Aktualności

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi bieżących działań PWiK Piaseczno.

 


Telefoniczne odczyty automatyczne

2018-10-30

Przekaż stan wodomierza przez Infolinię!

Dla Państwa wygody wprowadziliśmy nowe rozwiązanie jakim jest zgłaszanie odczytów wodomierza poprzez automatyczny system telefoniczny.

Chcesz podać odczyt wodomierza? W jaki sposób skorzystać z systemu automatycznego?

Po dodzwonieniu się do PWiK Piaseczno w dowolnym momencie należy wcisnąć `1` na klawiaturze telefonu co spowoduje przekierowanie do systemu automatycznego.


Co będzie mi potrzebne w celu prawidłowego podania odczytu?

Należy przygotować ID Nabywcy (znajduje się w górnej części każdej faktury, po lewej stronie). Spójrz tutaj.

Wprowadzone ID Nabywcy należy potwierdzić przyciskając `#` na klawiaturze telefonu. Następnie system poprosi o podanie stanu licznika głównego, który także potwierdzamy `#`. W kolejnym kroku system zapyta czy posiadają Państwo podlicznik - prosimy nacisnąć `1` jeśli tak lub `0` jeśli nie. Tutaj także używamy `#` w celu zakończenia podawania odczytu.

 


Odczyt przez SMS!

2018-06-29

Dla Państwa wygody wprowadziliśmy nowe rozwiązanie jakim jest przesyłanie odczytu wodomierza za pomocą wiadomości SMS.

Na jaki numer wysłać wiadmość SMS z odczytem wodomierza?

SMSy z odczytami wysyłamy na numer 799 599 503.


Jak prawidłowo wysłać wskazanie wodomierza?

W celu szybkiej i prawidłowej indentyfikacji punktu poboru a także przyjęcia odczytu wiadomość SMS nalezy wysłać według poniższego szablonu:

Numer punktu poboru; Odczyt wodomierza głównego; Odczyt podlicznika

Jeśli nie posiadasz podlicznika wystarczy, że podasz odczyt z wodomierza głównego:

Numer punktu poboru; Odczyt wodomierza głównego

Numer punktu poboru od odczytów a także odczyty między sobą należy oddzielać średnikami.

Jeśli jesteś Klientem, który posiada kilka punktów poboru prosimy abyś odczyty wysyłał oddzielnymi SMSami.


Jak odnajdę mój numer punktu poboru?

Numer punktu poboru umieszczony jest na fakturach rozliczeniowych z prawej strony, tuż nad tabelką ze szczegółowym rozliczeniem. Spójrz tutaj.


Jak prawidłowo odczytam wskazanie wodomierza?

W celu właściwego podania odczytu wodomierza nalezy odczytać tylko czarne cyfry czytane od lewej strony licznika (wraz z zerami) - jest to zużycie wody w pełnych metrach szcześciennych.Spójrz tutaj.


Przykład poprawnie wysłanego SMS z odczytem

Dla Klienta o:

  • Numerze punktu poboru 24136-1
  • Wskazaniu wodmierza głównego 234.234 m3

Przykład SMS

 


RODO

2018-06-26

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podjęło szereg działań w celu spełnienia wymagań określonych w RODO. Jako Administrator danych osobowych, chcemy zapewnić naszym klientom, kontrahentom i osobom kontaktującym się ze Spółką, poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie podkreślamy, że w stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, cel i zakres przetwarzania danych się nie zmienia.

Dodatkowo rozpoczęliśmy kampanię informacyjną, aby nasi Odbiorcy dysponowali kompletem informacji z zakresu danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piasecznie. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

Klauzula informacyjna