Pytania i odpowiedzi

W celu usprawnienia współpracy zapraszamy do zapoznania się z listą odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Kiedy PWiK Piaseczno rozpoczęło swoją działalność?

7 października 2009 roku.

 

Na jakim terenie prowadzi działalność PWiK Piaseczno?

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.

 

Kto jest właścicielem PWiK Piaseczno?

PWiK Piaseczno jest spółką komunalną, której właścicielem jest Gmina Piaseczno.

 

Jak działa pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne?

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne działa dwadziedzieścia cztery godziny na dobę. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 603-309-399.

 

II. INFORMACJE DLA ODBIORCÓW

Do kiedy P.T. „Elmar” będzie dostawcą usług wodociągowych?

P.T. "Elmar" dostarczał wodę do 31 grudnia 2012 r. Od 1 stycznia 2013 roku obowiązki przejęło PWiK Piaseczno. W związku z tym część odbiorców ma obowiązek podpisania umowy z Przedsiębiorstwem. Więcej informacji tutaj.

 

Jakie są niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy z PWiK Piaseczno?

Dowód osobisty lub pełnomocnictwo od właściciela/współwłaściciela.

 

Jakie są niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy przez podmioty gospodarcze?

Dowód osobisty, NIP, REGON, aktualny odpis z KRS, ew. pełnomocnictwo.

 

Dlaczego w umowie nie ma cen za usługi?

Taryfy, określające ceny i stawki opłat za dostarczanie wody/odbiór ścieków, są zmienne i obowiązują przez rok od zatwierdzenia ich uchwałą przez Radę Miejską w Piasecznie. Obowiązujące taryfy.

 

Jak podpisać umowę w przypadku, gdy jedynym właścicielem nieruchomości jest osoba, która nie może osobiście stawić się do biura Przedsiębiorstwa?

Wówczas właściciel powinien pisemnie uprawomocnić pełnomocnika, który będzie mógł podpisać umowę w jego imieniu.

 

Czy można podpisać umowę z PWiK Piaseczno jedynie w zakresie dostarczania wody?

Tak, istnieje taka możliwość w sytuacji, gdy Odbiorca nie ma możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a ścieki odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego (tj. szamba).

 

Jak podpisać umowę w przypadku, gdy odbiorca posiada dwa wodomierze główne w swojej nieruchomości?

Odbiorca podpisuje dwie umowy.

 

Jak podpisać umowę na odbiór ścieków w przypadku, gdy odbiorca posiada wodę dostarczaną zarówno z sieci wodociągowej, jak i z własnego ujęcia?

Odbiorca powinien podpisać umowę z PWiK Piaseczno na doprowadzenie wody do nieruchomości z sieci miejskiej oraz posiadać zalegalizowany i zarejestrowany wodomierz na własnym ujęciu. Odbiory dodatkowego wodomierza na własnym ujęciu dokonywane są przez PWiK Piaseczno. Ilość odprowadzanych ścieków dokonuje się na podstawie obydwu wodomierzy.

 

Dotychczas rozliczałem się za wodę i kanalizację ze swoją wspólnotą mieszkaniową czy teraz mogę podpisać umowę z PWiK-Piaseczno?

Nie. Regulamin o zbiorowym dostarczeniu wody i odprowadzeniu ścieków określa, że wspólnota mieszkaniowa, która ma podpisaną umowę, prowadzi rozliczenia z mieszkańcami.

 

Zakupiłem nieruchomość, jakie dokumenty będą mi potrzebne do podpisania umowy z PWiK?

Dowód osobisty, akt notarialny oraz protokół zdawczo odbiorczy z dnia zakupu mieszkania.

 

W jaki sposób mogę założyć podlicznik na podlewanie ogródka?

Można to zrobić na dwa sposoby:

1. Zlecić montaż PWiK Piaseczno.

2. Wykonać montaż we własnym zakresie i poinformować PWiK w celu zaplombowania podlicznika.

 

Czy istnieje możliwość rozłożenia na raty rachunku za wykonane przyłącza za wodę/kanalizację?

Klienci, których posesji dotyczą bieżące inwestycje, mają taką możliwość. Aby rozłożyć rachunek na raty, należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta i wypełnić odpowiedni wniosek. Raty nie są obłożone dodatkowym oprocentowaniem. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

 

Z jaką częstotliwością są wystawiane faktury VAT?

Faktury wystawiane są co trzy miesiące.

 

Czy istnieje możliwość podawania odczytów wodomierzy częściej?

Tak. Można to zrobić telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej, podając nr umowy.

 

Czy istnieje możliwość dostarczania faktur drogą elektroniczną?

Tak. Należy zarejestrować się tutaj.

 

Czy istnieje możliwość zmiany adresu mailowego, na który dotychczas były dostarczane faktury?

Tak. Należy przesłać taką informację mailem do BOK - kontakt@pwikpiaseczno.pl.

 

Czy można opłacać faktury w siedzibie PWiK Piaseczno?

Niestety nie ma takiej możliwości. Zachęcamy do opłacania faktur przelewem i poprzez usługę polecenie zapłaty.

 

E-faktura w pytaniach i odpowiedziach.

 

Czym jest e-faktura?

E-faktura zawiera takie same dane jak tradycyjna faktura papierowa, a różni się jedynie sposobem dostarczenia (poprzez pocztę elektroniczną - w pliku PDF). Pod względem prawnym e-faktura jest uznaną formą rozliczenia (Dz.U. z 28 grudnia 2010 r., Nr 249, poz. 1661).

 

Jaka jest podstawa prawna wystawiania i przysyłania e-faktur?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r., weszły w życie przepisy, regulujące wystawianie oraz przesyłanie faktur w formie elektronicznej, a także przechowywanie oraz udostępnianie faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U.z 28 grudnia 2010 r., Nr 249, poz. 1661).

 

Jakie korzyści wynikają z korzystania z e-faktury?

E-faktura, czyli tradycyjna faktura przesyłana w formie elektronicznej (PDF), niesie za sobą wiele korzyści i zalet: terminowość oraz bezpieczeństwo przesyłki - dokument zostaje dostarczony na skrzynkę mailową w kilka godzin po wystawieniu wygoda i komfort- faktura elektroniczna jest zawsze dostępna i nie wymaga przechowywania (obniżenie kosztów archiwizacji dokumentów) troska o ekologię – mniej papieru, mniej ścinanych drzew, mniej zużytej energii, mniej zanieczyszczonej wody

 

Czy potrzebuję specjalnego oprogramowania komputerowego do korzystania z e-faktury?

Nie. Aby móc otrzymywać i odczytywać e-faktury wystarczy posiadać: aktualny adres e-mail, bezpłatny program do przeglądania plików PDF – Adobe Acrobat Reader.

 

Czy usługa e-faktury wiąże się z dodatkowymi kosztami?

Nie. Uruchomienie i korzystanie z usługi e-faktura jest bezpłatne.

 

Co muszę zrobić, żeby otrzymywać e-fakturę?

Wystarczy poprawnie wypełnić dane i wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktury. Zachęcamy do skorzystania z gotowej i wygodnej aplikacji on-line: Zamów e-fakturę!

 

Czy zgadzając się na fakturę elektroniczną, będę mógł ją wydrukować?

Oczywiście jest to możliwe. Faktura przesyłana w PDF wymaga jedynie bezpłatnego program do przeglądania plików PDF – Adobe Acrobat Reader.

 

Czy korekty i duplikaty faktur będę otrzymywać w formie elektronicznej czy papierowej?

Faktury korygujące oraz duplikaty faktur do e-faktur będą wystawiane i przesyłane również w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail.

 

Czy można zmienić adres e-mail do otrzymywania elektronicznych faktur?

Aby zmienić adres e-mail należy wysłać e-mail na adres: kontakt@pwikpiaseczno.pl.

 

Czy możliwe jest otrzymywanie faktur elektronicznych i papierowych jednocześnie?

Nie. Faktury mogą być dostarczane tylko w jednej formie: elektronicznej lub papierowej.

 

Z jakim terminem włączana jest usługa e-faktury w odniesieniu do terminów fakturowania usług PWiK Piaseczno?

Od momentu uruchomienia usługi e-faktury, najbliższa faktura rozliczeniowa będzie wystawiona już jako faktura elektroniczna.

 

III. INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ SIĘ PODŁĄCZYĆ DO NOWEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

Jaka jest procedura podłączania się do sieci kanalizacyjnej?

W pierwszej kolejności mieszkaniec Miasta i Gminy Piaseczno składa w siedzibie Spółce wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci. Niezbędne dokumenty to: dowód osobisty, mapka sytuacyjno – wysokościowa przyłącza (w skali 1:500 z naniesionym budynkiem do podłączenia i siecią kanalizacyjną). Po otrzymaniu warunków technicznych posiadacz posesji zleca wykonanie przyłącza, które odbiera przedstawiciel Spółki (otwarty wykop - przed zasypaniem rurociągu). Geodeta dokonuje inwentaryzacji i naniesienia przyłącza na mapę. Następuje odbiór końcowy przyłącza oraz podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o

 

Kiedy można zacząć korzystać z kanalizacji?

Po odbiorze technicznym przyłącza do sieci kanalizacyjnej i po podpisaniu umowy na odbiór ścieków.

 

Kiedy trzeba podpisać umowę o odbiór ścieków?

Umowę o odbiór ścieków należy podpisać po odbiorze technicznym przyłącza kanalizacyjnego w ciągu siedmiu dni roboczych.

 

Czy można podpisać umowę na odbiór ścieków, nie mając przyłącza kanalizacyjnego? (nie będąc podłączonym do sieci kanalizacyjnej)

Nie można podpisać umowy na odbiór ścieków w przypadku braku przyłącza kanalizacyjnego (m.in. z powodu braku warunków technicznych i odbioru przyłącza).