Polityka
jakości i środowiska

W swojej bieżącej działalności dbamy o wysoki poziom usług i satysfakcję naszych Klientów.

 

Sprawny i wygodny system rozliczeń, proste procedury przyłączeń do sieci, skuteczne oraz szybkie usuwanie awarii, modernizacja procesów technologicznych, doskonalenie systemu zarządzania jakością i środowiskiem, wdrażanie najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych – to nasze zadania priorytetowe, które konsekwentnie realizujemy. A wszystko dzięki odpowiedniemu modelowi zarządzania, działaniom wysoko wykwalifikowanej kadry oraz zapewnieniu odpowiednich zasobów finansowych.

 

Tym samym dążymy do osiągnięcia statusu wzorcowego przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego!