Struktura

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu - Paweł Wojciechowski

kontakt mailowy

 

Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Techniczny

Dyrektor Techniczny - Grzegorz Banaszewski

kontakt mailowy

 

Dział Finansowo - Księgowy

Główna Księgowa - Magdalena Rutkowska

kontakt mailowy

 

Dział Wodociągów

Kierownik Działu Wodociągów - Sebastian Podgórzak

kontakt mailowy

 

Dział Kanalizacji

Kierownik Działu Kanalizacji - Robert Kębłowski

kontakt mailowy

 

Główny Technolog

Główny Technolog - Wiktor Przygodzki

kontakt mailowy

Zastępca Głównego Technologa - Rafał Goliszewski

kontakt mailowy

Dział Inwestycji

Kierownik Działu Inwestycji - Barbara Konopka-Gmitruk

kontakt mailowy

Zastępca Kierownika Działu Inwestycji - Magdalena Chmurzyńska

kontakt mailowy

 

Dział Obsługi Klienta

Kierownik Działu Obsługi Klienta - Piotr Łaski

kontakt mailowy

Zastępca Kierownika Działu Obsługi Klienta - Agnieszka Bilmin

kontakt mailowy