W związku z planowanym przetargiem na wymianę systemu mieszania i podgrzewania osadu w komorach WKFz, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane na wizje lokalną, która odbędzie się w dniach:22-26.03.2021 r. na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piasecznieprzy ulicy Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno.Przedmiotem wizji będzie opróżniona istniejąca komora WKFz wraz z systemem grzewczym osadu. Celem wizji jest zapoznanie się z dokumentacją oraz aktualnym stanem technologicznym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań o udzielenie zmówienia, prowadzonych przez PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań o udzielenie zmówienia, prowadzonych przez PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.,
skierowana do Wykonawców posiadających status osób fizycznych.