Zakres usług

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie świadczy usługi instalacyjne, laboratoryjne i wykonawcze między innymi:

 1. usługi wodociągowo – kanalizacyjne
  • usługi na sieci wodociągowo – kanalizacyjnej;
  • wykonawstwo, naprawa i serwis sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;
  • wymiana, legalizacja, plombowanie wodomierzy;
  • czyszczenie pompowni, studni, osadników i wpustów ulicznych, kanalizacji sanitarnej i burzowej;
  • zamykanie i otwieranie zasuw przydomowych, liniowych i poszczególnych odcinków sieci wodociągowej;
 2. nadzór i serwis przydomowych pompowni ciśnieniowych i podciśnieniowych nadzór i odbiory nad realizacją sieci wodociągowo- kanalizacyjnej
  • odbiory wstępne i końcowe
 3. usługi wykonywane agregatami sprężarkowymi i prądotwórczymi
 4. usługi laboratoryjne działu jakości wody i ścieków (laboratorium nie posiada akredytacji PCA)
  • badania fizykochemiczne wody oraz ścieków
 5. usługi przewozu wody nadającej się do spożycia po przegotowaniu
 6. usługi projektowe:
  • przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
 7. usługi wykonawcze i doradcze dotyczące budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
  • uzgadnianie dokumentacji technicznej; wydawanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 8. usługi z zakresu monitoringu i telemetrii sieci wod-kan