Regulamin przetargowy

Wykonawców zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 

XI. Regulaminem Udzielania Zamówień PWiK Piaseczno, niepodlegających ustawie "Prawo zamówień publicznych".

 

XII. Regulaminem Udzielania Zamówień PWiK Piaseczno, obowiązującym dla Jednostki Realizującej Projekt (wartość zamówień poniżej 14.000 Euro).

 

XIII. Wzór wniosku o wydanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.