Odpowiedzialny
biznes

PWiK Piaseczno stawia na wysoką jakość usług, nowoczesne technologie i ochronę środowiska. Dlatego też CSR (z ang. corporate social responsibility) czyli społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa stanowi nieodłączny element etyki codziennej pracy.

 

W 2012 roku spółka rozpoczęła wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju w oparciu o normę ISO 26000. Pozwoli ona udoskonalić dotychczasowe działania, uwzględniając potrzeby klientów i pozostałych interesariuszy.

 

Właściwy kierunek rozwoju wpłynie korzystnie na środowisko zarówno lokalne, jak i naturalne.  Integracja zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przyczyni się m.in. do:  

 

  • promowania społecznej odpowiedzialności biznesu w środowisku biznesowym oraz branży wodociągowo-kanalizacyjnej;
  • pozycjonowania spółki jako nowoczesnej instytucji na rynku lokalnym i ogólnopolskim;
  • wzrostu atrakcyjności firmy dla potencjalnych inwestorów;
  • budowania kultury korporacyjnej i zwiększenia lojalności pracowników wobec przedsiębiorstwa.