Głównym bohaterem Programu Edukacji Ekologicznej jest sympatyczny krokodyl – ekoKROK. Ta niezwykła postać w zabawny i interesujący sposób przekazuje dzieciom oraz młodzieży informacje dotyczące ekologii. Dzięki jego przesłaniu każdy z uczniów zyskuje wiedzę na temat rozsądnego korzystania z wody oraz odpowiednich zachowań proekologicznych.

 

Zostań fanem ekoKroka na Facebooku: www.facebook.com/ekoKROK

 

Odwiedź stronę ekoKROKa www.ekokrok.pl

 

 

Uroczysta inauguracja programu:

  

 

 

EkoEdukacja

Program Edukacji Ekologicznej, pod nazwą „Eko postawa, to dobra zabawa”, to przedsięwzięcie realizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie oraz Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

 

Trzyletni projekt skierowany jest do przedszkolaków (pięciolatki), uczniów szkół podstawowych (czwartoklasiści) oraz gimnazjalnych (drugoklasiści).

 

 

 

Inicjatywa miała na celu propagowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych mieszkańców gminy piaseczyńskiej. Przedsięwzięcie, które objęło swoim zasięgiem ponad 6000 dzieci, realizowane było we współpracy z fundacją Eco Choice.

 

 

Podczas urozmaiconych lekcji edukacyjnych uczestnicy mieli możliwość obejrzenia ciekawych inscenizacji oraz wzięcia udziału w interaktywnych warsztatach. Co istotne, nauka w ramach Programu Edukacji Ekologicznej odbywa się poprzez zabawę. Podczas odpowiednio sprofilowanych lekcji, animatorzy uczyli, skąd bierze się woda, jaką funkcję pełnią oczyszczalnie ścieków i dlaczego podłączenie do kanalizacji jest istotne.  

 

Lekcje ekologiczne zostały odpowiednio dostosowane do poszczególnych grup wiekowych zarówno pod względem dydaktycznym, jak i merytorycznym.

 

 

Więcej informacji na temat Programu Edukacji Ekologicznej na stronie www.ekokrok.pl

 

Program edukacyjny dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl