XUmowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków- gospodarstwo domowe

XUmowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków- podmioty gospodarcze

XUmowa o odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych (wraz z załącznikiem)

XZmiana adresu korespondencji

XWniosek o wystawienie duplikatu umowy

XWniosek o zawarcie umowy o doprowadzenie wody/odprowadzanie ścieków- I odbiorca os.fizyczna

XWniosek o zawarcie umowy o doprowadzenie wody/odprowadzanie ścieków-zmiana odbiorcy os. fizyczna
UWAGA! W celu podpisania umowy istnieje konieczność wypełnienia protokołu zdawczo-odbiorczego.

XWniosek o zawarcie umowy o doprowadzenie wody/odprowadzenie ścieków- pierwszy odbiorca Podmioty Gospodarcze

XWniosek o zawarcie umowy o doprowadzenie wody/odprowadzanie ścieków- zmiana odbiorcy Podmioty Gospodarcze
UWAGA! W celu podpisania umowy istnieje konieczność wypełnienia protokołu zdawczo-odbiorczego.

XProtokół zdawczo-odbiorczy

 

Dokumenty, dostępne w formacie PDF, można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat w wersji 8 (lub nowszej). Dokumenty, dostępne w formacie DOCX, można otworzyć za pomocą programu Microsoft Word 2007 (lub nowszego) oraz innych edytorów tekstów, umożliwiających otwarcie plików typu: docx