Inwestycje planowane

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w miesiącu październiku Zarząd Spółki wraz z przedstawicielami firmy projektowej „Etgar” zaakceptował koncepcję przebiegu sieci w miejscowościach: Pęchery, Grochowa i Bogatki. Z informacji z tego tygodnia uzyskanych z firmy projektowej „Etgar”, 95% uzgodnień przyłączy (przebiegu tras) z mieszkańcami zostało zatwierdzone. Jednocześnie Zarząd Spółki wystosował zapytanie do wykonawcy, o możliwość poszerzenia zakresu projektowanej sieci o mieszkańców miejscowości Wólki Pęcherskiej. Przypominamy, iż termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę określono na grudzień 2020 roku.