Praca

Mając świadomość, że załoga stanowi jeden z najważniejszych filarów PWiK Piaseczno, zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Dbając zarówno o Klientów, jak i jakość usług, zapewniamy naszym pracownikom odpowiednie warunki sprzyjające rozwojowi potencjału, wiedzy i umiejętności.

 

Jeśli chcesz rozpocząć karierę w PWiK Piaseczno, wyślij do nas aplikację wraz z wypełnionym oświadczeniem, które znajduje się poniżej.

 

X Klauzula

 

X Oświadczenie

 

Oferty pracy w PWiK Piaseczno


Konserwator Oczyszczalni Ścieków

Zakres obowiązków
 • kontrola prawidłowości przebiegu procesów oczyszczania ścieków, tj. obsługa pomp, krat, wykonywanie czynności pomocniczych i porządkowych,
 • lokalizowanie i zgłaszanie usterek urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków,

 • kontrola legalności, jakości wprowadzanych ścieków na punkcie zlewnym,

 • kontrola stanu technicznego sprzętu, urządzeń oraz prowadzenie konserwacji i napraw,

 • dbałość o powierzony sprzęt.

 

Wymagania
 • wykształcenie minimum zawodowe,

 • prawo jazdy kat B,

 • samodzielność, dokładność.

 

Wymagania dodatkowe
 
 • mile widziana znajomość systemów kanalizacji, zasad działania,

 • mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych, suwnic,

 • prawo jazdy kat C,

 • uprawnienia SEP,

 • mile widziana znajomość zasad działania maszyn i urządzeń. 


Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,

 • wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym,

 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, zaangażowania i efektów pracy,

 • premię półroczną w oparciu o system ocen pracowniczych,

 • nagrodę roczną zapisaną w regulaminie pracy,

 • stałe podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój w formie kursów i szkoleń,

 • otwartość na zgłaszanie własnych pomysłów i realizację inicjatyw,

 • przewidywalny harmonogram pracy,

 • równoważny system czasu pracy,

 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej,

 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,

 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 • nowoczesne narzędzia pracy.

 

 

Dokumenty
 • życiorys – Curriculum Vitae – zawierający własnoręczny podpis,

 • list motywacyjny – zawierający własnoręczny podpis.

 

Kontakt

Prosimy o zapoznanie się i zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i Kodeksem Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.” oraz „Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. o.o.”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy wysłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno lub na adres a-mail erc@pwikpiaseczno.pl lub kgr@pwikpiaseczno.pl. 

Informujemy, że Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.  z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Klauzula informacyjna   i oświadczenie dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji na stanowiska pracy w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. o.o. znajdują się na stronie WWW.

Informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli i oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.