Kanalizacja to nie śmietnik!

Pracownicy spółki, którzy na co dzień eksploatują sieć kanalizacyjną na ternie naszej Gminy jednoznacznie wskazują, iż w sieci kanalizacyjnej znajdowane są przedmioty, które nie powinny się tam znaleźć.
Użytkownicy, wrzucający do sieci kanalizacji sanitarnej przedmioty, które nie powinny się tam znaleźć narażają Przedsiębiorstwo na wysokie, dodatkowe koszty eksploatacji tejże sieci.
Przedmioty wrzucane do sieci kanalizacji sanitarnej często prowadzą również do uszkodzenia pomp w przepompowniach ścieków. W przypadku wystąpienia niedrożności sieci kanalizacyjnej mieszkańcy narażają siebie oraz swoich sąsiadów na zalanie piwnic, łazienek czy posesji.

Zmień swoje dotychczasowe nawyki!


Odpady wytwarzane w domu, odpowiednio segreguj
I wyrzucaj do specjalnie przeznaczonych pojemników.