Praca

Mając świadomość, że załoga stanowi jeden z najważniejszych filarów PWiK Piaseczno, zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Dbając zarówno o Klientów, jak i jakość usług, zapewniamy naszym pracownikom odpowiednie warunki sprzyjające rozwojowi potencjału, wiedzy i umiejętności.

 

Jeśli chcesz rozpocząć karierę w PWiK Piaseczno, wyślij do nas aplikację wraz z wypełnionym oświadczeniem, które znajduje się poniżej.

 

X Klauzula

 

X Oświadczenie

 

Oferty pracy w PWiK Piaseczno


Brygadzista Działu Sieci Kanalizacyjnej

Opis stanowiska

Do zadań pracownika należy organizowanie, kierowanie, koordynowanie nadzorowanie, raportowanie podległej grupy pracowników, zapewnienie efektywnej i skutecznej realizacji powierzonych zadań, eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z harmonogramami przyjętymi w Spółce. Dokonywanie bieżących przeglądów, prowadzenie konserwacji, napraw sieci, a także urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

 

Wymagania
 • wykształcenie minimum średnie,

 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w branży kanalizacyjnej,

 • dyspozycyjność,

 • dobra organizacja pracy,

 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,

 • gotowość do pracy zmianowej,

 • gotowość do pełnienia dyżurów,

 • prawo jazdy kat B.

 

Wymagania dodatkowe
 • mile widziana umiejętność kierowania ludźmi / doświadczenie w kierowaniu zespołu,

 • mile widziane prawo jazdy kat. B+E, C,

 • mile widziane uprawnienia SEP.


Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,

 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny,

 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój w formie kursów i szkoleń,

 • przewidywalny harmonogram pracy,

 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej,

 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,

 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 • nowoczesne narzędzia pracy.

 

Dokumenty
 • życiorys – Curriculum Vitae – zawierający własnoręczny podpis,

 • list motywacyjny – zawierający własnoręczny podpis,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Kontakt

Prosimy o zapoznanie się i zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i Kodeksem Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.” oraz „Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. o.o.”
Informujemy, że Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.  z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Klauzula informacyjna   i oświadczenie dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji na stanowiska pracy w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. o.o. znajdują się na stronie WWW. Informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli i oświadczenia nie będą rozpatrywane.

 

 


Pracownik działu inwestycji

Opis stanowiska
 • wydawanie zapewnień dostawy wody i odbioru ścieków oraz warunków technicznych włączenia do istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych,

 • przyjmowanie i prowadzenie rejestru zewnętrznych zleceń na wykonanie robót wodociągowo – kanalizacyjnych w ramach usług dla ludności i przemysłu,

 • opiniowanie wszelkich dokumentacji dotyczących zagadnień sieci wod.-kan. w zakresie: zapewnienia dostawy wody i zapewnienia odbioru ścieków,

 • koordynacja z jednostkami miejskimi dotycząca inwestycji i eksploatacji infrastruktury technicznej Miasta,

 • sprawowanie nadzoru nad zleconym opracowaniem dokumentacji technicznej dla potrzeb określonych inwestycji,

 • uczestniczenie w odbiorach przyłączy wod.-kan.,

 • przygotowanie, prowadzenie, weryfikacja oraz rozliczanie inwestycji celem uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania,

 • współudział w sporządzaniu umów i harmonogramów na przebieg prac związanych z wykonawstwem robót wodociągowo – kanalizacyjnych,

 • współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Spółki w celu prawidłowego funkcjonowania działu,

 • prowadzenie archiwum zebranej dokumentacji.

 

Wymagania
 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: inżynieria środowiska lub pokrewny,

 • znajomości programów MS Office, AutoCad,

 • umiejętności obsługi urządzeń biurowych,

 • zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych,

 • prawo jazdy kategorii B,

 • umiejętność ustalania priorytetów oraz pracy z wieloma zadaniami,

 • dobre zdolności komunikacyjne,

 • ukierunkowania na rezultat,

 • umiejętności efektywnej organizacji czasu pracy,

 • samodzielności, dokładności i rzetelności.

 

Wymagania dodatkowe
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w branży wod. – kan.

 • mile widziane uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacje i urządzenia wod.-kan.

 • mile widziana bardzo dobra znajomości przepisów dotyczących realizacji inwestycji, w tym prawo budowlane.


Oferujemy
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,

 • zasady premiowania i nagradzania w oparciu o nowoczesny system motywacyjny,

 • wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym,

 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój w formie kursów i szkoleń,

 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej,

 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,

 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy-Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP).

 

Dokumenty
 • życiorys – Curriculum Vitae – zawierający własnoręczny podpis,

 • list motywacyjny – zawierający własnoręczny podpis,

 • dokument potwierdzający wykształcenie,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Kontakt

Prosimy o zapoznanie się i zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i Kodeksem Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.” oraz „Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. o.o.”
Informujemy, że Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Klauzula informacyjna i oświadczenie dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji na stanowiska pracy w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. o.o. znajdują się na stronie WWW. Informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli i oświadczenia nie będą rozpatrywane.

 

 


Operator sprzętu / Monter sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Opis stanowiska

Do zadań pracownika należy eksploatacja sieci wodociągowej, dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, prowadzenie konserwacji, napraw i zabezpieczenie wykorzystywanego sprzętu, narzędzi, maszyn; wymiana i legalizacja wodomierzy, usuwanie awarii na sieci wodociągowej, naprawa uszkodzonych sieci, przyłączy i armatury wodociągowej.

 

Wymagania
 • Wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe,

 • Prawo jazdy kat B,

 • Uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki, minikoparki,

 • Znajomość zasad działania sieci wodociągowej,

 • Samodzielność, odpowiedzialność, skrupulatność i dokładność.

 

Wymagania dodatkowe
 • Kultura osobista,

 • Posiadanie wiedzy z dziedziny mechaniki,

 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych,

 • Prawo jazdy kat. C, C+E, B+E,

 • Uprawnienia SEP.

Oferujemy
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,

 • zasady premiowania i nagradzania w oparciu o nowoczesny system motywacyjny,

 • wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym,

 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój w formie kursów i szkoleń,

 • przewidywalny harmonogram pracy,

 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej,

 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,

 • pożyczki z Pracowniczej Kasy-Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP),

 • nowoczesne narzędzia pracy.

 

Dokumenty
 • życiorys – Curriculum Vitae – zawierający własnoręczny podpis,

 • list motywacyjny – zawierający własnoręczny podpis,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Kontakt

Prosimy o zapoznanie się i zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i Kodeksem Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.” oraz „Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. o.o.”
Informujemy, że Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Klauzula informacyjna i oświadczenie dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji na stanowiska pracy w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. o.o. znajdują się na stronie WWW. Informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli i oświadczenia nie będą rozpatrywane.

 

 


Konserwator Sieci Kanalizacyjnej

Opis stanowiska

Do zadań pracownika należy eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z harmonogramami przyjętymi w Spółce. Dokonywanie bieżących przeglądów, prowadzenie konserwacji, napraw sieci, a także urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

 

Wymagania
 • wykształcenie minimum zawodowe,

 • prawo jazdy kat B.

 

Wymagania dodatkowe
 • mile widziana znajomość systemów kanalizacji, zasad działania,

 • mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych, suwnic, prawo jazdy kat. C, B+E,

 • mile widziane uprawnienia SEP.

Oferujemy
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,

 • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny,

 • wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym,

 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój w formie kursów i szkoleń,

 • przewidywalny harmonogram pracy,

 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej,

 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,

 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 • nowoczesne narzędzia pracy.

 

Dokumenty
 • życiorys – Curriculum Vitae – zawierający własnoręczny podpis,

 • list motywacyjny – zawierający własnoręczny podpis,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Kontakt

Prosimy o zapoznanie się i zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i Kodeksem Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.” oraz „Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. o.o.”
Informujemy, że Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Klauzula informacyjna i oświadczenie dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji na stanowiska pracy w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. o.o. znajdują się na stronie WWW. Informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli i oświadczenia nie będą rozpatrywane.

 

 


Konserwator Oczyszczalni Ścieków

Opis stanowiska

Do zadań pracownika należy kontrola prawidłowości przebiegu procesów oczyszczania ścieków, kontrola legalności, jakości wprowadzanych ścieków na punkcie zlewnym. Prowadzenie konserwacji, napraw i zabezpieczenie wykorzystywanego sprzętu, narzędzi, maszyn.

 

Wymagania
 • wykształcenie minimum zawodowe,

 • prawo jazdy kat B,

 • znajomość zagadnień z dziedziny oczyszczania ścieków.

 

Wymagania dodatkowe
 • samodzielność, odpowiedzialność, skrupulatność i dokładność,

 • mile widziana znajomość systemów kanalizacji, zasad działania,

 • mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych, suwnic, prawo jazdy kat C, uprawnienia SEP,

 • mile widziana znajomość zasad działania, przeznaczenia urządzeń, maszyn oczyszczalni ścieków.


Oferujemy
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,

 • zasady premiowania i nagradzania w oparciu o nowoczesny system motywacyjny,

 • wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym,

 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój w formie kursów i szkoleń,

 • przewidywalny harmonogram pracy,

 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej,

 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,

 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 • nowoczesne narzędzia pracy.

 

Dokumenty
 • życiorys – Curriculum Vitae – zawierający własnoręczny podpis,

 • list motywacyjny – zawierający własnoręczny podpis,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Kontakt

Prosimy o zapoznanie się i zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i Kodeksem Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.” oraz „Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. o.o.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.

Informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna i oświadczenie dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji na stanowiska pracy w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. o.o. znajdują się na stronie www.pwikpiaseczno.pl

 

 


Konserwator/Operator Samochodu Ciśnieniowego

Opis stanowiska

Do zadań pracownika należy eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z harmonogramami przyjętymi w Spółce. Dokonywanie bieżących przeglądów, prowadzenie konserwacji, napraw sieci, a także urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obsługa samochodu typu WUKO.

 

Wymagania
 • wykształcenie minimum zawodowe,

 • prawo jazdy kat B, C,

 • znajomość systemów kanalizacji, zasad działania.

 

Wymagania dodatkowe
 • mile widziane posiadanie wiedzy z dziedziny mechaniki,

 • mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych, suwnic, koparko-ładowarki,

 • mile widziane uprawnienia SEP.


Oferujemy
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,

 • zasady premiowania i nagradzania w oparciu o nowoczesny system motywacyjny,

 • wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym,

 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój w formie kursów i szkoleń,

 • przewidywalny harmonogram pracy,

 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej,

 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,

 • pożyczki z Pracowniczej Kasy-Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP),

 • nowoczesne narzędzia pracy.

 

Dokumenty
 • życiorys – Curriculum Vitae – zawierający własnoręczny podpis,

 • list motywacyjny – zawierający własnoręczny podpis,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania. Prosimy o zapoznanie się i zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i Kodeksem Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.” oraz „Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. o.o.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Klauzula informacyjna i oświadczenie dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji na stanowiska pracy w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. o.o. znajdują się na stronie WWW.

Informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.