Rozstrzygnięcie przetargów

 


Opracowanie dokumentacji projektowej

Termin składania ofert: 17.09.2021 godz. 12:00

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach przebudowy, budowy i modernizacji sieci wodociągowej w ciągu ul. Żeromskiego, Puławskiej, Zgody, Kusocińskiego, Szkolnej, Łabędziej i Okulickiego  w Piasecznie oraz ul. Granicznej w Jastrzębiu – Zadanie I - VIII.

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

 

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Zapytanie ofertowe na usługi dot. Ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC, AC, NNW i ASSISTANCE

Termin składania ofert: 07.09.2021 godz. 10:00

 

Zapytanie ofertowe  Pobierz
Załącznik nr 1 - Wykaz pojazdów do ubezpieczenia w wersji edytowalnej  Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych w wersji edytowalnej  Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w wersji edytowalnej  Pobierz
Pytania i Odpowiedzi  Pobierz
Pytanie i Odpowiedzi (2)  Pobierz
Zmiana terminu składania ofert  Pobierz
Informacja z otwarcia ofert  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Pobierz

 


Sukcesywna dostawa podchlorynu sodu technicznego gat. S oraz nadmanganianu potasu KMnO4 na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o

Termin składania ofert: 07.09.2021 godz. 12:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Wykonanie projektu stacji wyładowczej dla samochodów typu WUKO

Termin składania ofert: 06.09.2021 godz. 11:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Zakup oleju napędowego i benzyny silnikowej do silników spalinowych samochodów, maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Zamawiającego

Termin składania ofert: 31.08.2021 godz. 13:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings

 

 


Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych, z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i w Wólce Kozodawskiej

Termin składania ofert: 27.08.2021 godz. 10:00

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. realizuje ww. postępowanie o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings