Witamy!

PROMOCJA

Szanowni Mieszkańcy,

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Miasta i Gminy Piaseczno, w związku z ustawowym obowiązkiem przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, Przedsiębiorstwo przygotowało kolejną akcję promocyjną na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Spółka pokrywa koszty związane z opracowaniem warunków technicznych, opracowaniem i uzgadnianiem projektu oraz odbiorem technicznym przyłącza kanalizacyjnego. Dodatkowo istnieje możliwość rozłożenia płatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na nieoprocentowane raty.

Szczegóły regulaminu Promocji dostępne są na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl lub w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie. Wszelkich informacji dotyczących podłączenia się do sieci udziela Dział Inwestycji: tel. 22 701 54 25, 22 701 54 24

WAŻNE!

Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości. Celem skorzystania z promocji należy wypełnić druk Zlecenie i złożyć go wraz z załącznikami w siedzibie Spółki. Wzór Zlecenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Promocja trwa od 01  stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.