Projekty dofinansowane przez WFOŚiGW

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi inwestycji prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie, które zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Finalizacja naszych działań inwestycyjnych przełoży się na komfort życia mieszkańców oraz wpłynie na poprawę środowiska naturalnego Gminy.

 

W dniu 29 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Rozbiórka i budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie". Inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 7.116.450,00zł. www.wfosigw.pl


W ramach współpracy z WFOSIGW zrealizowane zostały następujące inwestycje:

 1. „Budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami do posesji w Bobrowcu, gmina Piaseczno, Etap I” -dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl

  W ramach w/w inwestycji planowane jest wykonanie 2721,5mb sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w Bobrowcu (gm. Piaseczno).

  Łączny koszt inwestycji wynosi 1 125 737,00 netto, z czego 738 672,47 zł netto, stanowi preferencyjna, umarzalna pożyczka z WFOŚiGW.
   

 2. „ Budowa kanału sanitarnego z odgałęzieniami do granic działek nr ew. 41 obr.22 i nr ew. 1,320 obr.24, ul. Przesmyckiego” - dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl

  Zadanie realizowane jest w IV kwartale 2011 roku z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny koszt inwestycji wyniósł 130 000,00 zł netto, z czego 101 790,00 zł netto stanowi preferencyjna, umarzalna pożyczka z WFOŚ i GW.

  Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej D200PVC wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi D160PVC o całkowitej długości 253,60mb. 
   

 3. „Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej i grawitacyjnej we wsiach Wola Gołkowska i Robercin gm. Piaseczno” - dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl

  Inwestycja jest realizowana przez PWiK Sp zo.o. w Piasecznie wraz z pozyskanymi środkami uzyskanymi od WFOŚIGW. W ramach w/w inwestycji, zostanie wykonana:
  - kanalizacja grawitacyjna o długości 384mb
  - kanalizacja podciśnieniowa o długości 2486,5mb

  Łączny koszt inwestycji wynosi 1 306 390,26 netto, z czego 865 175,32 zł netto, stanowi preferencyjna, umarzalna pożyczka z WFOŚiGW
   

 4. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Wola Gołkowska, gmina Piaseczno” - dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl

  W ramach w/w inwestycji, we wsi Wola Gołkowska powstanie 843 mb wodociągu.

  Łączny koszt inwestycji wynosi 219 066,76 netto, z czego 167 187,44 netto, stanowi preferencyjna, umarzalna pożyczka z WFOŚiGW.
   

 5. „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Traktowej we wsi Mieszkowo, gm. Piaseczno (dz. nr 126/11, 103)” - dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl

  Przedsięwzięcie będzie obejmowało wykonanie sieci wodociągowej o długości: 215,20mb.

  Łączny koszt inwestycji wynosi 80 000,00 netto, z czego 62 000,00netto, stanowi preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW.
   

 6. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej w Piasecznie” - dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl

  W ramach inwestycji powstanie 167,5mb sieci wodociągowej.

  Łączny koszt inwestycji wynosi 124 642,76netto, z czego 96 510,21netto, stanowi preferencyjna, umarzalna pożyczka z WFOŚiGW.
   

 7. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej w Piasecznie wraz z pompownią ścieków i zasileniem energetycznym” - dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl

  W ramach projektu zostanie wykonana:
  - sieć kanalizacji grawitacyjnej o długości 192,9mb
  - sieć kanalizacji ciśnieniowej o długości 43,2mb

  Łączny koszt inwestycji wynosi 184 045,26 netto, z czego 133 509,21 zł netto, stanowi preferencyjna, umarzalna pożyczka z WFOŚiGW.
   

 8. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żubra i ul. Sielskiej w Siedliskach, gm. Piaseczno” -dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl

  W ramach w/w inwestycji planowane jest wykonanie 287,7mb sieci kanalizacji grawitacyjnej.

  Łączny koszt inwestycji wynosi 160 000,00 netto, z czego 125 364,00 zł netto, stanowi preferencyjna, umarzalna pożyczka z WFOŚiGW.
   

 9. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Żubra i ul. Sielskiej w Siedliskach, gm. Piaseczno” - dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl

  W ramach w/w inwestycji planowane jest wykonanie 281,30mb sieci wodociągowej.

  Łączny koszt inwestycji wynosi 90 000,00 netto, z czego 70 000,00 zł netto, stanowi preferencyjna, pożyczka z WFOŚiGW.
   

 10. „Kanalizacja na terenie gm. Piaseczno - dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 4 139 213,54 zł” www.wfosigw.pl

  W ramach inwestycji planowane jest wykonanie 10131 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w Bobrowcu (gm. Piaseczno).

  Łączny koszt inwestycji wynosi 6 351 631,28 netto, z czego 4 139 213,54 netto, stanowi preferencyjna, umarzalna pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie.
   

 11. Kanalizacja na terenie gm. Piaseczno dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 93.400,00zł www.wfosigw.pl
 12. Kanalizacja na terenie gm. Piaseczno dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 604.560,00zł www.wfosigw.pl
 13. Wodociąg na terenie gm. Piaseczno dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 55.440,00zł www.wfosigw.pl
 14. Kanalizacja na terenie gm. Piaseczno dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 540.000,00zł.

 

PWiK Piaseczno otrzymało w 2011 roku dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości: 6 499 422,19 zł. Istnieje możliwość umorzenia do kwoty: 1 271 374,79zł.

 

W II. i III. kwartale 2012 roku PWiK Piaseczno otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości: 1 293 400,00 zł. Istnieje możliwość umorzenia do kwoty: 317 806,00zł.