Oczyszczalnie i kanalizacja

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie eksploatuje sieć kanalizacyjną o długości ponad 459 km, pozwala to na odbiór ścieków od ponad 90% mieszkańców naszej gminy.
W eksploatacji Przedsiębiorstwa znajdują się również dwie oczyszczalnie ścieków:

  • oczyszczalnię ścieków „Piaseczno”
  • oczyszczalnię ścieków „Wólka Kozodawska”

 

 

Ich łączna przepustowość wynosi ok. 24 tys. m3 na dobę. Na wszystkich obiektach jest stosowane dwuetapowe oczyszczanie: wstępne (mechaniczne) oraz biologiczne z podwyższonym usuwaniem biogenów. Z osadów ściekowych powstałych w procesie technologicznym w procesie fermentacji metanowej powstaje biogaz, wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Ścieki doprowadzane są do oczyszczalni poprzez system kanalizacji sanitarnej oraz dowożone są taborem asenizacyjnym na punkt zlewny.

 

W trosce o środowisko oraz komfort życia mieszkańców, PWiK Piaseczno nieustannie prowadzi inwestycje na terenie gminy i miasta Piaseczna, rozbudowując sieć kanalizacyjną i umożliwiając właścicielom posesji podłączenie się do systemu. W latach 2016 – 2019 Przedsiębiorstwo wybudowało 51,3 km sieci kanalizacyjnej.