Taryfy

Taryfa na wodę oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych

Wszystkich naszych Klientów zapraszamy do zapoznania się z cennikiem PWiK Piaseczno.

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

UWAGA! Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią Art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na mocy decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nomenklaturze WA.RZT.70.50.2021/10, ceny oraz wysokość stawek opłat z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Piaseczno na okres 3 lat przedstawią się następująco: Informacja dotycząca nowych taryf.

 

 

Sprawdź obowiązujące taryfy i opłaty (Cennik Dział I)

 

Decyzja Regulatora dotycząca zatwierdzenia taryfy znajduje się tutaj.

 

Jeśli chcą Państwo porównać wysokość taryf w innych miastach, zapraszamy do odwiedzenia strony www.cena-wody.pl. Znajdują się tam wszelkie bieżące informacje dotyczące cen wody i ścieków na terenie całego kraju.

 

Jak wyglądają rozliczenia

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie wystawia faktury co trzy miesiące. Faktury wysyłane są w dniu wystawienia drogą elektroniczną (do Klientów, którzy zgłosili w BOK chęć otrzymywania rozliczeń w takiej formie) lub Pocztą Polską.

 

Stan wodomierzy można podawać za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie.

 

Zachęcamy do opłacania faktur poprzez przelew bankowy lub w placówkach Poczty Polskiej.