Dziś Światowy Dzień Wody!


Z tej okazji zorganizowaliśmy akcję pt. „Recyklingowa kropelka wody” – prace dzieci zachwyciły!
Można je obejrzeć w siedzibie naszej spółki.
Dlaczego obchodzimy te święto?
Światowy Dzień Wody  to istotne wydarzenie dla każdego mieszkańca Ziemi.
Ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, obchodzone 21 marca. W 2021 roku Światowy Dzień Wody przebiega pod hasłem "Docenianie wody".
Co rok wracamy do tego wydarzenia. Tego dnia na całym świecie podkreśla się ogromną rolę wody w naszym życiu oraz kwestię dostępu do jej zasobów. Eksperci ONZ oceniają, że zasoby wody pitnej w skali globu wynoszą aktualnie mniej niż 0,1%!
Ponad miliard ludzi  na świecie nie ma stałego dostępu do czystej wody pitne!
Dużym problemem jest też wzrost zanieczyszczeń. Woda pitna staje się więc na świecie dobrem deficytowym.
Należy pamiętać, że Polska ma bardzo skromne zasoby wody, wpływają na to niekorzystne warunki klimatyczne i hydrologiczne. Nasz kraj ma zbliżone warunki zasobności w wodę do Egiptu!
Dodatkowo czynnikiem niekorzystnie wpływającym na stan hydrosfery są zmiany klimatyczne przynoszące ekstremalne warunki pogodowe takie jak intensywne opady, powodzie, susze.
Dlatego szanujmy to co dla nas ważne nie tylko od święta.