VII
Ranking odpowiedzialnych firm 2013

PWiK Piaseczno zajęło trzecie miejsce na Liście Firm Społecznie Odpowiedzialnych 2013 w VII Rankingu Dziennika Gazety Prawnej. Spółka jest pierwszym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, które znalazło się w zestawieniu.

 

VII Ranking Odpowiedzialnych Firm 2013 X