obsłudze oraz wzbogacona o nowe informacje o działalności spółki.

 

Na stronach spółki znajda Państwo informacje o nowych taryfach, inwestycjach jak również informacje o planowanych wyłączeniach i awariach na sieci.

 

Dla naszych klientów z początkiem maja 2014 roku uruchomiona została platforma iBOK (internetowe Biuro Obsługi Klienta). Rejestracja w internetowym Biurze Obsługi Klienta jest szybka i prosta.

 

Po rejestracji każdy klient będzie miał możliwość:

  • zgłaszania odczytów licznika,
  • weryfikacji wszystkich faktur oraz pobranie ich w formacie PDF,
  • przesyłanie do Spółki wszelkich zgłoszeń (reklamacje faktur, usług)

 

iBOK daje wiele możliwości załatwienia spraw bez zbędnych kolejek oraz tracenia cennego czasu.

 

Przypominam i zachęcamy do korzystania z e-faktur. Dzięki aktywacji faktur elektronicznych zyskują Państwo na opłacie abonamentowej.

 

Aktywuj troskę o środowisko już dziś!

 


Kanalizacja sanitarna w Baszkówce - spotkanie informacyjne

2014-05-30

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych podłączeniami do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baszkówka, zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez sołectwo Baszkówki, które odbędzie się:

 

w dniu 4.06.2014 br., w Szkole Podstawowej w Głoskowie przy ulicy Millenium 76 o godzinie 18:30.

 

Na miejscu na mieszkańców będą czekać eksperci PWiK Piaseczno, którzy udzielą informacji na temat inwestycji oraz możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Serdecznie zapraszamy.

 

Bądź Eko- podłącz się do kanalizacji sanitarnej.

 


Zakończono realizację inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Łbiska i Bąkówka

2014-03-17

Szanowni Mieszkańcy

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zakończyliśmy realizację inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Łbiska i Bąkówka oraz uzyskaliśmy pozwolenia na użytkowanie tej sieci.

 

Procedura podłączenia jest bardzo prosta. Aby stać się Klientem PWiK Piaseczno, wystarczy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych, dostępny na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl  lub w Biurze Obsługi Klienta.

 

Więcej informacji na temat podłączenia nieruchomości do sieci wod-kan oraz realizacji i sfinansowania inwestycji można uzyskać w siedzibie spółki, która mieści się w Piasecznie przy ulicy Żeromskiego 39 lub telefonicznie pod numerami tel. 22-750-23-20, 22-701 54 03.

 


Ogłoszono przetarg na budowę sieci wod-kan w Baszkówce - etap I

2014-03-17

Ogłoszono przetarg na budowę sieci wod-kan w Baszkówce - etap I

 

PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. zawiadamia, iż został ogłoszony przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – pompowej z odgałęzieniami do posesji oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami do posesji w Baszkówce – etap I, Gmina Piaseczno. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „Przetargi”. Serdecznie zapraszamy Oferentów do składania ofert w terminie do 17.03.2014 r. Dzięki

 


Od kwietnia niższa opłata abonamentowa za korzystanie z e-faktury

2014-02-12

W dniu 12 lutego 2014 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. Rada Gminy uchwaliła nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie naszej Gminy. Zgodnie z podjętą Uchwałą od 7 kwietnia 2014 roku odbiorcy otrzymujący fakturę za usługi w postaci elektronicznej będą ponosili niższe opłaty abonamentowe (Taryfa obowiązująca od 07.04.2014r.). Szczegóły w zakładce Taryfy.

 

Zachęcamy Państwa do korzystania z tej możliwości obniżenia rachunków za nasze usługi. Zamów e-fakturę już dzisiaj.

 


Od kwietnia niższe rachunki za wodę i ścieki

2014-02-12

W dniu 12 lutego 2014 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. Rada Gminy uchwaliła nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie naszej Gminy. Zgodnie z podjętą Uchwałą od 7 kwietnia 2014 roku będą obowiązywały nowe, niższe ceny na wodę i ścieki. I tak za wodę zapłacimy 3,47 zł/m3 brutto, a za ścieki 7,29 zł/m3 brutto. Aktualne stawki to odpowiednio: 3,51 zł/mdla wody i 8,05 zł/m3 dla ścieków.

 


Elektronika obliczy ilość zużytej wody

2012-04-12

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie rozpoczyna wdrożenie radiowego systemu odczytu wodomierzy. Tego typu rozwiązanie będzie stanowiło ogromne udogodnienie dla wszystkich odbiorców wody. Pomiaru licznika można będzie dokonać w dowolnej chwili - nawet w przypadku utrudnionego dostępu do posesji czy też braku obecności lokatora. Aktualnie spółka planuje wymianę i montaż 4 tyś. urządzeń na terenie Julianowa i Józefosławia. Do 2014 roku PWiK Piaseczno planuje objąć systemem cały obszar Gminy (w tym obiekty eksploatowane dotychczas przez Elmar).

 

Radiowy system odczytu wodomierzy to nowoczesny sposób zdalnego zbierania danych z wodomierzy mieszkaniowych. Technologia polega na przesyłaniu informacji o zużyciu wody za pośrednictwem fal radiowych. Dzięki temu pracownicy wodociągów nie będą musieli już wchodzić do mieszkań i domów, aby odczytać stan licznika. Wystarczy, że podjadą w okolice posesji i zdalnie dokonają poboru danych. Tym samym system ograniczy możliwość wystąpienia pomyłek, skróci czas odczytu oraz zmniejszy związane z tym koszty.  

 

Samo urządzenie do odczytów zdalnych nieznacznie różni się od standardowego wodomierza. Dodatkowym elementem wyposażenia jest nakładka radiowa dająca możliwość poboru danych z odległości nawet do 300 metrów.

 

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia schematu systemu radiowego firmy Apator Powogaz.

 

Jak wygląda wymiana wodomierza

Mieszkańcy, których lokale zostaną objęte montażem nowych wodomierzy, będą informowani o terminach prac korespondencyjnie lub poprzez administratora budynku. Co istotne, stan licznika wymienianego wodomierza, będzie protokołowany i potwierdzany zarówno przez wykonawcę, jak i właściciela lub zarządcę.

 

PWiK Piaseczno zachęca swoich odbiorców do udostępnienia miejsca monterom oraz zapewnienia swobodnego dostępu do liczników, co znacznie skróci czas robót i związane z nimi niedogodności.

 

UWAGA! Koszt wymiany wodomierza głównego pokrywa PWiK Piaseczno.

 

Dodatkowe możliwości

W ramach wymiany wodomierzy zarządcy i właściciele posesji mogą skorzystać również z możliwości odpłatnej wymiany podlicznika na radiowy (koszt dla wodomierza JS DN 15 z modułem radiowym - 103,32 zł brutto; dla wodomierza JS DN 20 z modułem radiowym - 111,93 zł brutto; dla JS DN 25 z modułem radiowym - 369 zł brutto) oraz montażu zaworu anstyskażeniowego (koszt ok. 50 zł brutto).

 

Podlicznik jest dobrym rozwiązaniem dla właścicieli przydomowych ogrodów. Użytkownicy, posiadający urządzenie, ponoszą opłaty jedynie za wodę wykorzystywaną do podlewania terenów zielonych, a nie dodatkowo za ścieki.  W rezultacie przekłada się to na duże oszczędności. Zastosowanie systemu radiowego pozwoli na zdalne przesyłanie danych, a mieszkańcy nieruchomości nie będą musieli dostosowywać swoich planów do terminu wizyt inkasenta.

 

Zawór antyskażeniowy jest z kolei urządzeniem chroniącym sieć wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem w wyniku nagłego obniżenia ciśnienia w sieci. Poprzez mechaniczne rozłączenie oraz przerwę powietrzną pomiędzy częściami instalacji, zawór w odpowiedni sposób zabezpieczy przewody.

 

Zalety systemu

Wdrożenie nowych technologii wpłynie znacząco na poprawę komfortu życia mieszkańców. Eliminacja błędów podczas spisywania liczników czy brak wizyt inkasentów - to tylko nieliczne z udogodnień.

 

PWiK Piaseczno będzie na bieżąco informować o kolejnych postępach prac w tym zakresie.

 

Na terenie Gminy Piaseczno będzie montowany system radiowy firmy Apator Powogaz, który zdobył wiele wyróżnień i nagród branżowych.