Aktualności

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi bieżących działań PWiK Piaseczno.

 


AKCJA EDUKACYJNA - RECYKLINGOWA KROPELKA WODY

2021-02-20

2021.02.20

AKCJA EDUKACYJNA - RECYKLINGOWA KROPELKA WODY

Stwórz dekoracje w postaci recyklingowej kropli!
Zachęcamy Was do stworzenia recyklingowej kropli w domu i przyniesienia do naszej siedziby.
Pierwsze 50 osób nagrodzimy gadżetami!
Kropelka z plastikowych nakrętek a może macie inne pomysły?
Sami jesteśmy ciekawi Waszych pomysłów.
Recyklingowa kropelka wody
Regulamin

 


RODO

2018-06-26

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podjęło szereg działań w celu spełnienia wymagań określonych w RODO. Jako Administrator danych osobowych, chcemy zapewnić naszym klientom, kontrahentom i osobom kontaktującym się ze Spółką, poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie podkreślamy, że w stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, cel i zakres przetwarzania danych się nie zmienia.

Dodatkowo rozpoczęliśmy kampanię informacyjną, aby nasi Odbiorcy dysponowali kompletem informacji z zakresu danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piasecznie. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

Klauzula informacyjna