Archiwum

 


"Opracowanie dokumentacj projektowej w ramach przebudowy, budowy i modernizacji sieci wodociągowej w ciągu ul. Żeromskiego, Puławskiej ...

Termin składania ofert: 20.08.2021 godz. 14:00

... Zgody, Kusocińskiego, Szkolnej, Łabędziej i Okulickiego w Piasecznie oraz ul. Granicznej w Jastrzębiu - Zadanie I-VIII"

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Dostawa dwóch fabrycznie nowych koparko-ładowarek dla Przedsiębiorstwa Wodociągw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 16.08.2021 godz. 12:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej robót geologicznych ...

Termin składania ofert: 02.08.2021 godz. 12:00

 

...na wykonanie studni głębinowej nr 2 i 3 dla SUW Grochowa, studni głębinowych nr 6 i 7 dla SUW Siedliska oraz projekt likwidacji studni nr 1 Kolonia Bobrowiec (SUW Zalesie Dolne) wraz z projektem robót geologicznych studni zastępczej 1A Kolonia Bobrowiec

 

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 

 


Wykonanie projektu stacji wyładowczej dla samochodów typu WUKO

Termin składania ofert: 22.07.2021 godz. 11:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Wykonanie naprawy uszkodzonego kanału sanitarnego przy ul. Wojska Polskiego (na wysokości budynku Szkolna 9) w Piasecznie

Termin składania ofert: 22.06.2021 godz. 10:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Wykonanie naprawy uszkodzonego kanału sanitarnego przy ul. Powstańców Warszawy 25 w Piasecznie”

Termin składania ofert: 22.06.2021 godz. 11:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Wykonanie projektu przeróbki pomieszczeń w budynku obsługi technicznej oraz projektu budynku technicznego na Oczyszczalni Ścieków w Wólce Kozodawskiej

Termin składania ofert: 15.06.2021 godz. 12:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje w/w postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia. Platforma dostępna jest pod adresem:

                                      platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 

 


Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z budową odcinków sieci wodociągowych

Termin składania ofert: 11.06.2021 godz. 10:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji

Termin składania ofert: 11.06.2021 godz. 11:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji podciśnieniowej w ulicy Zielone Wzgórze

Termin składania ofert: 11.06.2021 godz. 12:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanego Ogrodu w Chylicach, tj. od istniejących sieci do wysokości dz. nr ew. 421 obręb Chylice”

Termin składania ofert: 09.06.2021 godz. 10:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


„Zakup oleju napędowego i benzyny j do silników spalinowych samochodów, maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.”

Termin składania ofert: 28.05.2021 godz. 13:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas modernizacji i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody Qh = 160 m3/h, Qd = 3520 m3/d przy ul. Millenium w Głoskowie, gm. Piaseczno

Termin składania ofert: 27.04.2021 godz. 11:00

 

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Dostawa siedmiu samochodów ciężarowych o DMC do 3,5 t

Termin składania ofert: 08.02.2021 godz. 12:00

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Przetarg nieograniczony na: „Dostawę, montaż prasy śrubowo – talerzowej/wirówki wraz z modernizacją istniejącej stacji roztwarzania flokulantów na Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie”.

Termin składania ofert: 27.01.2021 godz. 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszernia  Pobierz
Zmiana SIWZ  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (2)  Pobierz
Załącznik nr 1 do Odpowiedzi 2_Pomieszczenie pras  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (3)  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (4)  Pobierz
Informacja z otwarcia ofert - I etap  Pobierz
Informacja z otwarcia ofert - etap II  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz
Wezwanie do wszystkich Oferentów w sprawie złożonego odwołania  Pobierz

 


Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Piasecznie (Zadanie A), Siedliskach (Zadanie B) i Złotokłosie (Zadanie C)

Termin składania ofert: 15.01.2021 godz. 12:00

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Zapytanie Ofertowe na: „Obsługę geodezyjną Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.”

Termin składania ofert: 11.01.2021 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na „Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, odgałęzień ciśnieniowych i podciśnieniowych, przyłączy kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Piaseczno”

Termin składania ofert: 31.12.2020 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Standardy wykonania robót  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze  Pobierz

 


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie, gm. Piaseczno – etap V i VI

Termin składania ofert: 18.12.2020 godz. 12:00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie, gm. Piaseczno – etap V i VI.

Załączniki:

 1. Załącznik 1 - Zakres realizacji
 2. Załącznik 2 - Projekt budowlany
 3. Załącznik 3 - Dokumentacja geotechniczna
 4. Załącznik 4 - STWiORB
 5. Załącznik 5 - Decyzje PnB
 6. Załącznik 6 - Harmonogram realizacji

 

SIWZ  Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Zmiana SIWZ  Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Załącznik nr 1 do Odpowiedzi na pytania (1)  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (2)  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz
Informacja z otwarcia ofert  Pobierz

 


Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie stacji Uzdatniania Wody w Piasecznie, Siedliskach i Złotokłosie

Termin składania ofert: 17.12.2020 godz. 12:00

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Odbiór i zagospodarowanie piasku i skratek pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i Wólce Kozodawskiej

Termin składania ofert: 16.12.2020 godz. 12:00

 

SIWZ  Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Informacja z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz

 


Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej w Henrykowie - Urocze, Szczakach oraz Wólce Prackiej, gm. Piaseczno

Termin składania ofert: 15.12.2020 godz. 12:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Opracowanie analiz ryzyka dla wszystkich ujęć wód głębinowych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 07.12.2020 godz. 12:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usług w zakresie bieżącej obsługi czyszczenia i monitoringu kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno”

Termin składania ofert: 07.12.2020 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe z załącznikiem  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Protokół z otwrcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz

 


Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowinki, gm. Piaseczno

Termin składania ofert: 24.11.2020 godz. 13:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Monitoring, ochrona terenu i obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 10.11.2020 godz. 12:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Dostawa, montaż trzech sztuk kontenerowych stacji zlewnych

Termin składania ofert: 10.11.2020 godz. 13:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Zapytanie ofertowe na:

Termin składania ofert: 26.10.2020 godz. 12:00

Zapytanie ofertowe na "usługi sprzątania biur i pomieszczeń socjalnych"

 

Zapytanie ofertowe z załącznikami  Pobierz
Umowa - wzór  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Zmiana do Zapytania ofertowego  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (2)  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (3)  Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  Pobierz
Protokół z otwrcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na usługi

Termin składania ofert: 09.09.2020 godz. 12:00

Zapytanie ofertowe dotyczące "Ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC, AC, NNW i ASSISTANCE"

 

Zapytanie ofertowe z załącznikami  Pobierz
Załącznik Nr 1 - Wykaz pojazdów do ubezpieczenia  Pobierz
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych  Pobierz
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na usługi

Termin składania ofert: 31.08.2020 godz. 12:00

Zapytanie ofertowe na usługi " ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, AC, NNW i ASSISTANCE"

 

Zapytanie ofertowe na usługi  Pobierz
Załącznik do ubezpieczenia w wersji edytowalnej  Pobierz
Zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy  Pobierz
Zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy  Pobierz
Wykaz pojazdów do ubezpieczenia_NIEAKTUALNY  Pobierz
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  Pobierz
Odpowiedzi na Pytania  Pobierz
AKTUALNY_Wykaz pojazdów do ubezpieczenia  Pobierz
Odpowiedzi na Pytania 2  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych, z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i Wólce Kozodawskiej

Termin składania ofert: 28.08.2020 godz. 12:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 04.08.2020 godz. 12:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Zapytanie ofertowe na: „Opracowanie koncepcji strategicznej systemu gospodarowania odpadami dla Miasta i Gminy Piaseczno wraz z koncepcją programowo – przestrzenną instalacji przetwarzania odpadów na lata 2021 - 2035”

Termin składania ofert: 28.07.2020 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwacia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz

 


Zapytanie Ofertowe na: „Sukcesywna dostawa podchlorynu sodu technicznego gat. S oraz nadmanganianu potasu KMnO4 na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.”

Termin składania ofert: 03.07.2020 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowlanej  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Protokół z otwacia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz

 


Zapytanie Ofertowe na: „Bieżącą regulację włazów/wpustów ulicznych znajdujących się na ulicach Miasta i Gminy Piaseczno.”

Termin składania ofert: 24.06.2020 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Umowa  Pobierz
Protokół z otwacia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie Ofertowe na: „Bieżącą regulację włazów/wpustów ulicznych znajdujących się na ulicach Miasta i Gminy Piaseczno.”

Termin składania ofert: 17.06.2020 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego  Pobierz

 


Dostawa rur studziennych na potrzeby SUW Siedliska oraz SUW Zalesie Dolne

Termin składania ofert: 05.06.2020 godz. 12:00

Dostawa rur studziennych DN100 oraz DN125 wraz z głowicami studziennymi i kompletem połączeń na potrzeby SUW Siedliska oraz SUW Zalesie Dolne

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz w wersji edytowalnej  Pobierz
Załącznik nr 1-5  Pobierz
Załącznik nr 6 - Formularz oferty  Pobierz
Załącznik nr 7 - RODO  Pobierz
Załącznik nr 8 - wzór umowy  Pobierz
Pytanie i odpowiedź (1)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej   Pobierz

 


Opracowanie 5 szt. operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych

Termin składania ofert: 29.05.2020 godz. 12:00

Opracowanie 5 szt. operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty - wersja edytowalna  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Klauzula RODO  Pobierz
Załączniki  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej robót geologicznych na wykonanie studni głębinowej nr 2 dla ujęcia SUW Grochowa oraz studni głębinowych nr 6 i 7 dla ujęcia SUW Siedliska

Termin składania ofert: 15.05.2020 godz. 12:15

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty - wersja edytowalna  Pobierz
Załączniki  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Obsługa geodezyjna Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 06.03.2020 godz. 10:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty - wersja edytowalna  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zaproszenie do udziału w Konkursie na: „sprzedaż wyposażenia warsztatowego w trybie konkursu ofert”

Termin składania ofert: 28.02.2020 godz. 12:00

Zaproszenie do udziału w Konkursie na: „sprzedaż wyposażenia warsztatowego w trybie konkursu ofert”

 

Zaproszenie do składania ofert  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Świadczenie usług w zakresie zarządzania i prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych „PPK”

Termin składania ofert: 26.02.2020 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz w wersji edytowalnej  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wólka Kozodawska

Termin składania ofert: 31.01.2020 godz. 12:00

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wólka Kozodawska, obejmująca m.in. budowę budynku Stacji Uzdatniania Wody "Zalesie Górne", zbiornika wody surowej V=2x100m3, przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych oraz rozbudowa dróg wewnętrznych na terenie dz.nr ew. 296, obręb 0038 Wólka Kozodawska, gmina Piaseczno

Załączniki:

 1. Załącznik 1 - Dokumentacja geotechniczna
 2. Załącznik 2 - Projekt budowlano - wykonawczy
 3. Załącznik 3 - Decyzje PnB
 4. Załącznik 4 - Przedmiary robót
 5. Załącznik 5 - STWiOR
 6. Załącznik 6 - Wzór harmonogramu rzeczowo - finansowego

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Wzór umowy z załącznikami  Pobierz
Formularz oferty z załącznikami  Pobierz
Zmiana SIWZ  Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Formularze w wersja edytowalna  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (2)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie Ofertowe na: Wykonanie prac remontowo - budowlanych w części pomieszczeń w budynkach zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie

Termin składania ofert: 28.01.2020 godz. 12:00

Zapytanie Ofertowe na: „Wykonanie prac remontowo - budowlanych w części pomieszczeń w budynkach zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie”

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Umowa  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług w zakresie bieżącej obsługi czyszczenia i monitoringu kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

Termin składania ofert: 15.01.2020 godz. 12:00

„Świadczenie usług w zakresie bieżącej obsługi czyszczenia i monitoringu kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno”, termin otwarcia: 15.01.2020 r., godz. 12:00

 

Formularz oferty  Pobierz
Wzór umowy z załącznikiem  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Zapytanie ofertowe  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Przetarg nieograniczony na:„Kompleksowe wykonanie poboru i badań wód powierzchniowych i ścieków

Termin składania ofert: 23.12.2019 godz. 12:00

Przetarg nieograniczony na: „Kompleksowe wykonanie poboru i badań wód powierzchniowych i ścieków w miejscach wskazanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na terenie Gminy Piaseczno”

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Wzór Umowy  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie Ofertowe na:„Kompleksowe badanie wody w roku 2020 i 2021, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., oraz wód popłucznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Mor

Termin składania ofert: 20.12.2019 godz. 10:00

Zapytanie Ofertowe na: „Kompleksowe badanie wody w roku 2020 i 2021, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., oraz wód popłucznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.”.

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Załączniki cz.1  Pobierz
Załączniki cz.2  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystnejszej  Pobierz

 


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Chojnowie i Orzeszynie, gm. Piaseczno – etap II

Termin składania ofert: 29.11.2019 godz. 12:00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Chojnowie i Orzeszynie, gm. Piaseczno – etap II

UWAGA:ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!!!

Załączniki:

 1. Załącznik 1- zakres realizacji
 2. Załącznik 2 - inwentaryzacja drzew i krzewów
 3. Załącznik 3 - opinia geotechniczna
 4. Załącznik 4 - projekt budowlany - starostwo
 5. Załącznik 5 - decyzja pozwolenia na budowę
 6. Załącznik 6 - projekt wykonawczy
 7. Załącznik 7 - projekt elektroenergetyczny
 8. Załącznik 8 - przedmiar robót
 9. Załącznik 9 - STWiOR
 10. Załącznik 10- wzór haronogramu rzeczowo - finansowego

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Wzór umowy z załącznikami  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Formularze wersja edytowalna  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  Pobierz
Zmiana terminu   Pobierz
Pytania i odpowiedzi (2)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Kompleksowe wykonanie poboru i badań wód powierzchniowych i ścieków w miejscach wskazanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na terenie Gminy Piaseczno

Termin składania ofert: 27.11.2019 godz. 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularze - wersja edytowalna  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Zapytania Ofertowego na:„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej”

Termin składania ofert: 19.11.2019 godz. 12:00

Zapytania Ofertowego na: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej”

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Porozumienie wekslowe  Pobierz
Wesel  Pobierz
Koncepcja PV  Pobierz
Załącznik nr 1 - koncepcji PV  Pobierz
Załącznik nr 2- koncepcji PV  Pobierz
Załącznik nr 3 - koncepcji PV  Pobierz
Załącznik nr 4 - koncepcji PV  Pobierz
Załącznik nr 5 - koncepcji PV  Pobierz
Załącznik nr 6 - schemat blokowy  Pobierz
Załącznik nr 7 - symulacja PV budynek obróbki i suszenia osadów  Pobierz
Załącznik nr 8 - symulacja PV budynek sit  Pobierz
Załącznik nr 9 - symulacja PV budynek garażowo-magazynowy  Pobierz
Załącznik nr 10 - symulacja PV budynek stacji trafo  Pobierz
Załącznik nr 11- koncepcja PV -mocowanie inwentera  Pobierz
Załącznik nr 12a - ekspertyza techniczna PWIK  Pobierz
Załącznik nr 12b- ekspertyza techniczna PWIK  Pobierz
Załącznik nr 13- ekspertyza techniczna PWIK  Pobierz
Załącznik nr 14- ekspertyza techniczna PWIK  Pobierz
Załącznik nr 15- ekspertyza techniczna PWIK  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


“Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z Oczyszczalni Ścieków

Termin składania ofert: 15.11.2019 godz. 13:00

“Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i Wólce Kozodawskiej”

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe dot.

Termin składania ofert: 30.10.2019 godz. 12:00

Zapytanie ofertowe dot. "sprzedaży wyposażenia warsztatowego w trybie konkursu ofert"

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Opinia rzeczoznawcy -zał. nr 8  Pobierz
Załącznik nr 1  Pobierz
Załącznik nr 2  Pobierz
Załącznik nr 3  Pobierz
Załącznik nr 4  Pobierz
Załącznik nr 5  Pobierz
Załącznik nr 6  Pobierz
Formularz w wesji edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zaproszenie do składania ofert na :

Termin składania ofert: 14.10.2019 godz. 14:00

Zaproszenie do składania ofert na:"Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020"

 

Zaproszenie do składania ofert  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia poniższej 30.000 EURO na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej”

Termin składania ofert: 02.10.2019 godz. 13:00

Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia poniższej 30.000 EURO na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej”

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Oświadczenie Wykonawcy  Pobierz
Porozumienie wekslowe  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Wykaz osób  Pobierz
Weksel  Pobierz
Koncepcja  Pobierz
Zał nr 1 koncepcji  Pobierz
Zał. nr 2 koncepcji  Pobierz
Zał nr 3 koncepcji  Pobierz
Zał. nr 4 koncepcji  Pobierz
Zał. nr 5 koncepcji  Pobierz
Zał. nr 6 koncepcji: schemat blokowy  Pobierz
Zał. nr 7 koncepcji  Pobierz
Zał. nr 8 koncepcji  Pobierz
Zał. nr 9 koncepcji  Pobierz
Zał. nr 10 koncepcji  Pobierz
Zał. nr 11 koncepcji  Pobierz
Zał. nr 12a koncepcji  Pobierz
Zał. nr 12b koncepcji  Pobierz
Zał. nr 13 koncepcji  Pobierz
Zał. nr 14 koncepcji  Pobierz
Zał. nr 15 koncepcji  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


„Monitoring, ochrona terenu i obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.”

Termin składania ofert: 30.09.2019 godz. 12:00

„Monitoring, ochrona terenu i obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.”

 

SIWZ  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Wzór umowy z załącznikami  Pobierz
Formularz w wersji edytowalnej  Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Wykonanie analiz ryzyka ujęć wód głębinowych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 18.09.2019 godz. 13:00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:18.09.2019 r godz.13:00

Załączniki:

 1. Decyzje wodnoprawne 2011- 2013
 2. Operaty wodnoprawne
 3. SUW dokumentacja hydrogeologiczna

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
wzór umowy z załącznikami  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Załącznik E- Zestawienie ujęć głębinowych  Pobierz
Formularz oferty z zał. B i C - Analizy ryzyka  Pobierz
UWAGA!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT   Pobierz
Pytania i odpowiedzi  Pobierz
Załącznik E - Zestawienie ujęć głębinowych - uzupełniony  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na usługi dot. Ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC,AC,NNW i ASSISTANCE

Termin składania ofert: 03.09.2019 godz. 12:00

Zapytanie ofertowe na usługi dotyczące "Ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC,AC,NNW i ASSISTANCE"

 

Zapytanie ofertowe na usługi  Pobierz
Załącznik nr 1 - Wykaz pojazdów do ubezpieczenia  Pobierz
Załącznik nr 2  Pobierz
Załącznik nr 3  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Pytani i odpowiedzi (2)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w ramach budowy i modernizacji sieci wodociągowej w ciągu ul. Dworskiej, Źródlanej, Wichrowej i Herbacianej Róży w Wólce Kozdawskiej – etap I-V

Termin składania ofert: 26.08.2019 godz. 13:00

 

Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Formularz Oferty z załącznikami  Pobierz
Formularz oferty z załącznikami - wersja edytowalna  Pobierz
Warunki techniczne  Pobierz
Wzór umowy z załącznikami  Pobierz
Załącznik graficzny  Pobierz
Zapytanie Ofertowe W.K. etap 1-5  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Załącznik nr 3 Wiedza i doświadczenie  Pobierz
Protokół z otwacia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp.zo.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na

Termin składania ofert: 20.08.2019 godz. 12:00

Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp.zo.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na " sprzedaż wyposażenia warsztatowego w trybie konkursu ofert"

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Załącznik nr 1  Pobierz
Załącznik nr 2  Pobierz
Załącznik nr 3  Pobierz
Załącznik nr 4  Pobierz
Załącznik nr 5  Pobierz
Załącznik nr 6  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Zapytania Ofertowego na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci wodociągowej

Termin składania ofert: 28.06.2019 godz. 14:00

Zapytania Ofertowego na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci wodociągowej od istniejącej końcówki sieci w ul. Cyraneczki w Julianowie do istniejącej sieci w ul. Bażanciej w Chyliczkach.

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Załącznik graficzny  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Pytanie i odpowiedź (1)  Pobierz
Protokół z otwacia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach przyległych do drogi wojewódzkiej 722 – etap II

Termin składania ofert: 25.06.2019 godz. 12:00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach przyległych do drogi wojewódzkiej 722 – etap II

Poprawny numer rachunku bankowego, na który należy wnieść wadium: 62 1160 2202 0000 0003 3321 0887 

Załączniki:

 1. Załącznik 1 - Starostwo
 2. Załącznik 2 - Wojewoda
 3. Załącznik 3 - Zakres dodatkowy

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie, gm. Piaseczno – etap IV

Termin składania ofert: 18.06.2019 godz. 12:00

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie, gm. Piaseczno – etap IV

Poprawny numer rachunku bankowego, na który należy wnieść wadium: 62 1160 2202 0000 0003 3321 0887

Załączniki:

 1. Załącznik 1 - Zakres realizacji
 2. Załącznik 2 - Projekt budowlany
 3. Załącznik 3 - Dokumentacja geotechniczna
 4. Załącznik 4 - STWiORB
 5. Załącznik 5 - Decyzje PnB
 6. Załącznik 6 - Harmonogram realizacji

 

SIWZ  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Opis przedmiotu  Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Formularze wersja edytowalna  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Zmiana SIWZ  Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (2)  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (3)  Pobierz
Schemat sterowania  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na: „Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów typu VAN jednej marki”

Termin składania ofert: 04.06.2019 godz. 12:00

Zapytanie ofertowe na: „Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów typu VAN jednej marki”

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiaodmienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Budowę przerzutu ścieków sanitarnych dopływających do oczyszczalni ścieków w Głoskowie na oczyszczalnię ścieków w Piasecznie

Termin składania ofert: 20.05.2019 godz. 12:00

Budowę przerzutu ścieków sanitarnych dopływających do oczyszczalni ścieków w Głoskowie na oczyszczalnię ścieków w Piasecznie

Załączniki:

 1. Załącznik 1 - zakres realizacji
 2. Załącznik 2 - projekt budowlany
 3. Załącznik 3 - projekt wykonawczy
 4. Załącznik 4 - przedmiar robót
 5. Załącznik 5 - STWiORB
 6. Załącznik 6 - decyzje PnB
 7. Załącznik 7 - harmonogram realizacji

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularze - wersja edytowalna  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu furgon”

Termin składania ofert: 18.04.2019 godz. 13:00

„Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu furgon”

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (2)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz

 


„Remont przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Jaskółki w Julianowie.”

Termin składania ofert: 12.04.2019 godz. 11:00

„Remont przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Jaskółki w Julianowie.”Obowiązkowa wizja lokalna: 28.03.2019 r., g. 9:00.

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Schemat sterowania rozdzielnią sieciowej pompowni ścieków  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 22.03.2019 godz. 12:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

.

 

 


Dostawa pompy próżniowej typ: RA 0502 B 4AI XXZZ lub równoważnej

Termin składania ofert: 22.03.2019 godz. 13:00

„Dostawa pompy próżniowej typ: RA 0502 B 4AI XXZZ lub równoważnej”.

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Obsługa geodezyjna PWiK w Piaseczno Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 12.03.2019 godz. 10:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


„Dostawa oraz montaż pompy próżniowej w przepompowni podciśnieniowej

Termin składania ofert: 31.01.2019 godz. 13:00

„Dostawa oraz montaż pompy próżniowej w przepompowni podciśnieniowej na ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej, typ RC 0502 C Aqua, wraz z wyposażeniem”

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Wzór gwarancji  Pobierz
Karta gwarancyjna  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz w wersji edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


„Świadczenie usług w zakresie bieżącej obsługi czyszczenia i monitoringu kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

Termin składania ofert: 23.01.2019 godz. 12:00

„Świadczenie usług w zakresie bieżącej obsługi czyszczenia i monitoringu kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno”

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz w wersji edytowalnej  Pobierz
Umowa  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie bieżacej obsługi czyszczenia i monitoringu kanalizacji sanitranej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

Termin składania ofert: 19.12.2018 godz. 12:00

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie bieżacej obsługi czyszczenia i monitoringu kanalizacji sanitranej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno"

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Umowa z załącznikiem  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


“Odbiór i zagospodarowanie piasku i skratek pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Głoskowie, Wólce Kozodawskiej i Piasecznie”

Termin składania ofert: 14.12.2018 godz. 12:15

“Odbiór i zagospodarowanie piasku i skratek pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Głoskowie, Wólce Kozodawskiej i Piasecznie”

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ   Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na:„Wykonanie remontu siedmiu pomp Vogelsang ”

Termin składania ofert: 13.11.2018 godz. 13:00

Zapytanie ofertowe na:„Wykonanie remontu siedmiu pomp Vogelsang ”

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Załącznik nr 3  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Karta gwaracyjna  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


„Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Złotokłos, obejmująca m.in. rozbudowę budynku stacji uzdatniania wody „Złotokłos”, budowę zbiornika wody surowej V=50 m3, zbiornika wody czystej V=150 m 3, rozbudowy odstojnika wód pop

Termin składania ofert: 09.11.2018 godz. 12:00

„Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Złotokłos, obejmująca m.in. rozbudowę budynku stacji uzdatniania wody „Złotokłos”, budowę zbiornika wody surowej V=50 m3, zbiornika wody czystej V=150 m 3, rozbudowy odstojnika wód popłucznych do V=40 m3 wraz z przewodami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i kablami elektrycznymi oraz drogami wewnętrznymi we wsi Złotokłos przy ul. Szkolnej, dz.nr ew. 423, obręb 0043, Złotokłos, gmina Piaseczno”

 

Ogłszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Dokumentacja geotechniczna  Pobierz
Decyzja o pozwoleniu na budowę  Pobierz
STWiOR  Pobierz
Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego  Pobierz
Projekt budowlano-wykonawczy  Pobierz
Przedmiar robót  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Zmiana SIWZ  Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (2)  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (3)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku techniczno – biurowego dwukondygnacyjnego o powierzchni użytkowej łącznej ok. 800 m² wraz z rozbiórką budynku istniejącego zlokalizowanego na terenie Oczyszcza

Termin składania ofert: 08.10.2018 godz. 14:00

Zapytanie ofertowe na: "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku techniczno-biurowego dwukondygnacyjnego o powierzchni użytkowej łącznej ok.800m2 wraz z rozbiórką budynku istniejącego zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Formularze oferty  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Umowa  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


„Wykonanie kompleksowego remontu agregatu kogeneracyjnego oraz generatora synchronicznego zamontowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie wraz z usługa serwisową”.

Termin składania ofert: 28.09.2018 godz. 11:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Raport z oceny stanu silnika  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


„Dostawa rur studziennych DN100 oraz DN125 wraz z głowicami studziennymi i kompletem połączeń na potrzeby SUW Siedliska, SUW Zalesie Dolne oraz SUW Jazgarzew”

Termin składania ofert: 21.09.2018 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Załącznik nr 1  Pobierz
Umowa  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na

Termin składania ofert: 10.09.2018 godz. 10:00

Zapytanie ofertowe na: " ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, AC, NNW i ASSISTANCE"

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Załącznik nr 1- Wykaz pojazdów  Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy RODO  Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy   Pobierz
Wykaz pojazdów w wersji edytowalnej  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Wykaz pojazdów -aktualny  Pobierz
Wykaz pojazdów- wersja edytowalna  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Remont wydzielonej zamkniętej komory fermentacyjnej zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie

Termin składania ofert: 07.09.2018 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Pytanie i odpowiedź (1)  Pobierz
Dokumentacja techniczna - mieszadła SCABA  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w zakresie:

Termin składania ofert: 04.09.2018 godz. 13:00

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w zakresie: "Modernizacji placu manewrowego i zabezpieczenia dwóch podjazdów na punkcie zlewnym"

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytania Ofertowego na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ulicy Gościniec Warecki w miejscowości Chojnów oraz na działkach prywatnych stanowiących drogi dojazdowe do posesji z zabud

Termin składania ofert: 31.08.2018 godz. 14:00

Zapytanie ofertowe na: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci wodociągowej wra z z odgałęzieniami w ulicy Gościniec Warecki w miejscowości Chojnów oraz na działkach prywatnych stanowiących drogi dojazdowe do posesji z zabudową mieszkalną w miejscowości Nowinki w gminie Piaseczno.

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Załącznik graficzny  Pobierz
Umowa  Pobierz
Formularze oferty  Pobierz
Formualrze w wersji edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Sprzedaż samochodu Peugeot Partner należacego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp.zo.o. w trybie konkursu ofert

Termin składania ofert: 24.08.2018 godz. 12:00

przedaż samochodu Peugeot Partner należacego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp.zo.o. w trybie konkursu ofert

 

Zapytanie  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Raport techniczny Peugeot Partner  Pobierz
Wypowiedzenie OC  Pobierz

 


Dostawa rur studziennych DN100 oraz DN125 wraz z głowicami studziennymi i kompletem połączeń na potrzeby SUW Siedliska, SUW Zalesie Dolne oraz SUW Jazgarzew

Termin składania ofert: 20.08.2018 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Załączniki graficzny  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Sprzedaż samochodów należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. w trybie konkursu ofert

Termin składania ofert: 23.07.2018 godz. 12:00

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Wypowiedzenie OC nabywcy  Pobierz
Raport techniczny wykonany przez rzeczoznawcę dla samochodu o nr rej. WPI VG19  Pobierz
Raport techniczny wykonany przez rzeczoznawcę dla samochodu o nr rej. WPI 06629  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Wybór oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na:

Termin składania ofert: 12.07.2018 godz. 14:00

"Wykonanie: wycinki drzew zgodnie z pkt.1, tab.1 decyzji OŚR.6131.48.2018.DH z dnia 09.05.2018 r oraz nasadzeń zastępczych drzew w sumie 40 szt. (w tym 20 szt. z rodzaju sosna i 20 szt. z rodzaju świerk)wraz z pielęgnacją wykonywanych nasadzeń na działkach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., zgodnie z pkt. 3 Decyzji nr OŚR.6131.48.2018.DH z dnia 09.05.2018 r wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno".

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Umowa  Pobierz
Decyzja OŚR.6131.48.2018.DH z dnia 09.05.2018r- zał. nr 1  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na usługi remontowe w zakresie

Termin składania ofert: 29.06.2018 godz. 13:00

Zapytanie ofertowe na usługi remontowe w zakresie "wykonania ściany oporowej i podjazdów przy dwóch zbiornikach znajdujących się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39 (punkt zlewny)

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Wzór gwarancji  Pobierz
Karta gwarancyjna  Pobierz
Sprostowanie do zapytania ofertowego- zmiana terminu złożenia oferty!!  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci wodociągowej wraz

Termin składania ofert: 27.06.2018 godz. 14:00

Zapytanie ofertowe na „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ulicy Gościniec Warecki w miejscowości Chojnów oraz na działkach prywatnych stanowiących drogi dojazdowe do posesji z zabudową mieszkalną w miejscowości Nowinki w gminie Piaseczno".

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Załącznik graficzny nr 1  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Załącznik graficzny nr 1 - poprawiony w skali 1:1000  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Remont wydzielonej zamkniętej komory fermentacyjnej zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie

Termin składania ofert: 18.06.2018 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Wzór Umowy  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Wykonanie kompleksowego remontu osadników wstępnych na terenie Oczyszczalni Ścieków

Termin składania ofert: 18.06.2018 godz. 10:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularze - wersja edytowalna  Pobierz
Pytania i odpowiedzi  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej 722 wraz z odgałęzieniami do posesji wzdłuż ul. Pod Bateriami, Gołkowskiej i Pułku 4 Ułanów w miejscowości Gołków i Piaseczno – etap I

Termin składania ofert: 15.06.2018 godz. 12:00

UWAGA! Prawidłowy numer konta do wpłaty wadium: 62 1160 2202 0000 0003 3321 0887

 

SIWZ  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Załącznik nr 2 - Projekt wykonawczy  Pobierz
Załącznik nr 3 - Dokumentacja geotechniczna  Pobierz
Załącznik nr 4 - Przedmiar robót  Pobierz
Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna  Pobierz
Załącznik nr 6 - Decyzja PnB  Pobierz
Załącznik nr 7 - Wzór harmonogramu rzeczowo - finansowego  Pobierz
Załącznik nr 1 - Projekt budowlany  Pobierz
Załącznik nr 2 - Projekt wykonawczy  Pobierz
Pytanie i odpowiedź (1)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla obiektów

Termin składania ofert: 07.06.2018 godz. 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularze - wersja edytowalna  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 15.05.2018 godz. 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Remont wydzielonej zamkniętej komory fermentacyjnej zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie

Termin składania ofert: 04.05.2018 godz. 12:00

 

SIWZ  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Umowa  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Remont zgarniaczy osadników wstępnych zamontowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39

Termin składania ofert: 04.05.2018 godz. 13:00

 

Zapytanie ofertowe na usługi remontowe  Pobierz
Wzór umowy z załącznikami  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i Wólce Kozodawskiej

Termin składania ofert: 23.04.2018 godz. 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie - etap III

Termin składania ofert: 20.04.2018 godz. 12:00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie-etap III

Załączniki:

 1. Załącznik 1 - Zakres realizacji
 2. Załącznik 2 - Projekt budowlany
 3. Załącznik 3 - Dokumentacja geotechniczna
 4. Załącznik 4 - STWiORB
 5. Załącznik 5 - Decyzje PnB
 6. Załącznik 6 - Harmonogram realizacji

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Wzór Umowy  Pobierz
Formularz w wersji edytowalnej  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Wykonanie oceny stanu technicznego oraz koncepcji naprawy istniejących studni kanalizacyjnych metodą bezwykopową wraz z jej wykonaniem, w ul. Dworskiej w Zalesiu Dolnym

Termin składania ofert: 29.03.2018 godz. 14:00

 

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane  Pobierz
Wzór umowy z załącznikami  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Wymiana istniejących studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w ul. 11-go Listopada w Zalesiu Dolnym

Termin składania ofert: 29.03.2018 godz. 13:00

 

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane  Pobierz
Wzór umowy z załącznikami  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie-etap III

Termin składania ofert: 22.03.2018 godz. 12:00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie-etap III

Załączniki:

 1. Załącznik 1 - Zakres realizacji
 2. Załącznik 2 - Projekt budowlany
 3. Załącznik 3 - Dokumentacja geotechniczna
 4. Załącznik 4 - STWiORB
 5. Załącznik 5 - Decyzje PnB
 6. Załącznik 6 - Harmonogram realizacji

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Pytanie i odpowiedź (1)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Zapytanie Ofertowe na: Obsługę geodezyjną PWIK Piaseczno Sp.zo.o.

Termin składania ofert: 19.03.2018 godz. 10:00

Zapytanie ofertowe na: „Obsługę geodezyjną Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.”

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Umowa  Pobierz
Formularz ofertowy  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


„Rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Złotokłos, gm. Piaseczno obejmująca m.in. rozbudowę budynku stacji uzdatniania wody „Złotokłos”, budowę zbiornika wody surowej V=50 m3, zbiornika wody czystej V=150 m 3, rozbudowy odsto

Termin składania ofert: 15.03.2018 godz. 12:00

„Rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Złotokłos, gm. Piaseczno obejmująca m.in. rozbudowę budynku stacji uzdatniania wody „Złotokłos”, budowę zbiornika wody surowej V=50 m3, zbiornika wody czystej V=150 m 3, rozbudowy odstojnika wód popłucznych do V=40 m3 wraz z przewodami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i kablami elektrycznymi oraz drogami wewnętrznymi we wsi Złotokłos przy ul. Szkolnej, dz.nr ew. 423, obręb 0043, Złotokłos, gmina Piaseczno”

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Załącznik nr 6 do umowy  Pobierz
Dokumentacja geotechniczna  Pobierz
Decyzja nr 1235/2014 udzielająca pozwolenia na budowę  Pobierz
Projekt budowlano wykonawczy  Pobierz
Przedmiary robót  Pobierz
STWiOR  Pobierz
Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (2)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważanieniu postępowania  Pobierz

 


Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Henrykowie – Urocze, Szczakach oraz Wólce Prackiej, gm. Piaseczno.

Termin składania ofert: 09.03.2018 godz. 12:00

Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Henrykowie – Urocze, Szczakach oraz Wólce Prackiej, gm. Piaseczno.

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Mapa poglądowa obszaru opracowania dokumentacji   Pobierz
Zmiana SIWZ  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Schemat sterowania  Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  Pobierz
Zmiana SIWZ  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (2)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


„Wykonanie nasadzeń zastępczych 16 szt. drzew wraz z pielęgnacją wykonywanych nasadzeń na działkach stanowiących własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Termin składania ofert: 28.02.2018 godz. 14:00

„Wykonanie nasadzeń zastępczych 16 szt. drzew wraz z pielęgnacją wykonywanych nasadzeń na działkach stanowiących własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., zgodnie z decyzjami OSR.6131.186.2017.DK z dnia 21.11.2017 r.; OSR.6131.160.2017.DK z dnia 12.10.2017 r., wydanymi przez organy administracji publicznej".

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Umowa  Pobierz
Formularz oferty wraz z załącznikami  Pobierz
Decyzja -załącznik nr 1  Pobierz
Decyzja - załącznik nr 2  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty  Pobierz

 


Sukcesywna dostawa: polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadu przefermentowanego – Zadanie A, polielektrolitu w formie emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego – Zadanie B, PIX 113 – Zadanie C, podchlorynu sodu technicznego gat. S

Termin składania ofert: 28.02.2018 godz. 12:00

“Sukcesywna dostawa: polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadu przefermentowanego – Zadanie A, polielektrolitu w formie emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego – Zadanie B, PIX 113 – Zadanie C, podchlorynu sodu technicznego gat. S oraz nadmanganianu potasu KMnO4 – Zadanie D na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.”

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty - Zadanie D  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty- Zadanie A,B,C  Pobierz

 


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Chojnowie i Orzeszynie, gm. Piaseczno - etap I

Termin składania ofert: 16.02.2018 godz. 12:00

Załączniki:

 1. Załącznik 1- zakres realizacji
 2. Załącznik 2 - inwentaryzacja drzew i krzewów
 3. Załącznik 3 - opinia geotechniczna
 4. Załącznik 4 - projekt budowlany - starostwo
 5. Załącznik 5 - decyzja pozwolenia na budowę
 6. Załącznik 6 - projekt wykonawczy
 7. Załącznik 7 - projekt elektroenergetyczny
 8. Załącznik 8 - przedmiar robót
 9. Załącznik 9 - STWiOR
 10. Załącznik 10- wzór haronogramu rzeczowo - finansowego

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Informacja o zmianie ogłoszenia  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Kompleksowe badanie wody w roku 2018 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. oraz wód popłucznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.

Termin składania ofert: 29.01.2018 godz. 10:00

 

Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Umowa  Pobierz
Załącznik nr 1  Pobierz
Załącznik nr 2  Pobierz
Załącznik nr 3  Pobierz
Załącznik nr 4  Pobierz
Załącznik nr 5  Pobierz
Zapytanie ofertowe  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz

 


Dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego dwufunkcyjnego do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej z odzyskiem wody (recykling)

Termin składania ofert: 15.12.2017 godz. 12:00

 

Ogłoszenie  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularze  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
JEDZ Wersja edytowalna  Pobierz
JEDZ Instrukcja  Pobierz
Formularze wersja edytowalna  Pobierz
JEDZ PDF  Pobierz
JEDZ XML  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Kompleksowe wykonanie poboru i badań wód powierzchniowych i ścieków w miejscach wskazanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na terenie Gminy Piaseczno

Termin składania ofert: 08.12.2017 godz. 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Pytania i odpowiedzi  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Kompleksowe badanie wody w roku 2018 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. oraz wód popłucznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.

Termin składania ofert: 04.12.2017 godz. 10:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Załącznik nr 1  Pobierz
Załącznik nr 2  Pobierz
Załącznik nr 3  Pobierz
Załącznik nr 4  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


„Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pęcherach, Grochowej i Bogatkach, gm. Piaseczno”

Termin składania ofert: 27.11.2017 godz. 12:00

„Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pęcherach, Grochowej i Bogatkach, gm. Piaseczno”

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Koncepcja programowo-przestrzenna  Pobierz
Dokumentacja geotehniczna- wieś Bogatki  Pobierz
Dokumentacja geotechniczna - wieś Grochowa  Pobierz
Dokumentacja geotechniczna- wieś Pęchery  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Tom II- Istotne dla stron postanowienia umowy  Pobierz
Tom III- Opis przedmiotu zamówienia- zał. A  Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  Pobierz
Zmiana SIWZ  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  Pobierz
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert  Pobierz
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia (3)  Pobierz
Zmiana SIWZ (2)  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (2)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na:

Termin składania ofert: 03.11.2017 godz. 10:00

Zapytanie ofertowe na: " wykonanie przewodu kanalizacji sanitarnej w ulicy Przechodniej oraz działkach prywatnych o nr ew. 301/2, 295/4, 294/3, 292/4, 319/4, 291/2, 289/10 w Żabieńcu; przewodu wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Władysława Jagiełły w Łbiskach.

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Umowa  Pobierz
Opis zamówienia Łbiska  Pobierz
Rysunki Łbiska  Pobierz
Opis zamówienia Żabieniec  Pobierz
Plan Żabieniec  Pobierz
Profil Żabieniec  Pobierz
Rysunki Żabieniec  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018

Termin składania ofert: 26.10.2017 godz. 14:00

 

Zaproszenie do składania ofert  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: 24.10.2017 godz. 12:00

Zapytania Ofertowego na: Wykonanie nasadzeń zastępczych (233 szt.) drzew i (35 m2) krzewów wraz z pielęgnacją wykonywanych nasadzeń na działkach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., zgodnie z decyzjami wydanymi przez organy administracji publicznej.

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Załącznik nr 1  Pobierz
Załącznik nr 2  Pobierz
Załącznik nr 3  Pobierz
Załącznik nr 4  Pobierz
Załącznik nr 5  Pobierz
Formularz w wersji edytowalnej  Pobierz
Wzór Umowy  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej B i C  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert   Pobierz
Zawiadaomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej   Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż zabudowy warsztatowej w trzech pojazdach Peugeot Boxer L3 H2

Termin składania ofert: 17.10.2017 godz. 13:00

 

Zapytanie ofertowe z załącznikami  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na:

Termin składania ofert: 12.10.2017 godz. 10:00

Zapytanie ofertowe na: "Remont systemu ogrzewania pomieszczeń na Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie"

 

Zapytanie ofertowe   Pobierz
Formularz w wersji edytowalnej  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na:

Termin składania ofert: 03.10.2017 godz. 14:00

Zapytanie ofertowe na: "dostawę i montaż zabudowy warsztatowej w trzech pojazdach Peugeot Boxer L3 H2"

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Zmiana do zapytania ofertowego  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Monitoring, ochrona terenu i obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. zo.o.

Termin składania ofert: 26.09.2017 godz. 12:00

Monitoring, ochrona terenu i obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. zo.o

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Pytania i odpowiedzi  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Remont systemu ogrzewania pomieszczeń na Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie

Termin składania ofert: 26.09.2017 godz. 13:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Formularz oferty - wersja edytowalna  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Wykonanie kompleksowego remontu agregatu kogeneracyjnego oraz generatora synchronicznego zamontowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie wraz z usługą serwisową

Termin składania ofert: 25.09.2017 godz. 11:00

Wykonanie kompleksowego remontu agregatu kogeneracyjnego oraz generatora synchronicznego zamontowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie wraz z usługą serwisową

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Raport z badania stanu silnika  Pobierz
Zmiana ogłoszenia do ogłoszenia  Pobierz
Zmiana SIWZ  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Wzór umowy- po zmianach  Pobierz
Pytanie i odpowiedź (2)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Remont przepompowni ścieków sanitarnych: pompownia PT JES DG – ul. Dzikich Gęsi, pompownia PT ZD PD1 – ul. Piękna, pompownia PT ZD AB – ul. Aleja Brzóz, pompownia PT JAZ LES – ul. Leśna, pompownia PD3 – ul. Zielna, pompownia PD4 – u

Termin składania ofert: 31.08.2017 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe z załącznikami  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU WIZJI LOKALNEJ ORAZ ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Remont przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Urbanistów w Julianowie

Termin składania ofert: 28.08.2017 godz. 11:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Wzór umowy z załącznikami  Pobierz
Schemat sterowania rozdzielnią sieciowej pompowni ścieków  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzysztniejszej  Pobierz

 


Ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, AC, NNW i ASSISTANCE

Termin składania ofert: 28.08.2017 godz. 14:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Wykaz pojazdów do ubezpieczenia  Pobierz
Pytanie i odpowiedź (1)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zakup i dostawę trzech samochodów ciężarowych typu furgon

Termin składania ofert: 22.08.2017 godz. 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularz oferty - wersja edytowalna  Pobierz
Pytanie i odpowiedź (1)  Pobierz
Pytanie i odpowiedź (2)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiaodmienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Dostawę fabrycznie nowej przenośnej kamery samojezdnej do inspekcji rurociągów wodno – kanalizacyjnych oraz studni inspekcyjnych wraz z osprzętem

Termin składania ofert: 18.08.2017 godz. 14:00

 

Zapytanie ofertowe z załącznikami  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zakup i dostawę trzech samochodów ciężarowych typu furgon

Termin składania ofert: 21.07.2017 godz. 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularz oferty - wersja edytowalna  Pobierz
Pytanie i odpowiedź (1)  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (2)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Remont obiektów znajdujących się na terenie SUW Jazgarzew oraz SUW Grochowa

Termin składania ofert: 20.07.2017 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty - wersja edytowalna  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Karta gwarancyjna  Pobierz
Wzór gwarancji należytego wykonania umowy  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Wykonanie kompleksowego remontu pras do odwadniania osadu, zamontowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie

Termin składania ofert: 14.07.2017 godz. 10:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularz oferty - wersja edytowalna  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Odwodnienie osadu przefermentowanego wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadu z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie

Termin składania ofert: 13.07.2017 godz. 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularz oferty - wersja edytowalna  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Wymiana istniejącego wodociągu w ul. Śląskiej o długości 850 m

Termin składania ofert: 19.06.2017 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Plan sytuacyjny  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty - wersja edytowalna  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie – etap I – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tłoczni ścieków PG7 wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie miejscowości Runów i Głosków, gmina Piaseczno

Termin składania ofert: 14.06.2017 godz. 12:00

Załączniki:

 1. Załącznik 1 - Projekt budowlany
 2. Załącznik 2 - Projekt wykonawczy
 3. Załącznik 3 - Dokumentacja geotechniczna
 4. Załącznik 4 - Przedmiar robót
 5. Załącznik 5 - STWiOR
 6. Załącznik 6 - Decyzja PnB
 7. Załącznik 7 - Wzór haronogramu rzeczowo - finansowego
 8. Załącznik 8 - Badania geotechniczniczne

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Pytania i odpowiedzi I  Pobierz
Pytania i odpowiedzi II  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Remont przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Zielonej w Piasecznie

Termin składania ofert: 13.06.2017 godz. 11:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty - wersja edytowalna  Pobierz
Umowa wraz z załącznikami  Pobierz
Schemat sterowania rozdzielnią sieciowej pompowni ścieków  Pobierz
Pytania i odpowiedzi I  Pobierz
Pytania i odpowiedzi II  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Remont obiektów OŚ wód deszczowych przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie

Termin składania ofert: 13.06.2017 godz. 13:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty - wersja edytowalna  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Rozbudowa SUW Bobrowiec

Termin składania ofert: 22.05.2017 godz. 12:00

Piaseczno: Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody „Bobrowiec”, budowa zbiornika wody surowej V=75 m3, zbiornika wody czystej V=1200 m3, zbiornika retencyjnego wód popłucznych V=35 m3, komory inżektorów, przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i kabli elektrycznych oraz budowy dróg wewnętrznych i rurociągu tłocznego wody surowej ze studni głębinowej nr 1 w miejscowości Bobrowiec, Gmina Piaseczno

Załączniki:

 1. Załącznik 1 - Dokumentacja geotechniczna
 2. Załącznik 2 - Projekt budowlano wykonawczy
 3. Załącznik 3 - Decyzja PnB
 4. Załącznik 4 - Przedmiary robót
 5. Załącznik 5 - STWiOR
 6. Załącznik 6 - Wzór harmonogramu rzeczowo - finansowego

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ Tom I  Pobierz
SIWZ Tom II  Pobierz
SIWZ Tom III  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Pytania i odpowiedzi  Pobierz
Pytania i odpowiedzi II  Pobierz
Analiza wody surowej  Pobierz
Zmiana SIWZ  Pobierz
Pytania i odpowiedzi III  Pobierz
Pytania i odpowiedzi IV  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie - etap II

Termin składania ofert: 18.05.2017 godz. 12:00

Piaseczno: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie – etap II – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tłoczni ścieków PG23 wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie miejscowości Runów, gmina Piaseczno

Załączniki:

 1. Załącznik 1 - Projekt budowlany
 2. Załącznik 2 - Projekt wykonawczy
 3. Załącznik 3 - Przedmiar robót
 4. Załącznik 4 - STWiOR
 5. Załącznik 5 - Decyzja PnB
 6. Załącznik 6 - Wzór haronogramu rzeczowo - finansowego

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ Tom I  Pobierz
SIWZ Tom II  Pobierz
SIWZ Tom III  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Dokumentacja geotechniczna  Pobierz
Pytania i odpowiedzi I  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w zakresie„Wykonania odcinka sieci kanalizacji deszczowej dla projektowanej drogi dojazdowej zlokalizowanej od strony ul. Geodetów w miejscowości Józefosław”

Termin składania ofert: 10.05.2017 godz. 10:00

„Wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej dla projektowanej drogi dojazdowej zlokalizowanej od strony ul. Geodetów w miejscowości Józefosław”

 

Zaproszenie do złożenia oferty  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Umowa Geodetów  Pobierz
Wzór gwarancji do umowy  Pobierz
Karta gwarancyjna  Pobierz
Projekt budowlany  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. zo.o.

Termin składania ofert: 09.05.2017 godz. 12:00

Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. zo.o.

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Pytania i odpowiedzi  Pobierz
Pytania i odpowiedzi II  Pobierz
Zmiana SIWZ  Pobierz
Pytania i odpowiedzi III  Pobierz
Zmiana II SIWZ  Pobierz
Pytania i odpowiedzi IV  Pobierz
Zmiana II SIWZ  Pobierz
Pytania i odpowiedzi IV  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno - etap I, Pilawa

Termin składania ofert: 19.04.2017 godz. 12:00

Załączniki:

 1. Załącznik 0 - zakres realizacji
 2. Załącznik 1 - inwentaryzacja drzew i krzewów
 3. Załącznik 2 - opinia geotechniczna
 4. Załącznik 3 - projekt budowlany - starostwo
 5. Załącznik 4 - projekt budowlany - wojewoda
 6. Załącznik 5 - decyzje pozwolenia na budowę
 7. Załącznik 6 - projekt wykonawczy
 8. Załącznik 7 - projekt elektroenergetyczny
 9. Załącznik 8 - przedmiar robót
 10. Załącznik 9 - STWiOR
 11. Załącznik 10 - wzór haronogramu rzeczowo - finansowego

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Wzór umowy z załącznikami  Pobierz
Formularze wersja edytowalna  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Pytania i odpowiedzi  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Wykonanie przebudowy komory zasuw nr 1, komory zasuw nr 2, komory odwodnieniowej oraz montaż wodociągu średnicy fi 560 mm w istniejącym rurociągu fi 800 mm

Termin składania ofert: 30.03.2017 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Załącznik graficzny  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Świadczenie usług w zakresie bieżącej obsługi czyszczenia i monitoringu kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

Termin składania ofert: 10.03.2017 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Pytani o odpowiedzi  Pobierz
Pytani o odpowiedzi  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Sprzedaż samochodów należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. w trybie konkursu ofert

Termin składania ofert: 03.03.2017 godz. 14:00

 

Ogłoszenie  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę  Pobierz
Raport techniczny wykonany przez rzeczoznawcę WPI XT94  Pobierz
Raport techniczny wykonany przez rzeczoznawcę WPI 00264  Pobierz
Raport techniczny wykonany przez rzeczoznawcę WPI 00272  Pobierz
Raport techniczny wykonany przez rzeczoznawcę WPI GT77  Pobierz
Raport techniczny wykonany przez rzeczoznawcę WPI LA74  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Sukcesywna dostawa: polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadu przefermentowanego – Zadanie A, polielektrolitu w formie emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego – Zadanie B, PIX 113 – Zadanie C, na potrzeby PWiK w Piasecznie Sp. z

Termin składania ofert: 17.01.2017 godz. 10:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularz - wersja edytowalna  Pobierz
Zmiana SIWZ  Pobierz
Pytanie i odpowiedź  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zadanie C  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zadanie A i B  Pobierz

 


Piaseczno: Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i Wólce Kozodawskiej

Termin składania ofert: 15.12.2016 godz. 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularz - wersja edytowalna  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Piaseczno: Kompleksowe wykonanie poboru i badań wód powierzchniowych i ścieków w miejscach wskazanych przez PWIK Piaseczno Sp. z o.o. na terenie Gminy Piaseczno

Termin składania ofert: 14.12.2016 godz. 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularz - wersja edytowalna  Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na badanie wody i ścieków o wartości zamówienia poniżej 30.000 Euro

Termin składania ofert: 30.11.2016 godz. 12:00

Kompleksowe badanie wody w roku 2017 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. oraz wód popłucznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r" - Zmiana terminu składania ofert.

 

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Załącznik nr 1- Harmonogram badań wody na 2017r.  Pobierz
Załącznik nr 2- Zakres paramentrów objętych monitoringiem kontrolnym  Pobierz
Załącznik nr 3- Zakres parametrów objetych monitoringiem przeglądowym  Pobierz
Załącznik nr 4- Zakres badań ścieków przemysłowych- wody popłuczne ze SUW  Pobierz
Załacznik nr 5- Zakres badań wody surowej w ramach monitoringu sub. promieniotwórczych  Pobierz
Formularz oferty w wesji edytowalnej  Pobierz
Zmiana terminu otwarcia ofert  Pobierz
Zestaw pytań nr 1  Pobierz
Zestaw pytań nr 2  Pobierz
Zestaw pytań nr 3  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

Termin składania ofert: 28.11.2016 godz. 12:00

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

 

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO  Pobierz
UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO  Pobierz
PYTANIE I ODPOWIEDŹ(1)  Pobierz
PYTANIE I ODPOWIEDŹ (2)  Pobierz
PYTANIA I ODPOWIEDŹ (3)  Pobierz
PYTANIA I ODPOWIEDŹ (4)  Pobierz
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na „Usunięcie drzew i krzewów zgodnie z Decyzją nr 981/2016 z dnia 20.07.2016r., wydaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”

Termin składania ofert: 28.11.2016 godz. 10:00

„Usunięcie drzew i krzewów zgodnie z Decyzją nr 981/2016 z dnia 20.07.2016r., wydaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty wraz z załącznikami  Pobierz
Umowa  Pobierz
Wykaz drzew i krzewów do usunięcia -zał.A  Pobierz
Mapy poglądowe- zał. B, nr 1,3,4, 6  Pobierz
Decyzja nr 981/2016 z dnia 20.07.2016r.  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na

Termin składania ofert: 25.11.2016 godz. 12:00

Zapytanie ofertowe: "Dostawę nowego wózka widłowego zasilanego gazem LPG.

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Umowa  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na

Termin składania ofert: 25.11.2016 godz. 12:00

Dostawę nowego samochodu osobowego typu kombi

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Umowa  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Odbiór i zagospodarowanie piasku i skratek pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Głoskowie, Wólce Kozodawskiej i Piasecznie.

Termin składania ofert: 21.11.2016 godz. 11:00

"Odbiór i zagospodarowanie piasku i skratek pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Głoskowie, Wólce Kozodawskiej i Piasecznie.

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ wraz załącznikami  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


„Pełnienie funkcji Inżyniera – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych budowy stacji uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie

Termin składania ofert: 15.11.2016 godz. 10:00

„Pełnienie funkcji Inżyniera – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych budowy stacji uzdatniania wody Qh=260 m3/h, Qdmax = 5720 m3/d wraz z niezbędnymi obiektami na działce przy ul. Żeromskiego 25 w Piasecznie oraz remontu (wymiany) rurociągów tłocznych i kabli zasilająco – sterowniczych dla studni głębinowych nr 1, 2, 3A i 5 oraz światłowodów łączących oczyszczalnię ścieków ze stacją uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia- zał.A  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Zał.nr 6- Karta gwarancyjna  Pobierz
Zał. nr 4- Metodyka wykonania usługi  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Dokumentacja geotechniczna  Pobierz
Zakres realizacji -zał.1  Pobierz
Decyzja o pozowleniu na budowę-zał.3  Pobierz
STWiOR-zał. 5  Pobierz
Przedmiar robót-zał.6  Pobierz
Projekt budowlany - zał. 2  Pobierz
Projekt wykonawczy - zał. 4  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na

Termin składania ofert: 10.11.2016 godz. 12:00

Zapytanie ofertowe na "Wykonanie usługi wymiany opon letnich na zimowe w pojazdach PWIK w Piasecznie Sp zo.o."

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na:„Usunięcie 50 szt. drzew oraz 27 m2 krzewów wraz z korzeniami z terenu nieruchomości

Termin składania ofert: 02.11.2016 godz. 14:00

Zapytanie ofertowe na:„Usunięcie 50 szt., drzew oraz 27m2 krzewów wraz z korzeniami z terenu nieruchomości (dz. nr ewid. 25, obręb 27) przy ul. Żeromskiego w Piasecznie.

 

Zapytanie ofertowe   Pobierz
Formularz oferty wraz z załącznikami   Pobierz
Wzór umowy- zał. D  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Mapa poglądowa rys.2  Pobierz
Wykaz drzew i krzewów do usunięcia -zał. A  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Piaseczno: Budowa stacji uzdatniania wody Qh=260 m3/h, Qdmax=5720 m3/d wraz z niezbędnymi obiektami na działce przy ul. Żeromskiego 25 w Piasecznie oraz remont (wymiana) rurociągów tłocznych i kabli zasilająco-sterowniczych dla studni głębin

Termin składania ofert: 28.10.2016 godz. 12:00

Piaseczno: Budowa stacji uzdatniania wody Qh=260 m3/h, Qdmax=5720 m3/d wraz z niezbędnymi obiektami na działce przy ul. Żeromskiego 25 w Piasecznie oraz remont (wymiana) rurociągów tłocznych i kabli zasilająco-sterowniczych dla studni głębinowych nr 1, 2, 3A i 5 oraz światłowodów łączących oczyszczalnię ścieków ze stacją uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie

 

Załączniki:

 1. Dokumentacja geotechniczna
 2. Załącznik 1 - zakres realizacji
 3. Załącznik 2 - projekt budowlany
 4. Załącznik 3 - decyzja pozwolenia na budowę
 5. Załącznik 4 - projekt wykonawczy
 6. Załącznik 5 - STWiOR
 7. Załącznik 6 - przedmiary robót
 8. Załącznik 7 - harmonogram robót

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Formularz oferty w wersji edytowalnej  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Pytania i odpowiedzi  Pobierz
Zał. 6 do umowy  Pobierz
Zmiana SIWZ  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (2)  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (3)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na „Wymianę hydrantów nadziemnych na terenie miasta i gminy Piaseczno”

Termin składania ofert: 27.10.2016 godz. 12:00

Zapytanie ofertowe na:„Wymianę hydrantów nadziemnych na terenie miasta i gminy Piaseczno”

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Zestawienie hydrantów  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Wzór gwarancji  Pobierz
Wzór gwarancji należytego wykonania umowy  Pobierz
Pytanie i odpowiedzi  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: Remont systemu napowietrzania reaktorów wielofunkcyjnych typu

Termin składania ofert: 26.10.2016 godz. 12:00

Remont systemu napowietrzania reaktorów wielofunkcyjnych typu "Hydrocentrum" na oczyszczalni ścieków Wólka Kozodawska.

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Gwarancja należytego wykonania - wzór  Pobierz
Karta gwarancyjna  Pobierz
UWAGA !!!! Zmiana terminu składania ofert  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: Remont systemu napowietrzania reaktorów wielofunkcyjnych typu

Termin składania ofert: 26.10.2016 godz. 12:00

Remont systemu napowietrzania reaktorów wielofunkcyjnych typu "HYDROCENTRUM" na oczyszczalni ścieków Wólka Kozdawska- wymiana dmuchaw

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Gwarancja należytego wykonania - wzór  Pobierz
Karta gwarancyjna  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
UWAGA!! Zmiana terminu składania ofert  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Piaseczno: Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i Wólce Kozodawskiej

Termin składania ofert: 24.10.2016 godz. 12:00

Ogłoszenie o zmówieniu - Usługi

Piaseczno: Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i Wólce Kozodawskiej

 

Ogołoszenie  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularz - wersja edytowalna  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: Wymiana istniejącego wodociągu w ul. Przedwiośnia o długości 182m

Termin składania ofert: 24.10.2016 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Gwarancja należytego wykonania - wzór  Pobierz
Karta gwarancyjna  Pobierz
Załącznik graficzny do zapytania ofertowego  Pobierz
Pytania i odpowiedzi  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: Remont generalny silnika agregatu kogeneracyjnego wraz z wymianą łożyska generatora

Termin składania ofert: 21.10.2016 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Gwarancja należytego wykonania - wzór  Pobierz
Karta gwarancyjna  Pobierz
Pytanie i odpowiedź (1)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: wykonanie, transport oraz montaż budynku kontenerowego na dz. nr ew. 25, obręb 27 przy ul. Żeromskiego w Piasecznie na potrzeby awaryjnego punktu poboru wody

Termin składania ofert: 21.10.2016 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Karta gwarancyjna - wzór  Pobierz
Gwarancja należytego wykonania - wzór  Pobierz
Załącznik graficzny do zapytania ofertowego  Pobierz
Pytania i odpowiedzi nr 1  Pobierz
Pytania i odpowiedzi nr 2  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe: wykonanie grafiki reklamowej z logo PWIK i oklejenie pojazdów

Termin składania ofert: 21.10.2016 godz. 14:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Pytania i odpowiedzi  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (2)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na:

Termin składania ofert: 21.10.2016 godz. 14:00

Zapytanie ofertowe na: "dostawę wraz z montażem dwóch sztuk nowych klimatyzatorów naściennych typu inwerter oraz przegląd klimatyzatorów znajdujących się na terenie PWIK".

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Pytania i odpowiedzi  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zaproszenie do składania ofert - Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Termin składania ofert: 17.10.2016 godz. 15:00

 

Zaproszenie do składania ofert  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na „dostawę i montaż zabudowy warsztatowej w pięciu pojazdach PEUGEOT BOXER L2 H2”

Termin składania ofert: 07.10.2016 godz. 14:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz ofertowy  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Pytania i odpowiedzi  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Remont pompowni ścieków P0 przy ul. Dworskiej w Wólce Kozodawskiej

Termin składania ofert: 03.10.2016 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Karta gwarancyjna - wzór  Pobierz
Gwarancja należytego wykonania - wzór  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert  Pobierz
Odpowiedzi na pytania  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz

 


Remont pompowni ścieków Pólko przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie

Termin składania ofert: 03.10.2016 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Karta gwarancyjna - wzór  Pobierz
Gwarancja należytego wykonania - wzór  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert  Pobierz
Odpowiedzi na pytania  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Remont obiektów OŚ wód deszczowych przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie

Termin składania ofert: 03.10.2016 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Karta gwarancyjna - wzór  Pobierz
Gwarancja należytego wykonania - wzór  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert  Pobierz
Odpowiedzi na pytania   Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Remont pompowni ścieków na terenie OŚ Wólka Kozodawska przy ul. Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej

Termin składania ofert: 03.10.2016 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Karta gwarancyjna - wzór  Pobierz
Gwarancja należytego wykonania - wzór  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert  Pobierz
Odpowiedź na pytanie  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Remont zbiorników na OŚ Wólka Kozodawska ul. Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej

Termin składania ofert: 03.10.2016 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Karta gwarancyjna - wzór  Pobierz
Gwarancja należytego wykonania - wzór  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert  Pobierz
Odpowiedź na pytanie   Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na

Termin składania ofert: 30.09.2016 godz. 12:00

" Remont obiektów znajdujących się na terenie SUW Mieszkowo, SUW Głosków, SUW Zalesie Dolne, SUW Grochowa oraz SUW Siedliska".

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz ofertowy  Pobierz
Umowa  Pobierz
Wzór gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad  Pobierz
Karta gwarancyjna  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na dostawe narzędzi ręcznych oraz wyposażenia

Termin składania ofert: 30.09.2016 godz. 14:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Wykaz zamawianych narzędzi i wyposażenia  Pobierz
UWAGA!! Aktualne zapytanie ofertowe  Pobierz
UWAGA!! Zmiana terminu składania ofert  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Remont budowlany budynku na OŚ Piaseczno ul. Żeromskiego 39, Piaseczno

Termin składania ofert: 26.09.2016 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Karta gwarancyjna - wzór  Pobierz
Gwarancja należytego wykonania - wzór  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Remont budynku obsługi na OŚ Wólka Kozodawska ul. Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej

Termin składania ofert: 26.09.2016 godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Karta gwarancyjna - wzór  Pobierz
Gwarancja należytego wykonania - wzór  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na roboty budowlane o wartości zamówienia poniżej 175.000 Euro na

Termin składania ofert: 09.09.2016 godz. 12:00

dot.: "Wykonania odcinka sieci kanalizacji tłocznej na terenie rezerwatu "Uroczysko Stephana" w Lasach Chojnowskich zgodnie z Decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOP-OC.6205.120.2012.HS.3 z dnia 04.03.2013r. oraz Decyzją Pozwolenia na Budowę nr 91/2016 z 28.01.2016r. wydaną przez Starostę Piaseczyńskiego".

 

Zaproszenie do złożenia oferty  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Wzór gwarancji  Pobierz
Wzór zabezpieczenia  Pobierz
Opis wykonawczy  Pobierz
Opis uszczegółowienie  Pobierz
Decyzja GDOŚ  Pobierz
Decyzja PnB  Pobierz
Plan zagospodarowania 2.2  Pobierz
Plan zgospodarowania 2.3  Pobierz
Profile kanalizacyjne  Pobierz
Studzienka kanalizacyjna technologiczna  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (2)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie pojazdów PWIK w zakresie OC, AC i NNW

Termin składania ofert: 07.09.2016 godz. 14:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Pytania i odpowiedzi  Pobierz

 


Zakup i dostawa pięciu samochodów ciężarowych typu furgon dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 02.09.2016 godz. 12:00

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym pn. Zakup i dostawa pięciu samochodów ciężarowych typu furgon dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Wzór umowy - wersja edytowalna  Pobierz
Załącznik A - Opis przedmiotu zamowienia dla samochodu ciężarowego  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu  Pobierz
SIWZ - zmiana  Pobierz
Odpowiedzi na pytania do SIWZ  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 11.05.2016 godz. 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Załącznik do umowy - Pełnomocnictwo  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Formularz w wersji edytowalnej  Pobierz
Zmiana SIWZ  Pobierz
Pytania i odpowiedzi  Pobierz
Pytania z dnia 05 maja 2016 r.  Pobierz
Odpowiedzi do SIWZ z dnia 05 maja 2016 r.  Pobierz
Zmiana SIWZ z dnia 06 maja 2016 r.  Pobierz
Wzór umowy - zmiana  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz

 


Monitoring, ochrona terenu i obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 29.02.2016 godz. 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Formularz oferty - wersja word  Pobierz
SIWZ - zmiana  Pobierz
Odpowiedzi na pytania do SIWZ  Pobierz
wzór umowy - zmiana  Pobierz
formularz oferty - zmiana  Pobierz
formularz oferty -word po zmianie  Pobierz
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 2  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz

 


sukcesywna dostawa: polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadu przefermentowanego – Zadanie A, polielektrolitu w formie emulsji do zagęszczania osad nadmiernego – Zadanie B, PIX 113 – Zadanie C, na potrzeby PWiK w Piasecznie Sp. z

Termin składania ofert: 05.02.2016 godz. 10:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Wzór umowy - zadanie A  Pobierz
Wzór umowy - zadanie B  Pobierz
Wzór umowy - zadanie C  Pobierz
Formularz oferty - wersja word  Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  Pobierz
Pytania i odpowiedzi do SIWZ  Pobierz
Informacja dla Oferentów  Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2  Pobierz
Zmiana SIWZ  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz

 


Kompleksowe wykonanie poboru i badań wód powierzchniowych i ścieków w miejscach wskazanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp z o.o. na terenie Gminy Piaseczno

Termin składania ofert: 04.01.2016 godz. 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Formularz oferty - wersja word  Pobierz
Pytania i odpowiedzi do SIWZ  Pobierz
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty  Pobierz

 


Zaproszenia do składania ofert

Termin składania ofert: 26.11.2015 godz. 17:00

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Żeromskiego 39

 

zaprasza do składania ofert na:

 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe Spółki jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

 

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 25.11.2015 roku do godziny 15.00, bezpośrednio w siedzibie Biura Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. lub przesłać na adres: Biuro Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o., ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno.

 2. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Biura Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. Oferty złożone po upływie terminu określonego punkcie 1 nie będą rozpatrywane.

 3. Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie za rok 2015”.

 4. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. informacji o nieprawidłowościach w prowadzeniu i organizacji rachunkowości Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. – w przypadku ich stwierdzenia.

 5. Przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. powinno nastąpić nie później niż w dniu 26.02.2016 roku.

 

Warunki przeprowadzenia badania:

 1. Sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe Spółki jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki za 2015 r.

 2. Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 3. Uczestnictwo biegłego rewidenta w co najmniej jednym posiedzeniu Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej oraz w razie potrzeby w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej oraz w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewident.

 4. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego, powinno nastąpić nie później niż do dnia 26 lutego 2016 r.

 5. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi w ciągu 7 dni po przyjęciu przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki Opinii i Raportu z badania.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Informację o oferencie, w tym:
  • nazwę firmy i siedzibę Oferenta,
  • formę i zakres prowadzenia działalności (aktualny odpis z właściwego rejestru),
  • wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,
  • wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru ewidencyjnego i daty wpisu,
 2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

 3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do ewentualnego uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki na warunkach określonych w ogłoszeniu,

 4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania,

 5. Proponowany wzór umowy,
 6. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Ewidencji Działalności Gospodarczej,

 7. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat,
 8. Kopię obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

 9. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

 

Kryteriami oceny ofert będą cena i doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego.

 

Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2015 r. nastąpi w dniu 27.11.2015 r. Oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje w terminie 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia kierując pytania na adres e-mail: kontakt@pwikpiaseczno.pl

 

O wynikach wyboru Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. poinformuje pisemnie tylko tego Oferenta, którego oferta została wybrana.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od 18.11.2015 r. do 25.11.2015 r.

 

 


Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp zo.o. przy ul.Żeromskiego 39

Termin składania ofert: 13.07.2015 godz. 12:00

Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp z o.o.

 

Ogłoszenie o zamówieniu:dostawy  Pobierz
Pełnomocnictwo  Pobierz
Umowa  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Pełnomocnictwo w wersji edytowalnej  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia 08.07.15 (aktualny)  Pobierz
Umowa 08.07.15 (aktualna)  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej (aktualne)  Pobierz
SIWZ 08.07.15 (aktualna)  Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.07.15  Pobierz
Pytania i odpowiedzi 08.07.15   Pobierz
SIWZ  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz

 


„Sukcesywna dostawa wodomierzy i modułów radiowych”

Termin składania ofert: 03.06.2015 godz. 12:00

„Sukcesywna dostawa wodomierzy i modułów radiowych

 

SIWZ  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Formularz cenowy w wersji edytowalnej  Pobierz
Formularz cenowy  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Wzór zabezpieczenia  Pobierz
Poprawiony formularz cenowy w wersji edytowalnej  Pobierz
Informacja o zmianie formularza cenowego  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystnieszej  Pobierz

 


Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i Wólce Kozodawskiej

Termin składania ofert: 17.02.2015 godz. 12:00

 

ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
wzór umowy  Pobierz
Formularze edytowalne  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Odbiór i zagospodarowanie piasku i skratek pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Głoskowie, Wólce Kozodawskiej i Piasecznie

Termin składania ofert: 26.01.2015 godz. 11:00

 

ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
wzór umowy  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz

 


Rozbiórka istniejących obiektów, budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego 25 w Piasecznie

Termin składania ofert: 19.12.2014 godz. 12:00

Rozbiórka istniejących obiektów, budowa stacji uzdatniania wody Qh=260 m3/h, Qdmax = 5720 m3/d wraz z niezbędnymi obiektami na działce przy ul. Żeromskiego 25 w Piasecznie oraz remont (wymiana) rurociągów tłocznych i kabli zasilająco – sterowniczych dla studni głębinowych nr 1, 2, 3A i 5 oraz światłowodów łączących oczyszczalnię ścieków ze stacją uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie

 

Załącznik nr 2- Tom I Projekt zagospodarowania działki

Załącznik nr 4 - Projekt wykonawczy

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Wzór gwarancji i zabezpieczenia  Pobierz
Załącznik nr 6 do umowy  Pobierz
Załącznik nr 2- Tom I Projekt drogowy  Pobierz
Załącznik nr2 -Tom III Rurociągi zewnętrzne wod-kan   Pobierz
Załącznik nr 2 Tom IX-Budynek SUW-architektura  Pobierz
Załącznik nr 2- Tom X- Budynek SUW- konstrukcja  Pobierz
Załącznik nr 2- Tom XI- Budynek SUW instalacje technoogiczne i sanitarne  Pobierz
Załącznik nr 2- Tom XII- Budynek SUW instalacje elektryczne i zew. sieci kablowe  Pobierz
Załącznik nr 2- Tom XIII- Budynek SUW Zbiornik wody surowej, czystej i wód popłucznych  Pobierz
Załącznik nr 2- TomXIV - Projekt rozbiórki obiektów SUW  Pobierz
Załącznik nr 3 -Decyzja o pozwoleniu na budowę  Pobierz
Załącznik nr 2- Tom I Projekt zagospodarowania działki cz.I  Pobierz
Załącznik nr 2- Tom I Projekt zagospodarowania działki cz.II  Pobierz
Załącznik nr 4 projekt wykonawczy cz.I  Pobierz
Załącznik nr 4 projekt wykonawczy cz. II  Pobierz
Załącznik nr 4 projekt wykonawczy cz.III  Pobierz
Załącznik nr 4 projekt wykonawczy cz.IV  Pobierz
Załącznik nr 4 projekt wykonawczy cz. V  Pobierz
Załącznik nr 1 Zakres realizacji  Pobierz
Załącznik nr 5-STWiOR  Pobierz
Załącznik nr 6-Przedmiar robót  Pobierz
Załącznik nr 7 -Harmonogram robót  Pobierz
Pytania i odpowiedzi 1  Pobierz
Pytania i odpowiedzi 2  Pobierz
Regulamin udzielania zamówień  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Pytania o odpowiedzi (3)  Pobierz
Dokumentacja geotechniczna  Pobierz
Pytania i odpowiedzi 4  Pobierz
Pytania i odpowiedzi 5  Pobierz
Pytania i odpowiedzi 6  Pobierz
Protokołu z otwarcia ofert  Pobierz
Informacja o unieważnieniu przetargu  Pobierz

 


Kompleksowe badanie wody oraz wód popłuczynach w roku 2015

Termin składania ofert: 12.12.2014 godz. 00:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Formularz oferty  Pobierz
Załącznik nr 1  Pobierz
Załącznik nr 2  Pobierz
Załącznik nr 3  Pobierz
Załącznik nr 4  Pobierz

 


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami przy ul. Ruczajowej

Termin składania ofert: 27.10.2014 godz. 12:00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do działek zlokalizowanych przy ul. Ruczajowej w Żabieńcu, Gmina Piaseczno

 

SIWZ  Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Umowa  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Wzór karty gwarancyjnej  Pobierz
Wzór zabezpieczenia  Pobierz
Załącznik nr 6 do umowy  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Zał.1 Dokumentacja  Pobierz
Zał.2 Decyzja o pozwoleniu na budowę  Pobierz
Zał.3 STWiOR  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Porannej Rosy w Wólce Kozodawskiej

Termin składania ofert: 27.10.2014 godz. 12:00

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do działek w ul. Porannej Rosy w Wólce Kozodawskiej.

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Umowa   Pobierz
Wzór karty gwarancyjnej  Pobierz
Wzór zabezpieczenia  Pobierz
Załącznik 6 do umowy  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Zał.1 Dokumentacja  Pobierz
Zał.2 Decyzja o pozwoleniu na budowę  Pobierz
Zał. 3 STWiOR  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami ul.Spacerowa, Józefosław

Termin składania ofert: 29.09.2014 godz. 12:00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do posesji w ul. Spacerowej w Józefosławiu, Gmina Piaseczno

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Wzór karty gwarancyjnej  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Załączniuk nr 6 do umowy  Pobierz
Wzór należytego wykonania  Pobierz
Załącznik nr 1 Dokumentacja  Pobierz
Załącznik nr 2 Pozwolenie na budowę  Pobierz
STWiOR  Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawadomienie o wyborze  Pobierz

 


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Ruczajowej w Żabieńcu

Termin składania ofert: 26.09.2014 godz. 12:00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do działek zlokalizowanych przy ul. Ruczajowej w Żabieńcu, Gmina Piaseczno

 

SIWZ  Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Wzór karty gwarancyjnej  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Wzór zabezpieczenia wykonania robót  Pobierz
Załącznik nr 6 do umowy  Pobierz
Załącznik nr 1-dokumentacja  Pobierz
Załącznik nr 2- pozwolenie na budowę  Pobierz
Załącznik nr 3- STWiOR  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Zmiana ogłoszenia do ogłoszenia  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Pobierz

 


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami ul. Kwiatów Polskich,Zielony Krąg, Waniliowej i Orężnej

Termin składania ofert: 26.09.2014 godz. 12:00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do działek w ul. Kwiatów Polskich, Zielony Krąg, Waniliowej i Orężnej położonych po północnej stronie ul. Orężnej w Piasecznie wraz z pompownią ścieków w przewodem tłocznym.

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Wzór karty gwarancyjnej  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Wzór zabezpieczenia należytego wykonania  Pobierz
Załącznik nr 6 do umowy  Pobierz
Załącznik nr 1 -dokumentacja  Pobierz
Załącznik nr 2- pozwolenie na budowę  Pobierz
Załącznik nr 3- STWi OR  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze  Pobierz

 


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęz. do posesji w ul. Liliowej i Kwiatów Polskich

Termin składania ofert: 26.09.2014 godz. 12:00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – pompowej z odgałęzieniami do posesji w ul. Liliowej i Kwiatów Polskich w Piasecznie, Gmina Piaseczno

 

SIWZ  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Załącznik nr 6 do umowy  Pobierz
Wzór zabezpieczenia należytego wykonania  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Załącznik nr 1-dokumentacja  Pobierz
Załącznik nr 2- pozwolenie na budowę  Pobierz
Załącznik nr 3- STWiOR  Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Wzór karty gwarancyjnej  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Zmiana ogłoszenia do ogłoszenia  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze   Pobierz

 


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęz. do działek w ul. Bratków, Kwiatów Polskich, Laurowej, Zielony Krąg

Termin składania ofert: 26.09.2014 godz. 12:00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do działek w ul. Bratków, Kwiatów Polskich, Laurowej, Zielony Krąg położonych po północnej stronie ul. Orężnej w Piasecznie wraz z pompownią ścieków w przewodem tłocznym.

 

Załącznik nr 6 do umowy  Pobierz
Wzór karty gwarancyjnej  Pobierz
Wzór zabepieczenia należytego wykonania  Pobierz
Załącznik nr 1- Dokumentacja  Pobierz
Załącznik nr 2- Pozwolenie na budowę  Pobierz
Załącznik nr 3- STWiOR  Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Formularze w wersjii edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze  Pobierz

 


Budowa i przebudowa kanalizacji sanit. podciś.wraz z odgałęz. do działek w ul. Porannej Rosy

Termin składania ofert: 26.09.2014 godz. 12:00

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do działek w ul. Porannej Rosy w Wólce Kozodawskiej.

 

Załącznik nr 6 do umowy  Pobierz
Wzór karty gwarancyjnej  Pobierz
Wzór zabezpieczenia należytego wykonania  Pobierz
Załącznik nr 1- Dokumentacja  Pobierz
Załącznik nr 2- Pozwolenie na budowę  Pobierz
Załącznik nr 3-STWiOR  Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania  Pobierz

 


Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych wraz z podzespołami

Termin składania ofert: 09.09.2014 godz. 12:00

Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych ZGI-60 szt. 1, ZGI-75 szt. 2 i ZGI-130 szt. 1 wraz z podzespołami umożliwiającymi pracę urządzeń w ruchu automatycznym dla rezerwowego zasilania elektroenergetycznego na obiektach: Głosków, Bobrowiec, Złotokłos i Chylice, gmina Piaseczno.

 

ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
wzór umowy  Pobierz
opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
projekt elektryczny - 1  Pobierz
projekt elektryczny - 2  Pobierz
projekt elektryczny - 3  Pobierz
projekt elektryczny - 4  Pobierz
projekt elektryczny - 5  Pobierz
projekt elektryczny - 6 cz.1  Pobierz
projekt elektryczny - 6 cz.2  Pobierz
projekt elektryczny - 6 cz.3  Pobierz
projekt elektryczny - 7  Pobierz
Pytania i odpowiedzi  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych wraz z podzespołami

Termin składania ofert: 18.08.2014 godz. 12:00

Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych ZGI-60 szt. 1, ZGI-75 szt. 2 i ZGI-130 szt. 1 wraz z podzespołami umożliwiającymi pracę urządzeń w ruchu automatycznym dla rezerwowego zasilania elektroenergetycznego na obiektach: Głosków, Bobrowiec, Złotokłos i Chylice, gmina Piaseczno

 

ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
wzór umowy  Pobierz
opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
projekt elektryczny - 1  Pobierz
projekt elektryczny - 2  Pobierz
projekt elektryczny - 3  Pobierz
projekt elektryczny - 4  Pobierz
projekt elektryczny - 5  Pobierz
projekt elektryczny - 6  Pobierz
projekt elektryczny - 7  Pobierz
Zmiana SIWZ  Pobierz
Pytania i odpowiedzi  Pobierz
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty  Pobierz

 


Sukcesywna dostawa Sedifloc S. na potrzeby PWiK w Piasecznie Sp zo.o.

Termin składania ofert: 08.08.2014 godz. 11:00

Sukcesywna dostawa Sedifloc S. na potrzeby PWiK w Piasecznie Sp zo.o. Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na dzień 08.08.2014 godz.11.00

 

SIWZ  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Załącznik A  Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Poprawna wersja SIWZ  Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na produkcję tablicy pamiątkowej

Termin składania ofert: 07.07.2014 godz. 10:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
Protokół z wyboru Wykonawcy  Pobierz

 


Dostawa energii elektrycznej dla obiektów PWIK w Piasecznie Sp z o.o.

Termin składania ofert: 11.06.2014 godz. 11:00

Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w piasecznie Sp zo.o. przy ul. Żeromskiego 39.

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Wzór pełnomocnictwa  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (2)  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – pompowej z odgałęzieniami do posesji oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami do posesji w Głoskowie – etap I, Gmina Piaseczno

Termin składania ofert: 09.06.2014 godz. 12:00

Załączniki:

 1. Załącznik 1 - Mapa realizacji
 2. Załącznik 2 - Projekt budowalny
 3. Załącznik 3 - Pozwolenie na budowę
 4. Załącznik 4 - Projekt wykonawczy - kanalizacja sanitarna
 5. Załącznik 5 - Projekt wykonawczy - kanalizacja sanitarna odgalezienia dodatkowe
 6. Załącznik 6 - STWiOR - kanalizacja sanitarna
 7. Załącznik 7 - Projekt wykonawczy - wodociąg
 8. Załącznik 8 - Projekt wykonawczy - wodociąg odgalezienia dodatkowe
 9. Załącznik 9 - Projekt wykonawczy - wodociąg ul Zielone Wzgorze
 10. Załącznik 10 - STWiOR - wodociąg
 11. Załącznik 11 - Przedmiary robót
 12. Załącznik 12 - Dokumentacja geotechniczna
 13. Załącznik 13 - Odtworzenie drogi powiatowej
 14. Załącznik 14 - Pompownie ścieków - elektryka
 15. Załącznik 15 - Wzór harmonogramu rzeczowo - finansowego

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Załącznik do umowy  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty po powtórzeniu czynności oceny ofert  Pobierz

 


Sukcesywna dostawa chemii na oczyszczalnię

Termin składania ofert: 06.05.2014 godz. 17:00

Sukcesywna dostawa: Sedifloc S.,emulsji SUPERFLOC C 1598/3, PIX113, podchlorynu sodu technicznego gat.S i nadmanganianu potasu KMn04, na potrzeby PWiK w Piasecznie Sp zo.o.

 

Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
SIWZ  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Formularze w wersji edytowalnej  Pobierz
Wzór umowy A  Pobierz
Wzór umowy B  Pobierz
Wzór umowy C  Pobierz
Wzór umowy D  Pobierz
Wzór umowy E  Pobierz
Pytania i odpowiedzi (1)  Pobierz
Protokół z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz

 


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę 125szt. fabrycznie nowych wodomierzy Dn25, Dn32, Dn40, Dn50

Termin składania ofert: 09.12.2013 godz. 17:00

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę 125szt. fabrycznie nowych wodomierzy Dn25, Dn32, Dn40, Dn50

 

Formularz ofertowy  Pobierz
Specyfikacja techniczna  Pobierz
Zapytanie ofertowe  Pobierz
Unieważnienie zapytania ofertowego  Pobierz

 


Kompleksowe badania wody w roku 2014 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. (Dz.U. Nr 61, poz.417 ze zm.) oraz wód popłucznych.

Termin składania ofert: 29.11.2013 godz. 17:00

Kompleksowe badania wody w roku 2014 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. (Dz.U. Nr 61, poz.417 ze zm.) oraz wód popłucznych.

 

Formularz ofertowy  Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Załącznik 1  Pobierz
Załącznik 2  Pobierz
Załącznik 3  Pobierz
Załącznik 4  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Pobierz